۱۳۹۹ چهارشنبه ۸ بهمن
محمود جلالی کروه
دانشکده : علوم اداری و اقتصاد
گروه آموزشی : حقوق
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,حقوق بین الملل,ناتینگهام,انگلستان,1373-1378
جستجو:
|
Prospects for a Regional Mechanism of Human Rights in Middle East and Asia-Pacific from the Viewpoint of International Law,8th International Conference on Advances in Social Sciences(ICASS),بین المللی,سخنرانی,1394,محمود جلالی کروه | Detail
Feasibility Study on Establishment of a National Human Rights Institution in the Islamic Republic of Iran,Fourth World Congress on Middle Eastern Studies- WOCMES 18-22 August 2014,بین المللی,سخنرانی,1393,محمود جلالی کروه | Detail
نقش وکیل در استقرار حاکمیت قانون و حمایت از حقوق بشر,اولین همایش ملّی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق,ملی,سخنرانی,1393,عباد روحی,لیلا رئیسی,محمود جلالی کروه | جزئیات
تأملی بر وضعیت ناوهای جنگی در کنوانسیون حقوق دریاها,اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی طب پیشگیری، بهداشت، امداد و درمان دریایی بر روی شناورهای سطحی و زیر سطحی,بین المللی,سخنرانی,1393,محمود جلالی کروه,محمود گلستانی | جزئیات
Fundamentals of Contract Law in Iran,The International Confernce on Consumerism 2013: Consumer Sovereignty in the Global Era,بین المللی,سخنرانی,1392,مهدی پیرحاجی,سکینه شیخ احمد یوسف,سوزانا محمد عیسی,محمود جلالی کروه | Detail
ماهیت حقوقی «برنامه اقدام مشترک» (توافق ژنو) ,دومین همایش منطقه ای مطالعات حقوق عمومی,منطقه ای,سخنرانی,1392,محمود جلالی کروه | جزئیات
تحلیل محتوای توافقنامه هسته ای ایران و 1+5 از دیدگاه حقوق بین الملل,شانزدهمین همایش هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1392,محمود جلالی کروه | جزئیات
داوری اختلافات انرژی در مقرّرات متّحدالشّکل بین المللی و وضعیت ایران,نهمین همایش بین المللی انرژی: آینده نگری انرژی و همگرایی بین المللی، الزامات، فرصتها و محدودیت ها,بین المللی,سخنرانی,1391,محمود جلالی کروه,مینا عبداله زاده | جزئیات
اسلام در آراء دیوان بین المللی دادگستری,پانزدهمین هفته پژوهش,هفته پژوهش,سخنرانی,1391,محمود جلالی کروه | جزئیات
حق صلح از منظر حقوق بین الملل,حق مردم بر صلح,ملی,سخنرانی,1391,محمود جلالی کروه | جزئیات
تعامل «حق مشارکت سیاسی» و «امنیت» در حقوق بین الملل,همایش ملی مشارکت سیاسی و امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران,ملی,سخنرانی,1390,محمود جلالی کروه | جزئیات
ضرورت تثبیت نظام حقوقی بین المللی واحد برای قطب جنوبگان,نخستین همایش ملی آمریکای لاتین، کارائیب و قطب جنوب دردهه جدید,ملی,سخنرانی,1390,محمود جلالی کروه | جزئیات
تأسیس سازمان بین المللی اپک گازی از دیدگاه حقوق بین الملل,سخنرانیهای علمی-پژوهشی هفته پژوهش 1389,هفته پژوهش,سخنرانی,1389,محمود جلالی کروه | جزئیات
زنان انتحاری: تروریسم یا چالش "هژمونی" — "هویت ",همایش بین المللی اسلام و روابط بین الملل,بین المللی,سخنرانی,1389,لیلا عابدی,حسین مسعودنیا,محمود جلالی کروه | جزئیات
علل و عوامل به کارگیری زنان در عملیاتهای تروریستی,نخستین همایش بین المللی تحولات جدید ایران و جهان,بین المللی,سخنرانی,1388,محمود جلالی کروه,لیلا عابدی | جزئیات
تأثیر جهانی شدن بر امنیت انسانی,همایش بین المللی امنیت انسانی در غرب آسیا: دیدگاهها و نقدها,بین المللی,سخنرانی,1387,محمود جلالی کروه,صفورا بنی نجاریان | جزئیات
تعامل اسلام و نظام بین المللی حقوق بشر در مفهوم امنیت انسانی,همایش بین المللی امنیت انسانی در غرب آسیا: دیدگاهها و نقدها,بین المللی,سخنرانی,1387,محمود جلالی کروه,زهرا بهزادی بیرک علیا | جزئیات
حل و فصل اختلافات از طریق داوری و تأثیر آن بر امنیت انسانی,همایش بین المللی امنیت انسانی در غرب آسیا: دیدگاهها و نقدها,هفته پژوهش,سخنرانی,1387,محمود جلالی کروه,سیما علوی حجازی | جزئیات
امنیت خلیج فارس و مسئله آوارگان عراقی در پرتوکنوانسیون حقوق پناهندگان,هجدهمین همایش بین المللی خلیج فارس,بین المللی,سخنرانی,1387,محمود جلالی کروه,یعقوب ایزدی | جزئیات
حقوق بین الملل، ابزاری برای همکاری منطقه ای در خلیج فارس,هجدهمین همایش بین المللی خلیج فارس,بین المللی,سخنرانی,1387,محمود جلالی کروه,امیر مقامی | جزئیات
حقوق بین الملل اسلام ابزار ثبات و امنیت خلیج فارس ,هجدهمین همایش بین المللی خلیج فارس,بین المللی,سخنرانی,1387,محمود جلالی کروه,صفورا بنی نجاریان | جزئیات
ضرورت جرم انگاری کاربرد سلاحهای شیمیایی بعنوان جنایت جنگی در حقوق ایران,همایش بررسی حقوقی منع کاربرد سلاحهای شیمیایی,ملی,سخنرانی,1386,محمود جلالی کروه,امیر مقامی | جزئیات
جایگاه ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس از دیدگاه حقوق بین الملل,هفدهمین همایش بین المللی خلیج فارس,بین المللی,سخنرانی,1386,محمود جلالی کروه,بهزادان فراهانی | جزئیات
Prospects for a Regional Human Rights Mechanism in the Islamic World: A Pragmatic Approach,30th German Congress of Oriental Studies, & Freiburg University,بین المللی,سخنرانی,1386,محمود جلالی کروه | Detail
The Right to Development from the Perspective of International Law,Iran-Italy Conference on Challenges & Prospects of Sustainable Development,بین المللی,سخنرانی,1386,محمود جلالی کروه | Detail
آیا با وجود دیوان بین المللی دادگستری تأسیس «دادگاه جهانی حقوق بشر» ضرورت دارد؟,همایش نقش دیوان بین المللی دادگستری در تداوم و توسعه حقوق بین الملل,بین المللی,سخنرانی,1386,محمود جلالی کروه | جزئیات
رابطه متقابل حقوق بین الملل و فن آوری اطلاعات,هفته پژوهش سال 1386,هفته پژوهش,سخنرانی,1386,محمود جلالی کروه | جزئیات
تحولات حقوق تابعیت بریتانیا از ابتدا تاکنون,هفته پژوهش سال 1386,هفته پژوهش,سخنرانی,1386,محمود جلالی کروه,یعقوب ایزدی | جزئیات
شرایط داوران در دعاوی خانوادگی از دیدگاه نظام حقوقی ایران,هفته پژوهش سال 1386,هفته پژوهش,سخنرانی,1386,محمود جلالی کروه,صدیقه علیمردانی | جزئیات
تحلیلی پیرامون مساله مشارکت سیاسی زنان در نظام سیاسی حقوقی ایران,مجموعه مقالات همایش بین المللی نقش زنان در توسعه علوم و فرهنگ و تمدن اسلامی,بین المللی,سخنرانی,1385,محمود جلالی کروه,صفورا بنی نجاریان | جزئیات
دیدگاه حقوق تابعیت ایران نسبت به زنان و ضرورت تغییر آن,همایش بین المللی نقش زنان در توسعه علوم و فرهنگ و تمدن اسلامی,بین المللی,سخنرانی,1385,محمود جلالی کروه,زینب پورخاقان | جزئیات
مسائل حقوقی کودک ناشی از رحم استیجاری رن,همایش بین المللی نقش زنان در توسعه علوم و فرهنگو تمدن اسلامی,بین المللی,سخنرانی,1385,محمود جلالی کروه,سمیه میر لوحی | جزئیات
Globalization of Law and Its Impacts on Muslim Countries: A Case Study of Iran,WECOMES-2 Conference,بین المللی,سخنرانی,1385,محمود جلالی کروه | Detail
A Comparative Analysis of Womens Rights in International and Iranian laws,دومین کنگره بین‌المللی مطالعات مربوط به خاور میانه,بین المللی,سخنرانی,1385,محمود جلالی کروه,الهام عباسی | Detail
نگاهی به نهاد ازدواج موقت: حذف عملی یا انعطاف؟,همایش بین المللی نقش زنان در توسعه علوم، فرهنگ و تمدن اسلامی,بین المللی,سخنرانی,1385,محمود جلالی کروه,شیما وفادار | جزئیات
شورای امنیت سازمان ملل متحد و برنامه هسته ای ایران,همایش بین المللی خلیج فارس و توان هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران,بین المللی,سخنرانی,1385,محمود جلالی کروه | جزئیات
جهانی شدن حقوق کار و تأثیر آن بر حقوق کار ایران,هفته پژوهش سال 1385,هفته پژوهش,سخنرانی,1385,محمود جلالی کروه | جزئیات
Tripartite Dispute Settlement Committees: Successful Informal Means for Dispute Resolution in Refugee Area in the Middle East,International Conference on Conflicts, Conflict Resolution and Natural Resources in the Middle East,بین المللی,سخنرانی,1385,محمود جلالی کروه | Detail
Legal Framework for Protection of Environment and Conservation of Biodiversity in Iran and Its Shortcomings,ReNED Conference: Ecosystem Services and Biodiversity in Developing Countries,بین المللی,سخنرانی,1384,محمود جلالی کروه | Detail
Territorial Disputes in International Law: A Case Study of Tunbs and Abu Musa,International Conference on the Persian Gulf in the Scope of History,بین المللی,سخنرانی,1384,محمود جلالی کروه | Detail
ضرورت بازنگری در قانون تابعیت ایران با توجه به تحولات جدید بین المللی,هفته پژوهش سال 1384,هفته پژوهش,سخنرانی,1384,محمود جلالی کروه | جزئیات
Theory and Practice of Arbitration as a Peaceful Means of Dispute Settlement in the Iranian Legal System,Alumni Summer School 2004 on "Formal and Informal Means of Conflict Prevention & Resolution in the Middle East,بین المللی,سخنرانی,1383,محمود جلالی کروه | Detail
New Developments in the Iranian Law of Arbitration and Its Challenges,29th German Congress of Oriental Studies,بین المللی,سخنرانی,1383,محمود جلالی کروه | Detail
: International Law as Interpreted and Applied by Iran: A Case Study of the International Criminal Law,(Max-Planck Institute for Foreign and International Criminal Law, (1st July-30 September 2004,بین المللی,سخنرانی,1383,محمود جلالی کروه | Detail
مشروعیت عملیات نظامی در عراق از دیدگاه حقوق بین الملل,همایش خاورمیانه پس از اشغال عراق,بین المللی,سخنرانی,1383,محمود جلالی کروه | جزئیات
تأسیس و شناسایی فلسطین از منظر حقوق بین الملل ,همایش فلسطین از منظر حقوق بین الملل,بین المللی,سخنرانی,1383,محمود جلالی کروه | جزئیات
حقوق بین الملل انرژی هسته ای و اختلاف ایران و IAEA,هفته پژوهش سال 1383,هفته پژوهش,سخنرانی,1383,محمود جلالی کروه | جزئیات
حل و فصل اختلافات مربوط به انرژی و نقش تشکّل های بین المللی منطقه ای,چهارمین همایش ملّی انرژی,بین المللی,سخنرانی,1382,محمود جلالی کروه | جزئیات
حل و فصل دعاوی سرمایه گذاری از طریق داوری ایکسید و ضرورت الحاق ایران,اولین همایش ایران و حقوق بین الملل,بین المللی,سخنرانی,1382,محمود جلالی کروه | جزئیات
تحولات نظام دادرسی داوری ایران و چالشهای آن,هفته پژوهـش سال 1382,بین المللی,سخنرانی,1382,محمود جلالی کروه | جزئیات
اعلان استقلال کشور فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل,هفته پژوهـــش سال 1381,بین المللی,سخنرانی,1381,محمود جلالی کروه | جزئیات
An Independent Constitutional Court: Essential Prerequisite for Peaceful Resolution of Vast Majority of Current Crises in Iran,First World Congress for Middle Eastern Studies,بین المللی,سخنرانی,1381,محمود جلالی کروه | Detail
حقوق بین الملل آب: اختلاف ایران و افغانستان بر سر آب رودخانه هیرمند با توجه به تحولات تازه,هفته پژوهـــش سال 1380,هفته پژوهش,سخنرانی,1380,محمود جلالی کروه | جزئیات
حقوق بین الملل و سازمان تجارت جهانی ,هفته پژوهش سال 1379,هفته پژوهش,سخنرانی,1379,محمود جلالی کروه | جزئیات
جستجو:
|
تأثیر مقررات متّحدالشّکل بین المللی مالیات بر نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران,کارشناسی ارشد,1395,محمود جلالی کروه,مهدی شهابی
مطالعه تطبیقی مقررات یکنواخت کنفرانس حقوق بین الملل خصوصی لاهه با حقوق خانواده ایران,کارشناسی ارشد,1395,محمود جلالی کروه,محمد مهدی الشریف
قواعد حاکم بر ثبت رسمی قراردادهای الکترونیکی,کارشناسی ارشد,1395,رسول مظاهری کوهانستانی,محمود جلالی کروه
نقش آژانس چندجانبه تضمین سرمایه گذاری(میگا) در حمایت از سرمایه گذاری خارجی,کارشناسی ارشد,1395,محمود جلالی کروه,علیرضا یزدانیان
تحلیل مفاد اعلامیه جهانی ژنوم انسانی از منظر فقه امامیه و حقوق ایران,کارشناسی ارشد,1394,محمود جلالی کروه,مهدی شهابی,مرتضی طبیبی جبلی
ضرورت تدوین مقررات متّحدالشّکل بین المللی جهت مقابله با جرائم در فضای مجازی,کارشناسی ارشد,1394,محمود جلالی کروه,حسن پوربافرانی
اثرات تحریم های بین المللی و سایر عوامل تاثیر گذار بر روی تراز تجاری و بررسی تحریم های بین المللی از منظر حقوقی,کارشناسی ارشد,1394,سید کمیل طیبی,محمود جلالی کروه
ماهیت و آثار حقوقی پول در حقوق ایران,کارشناسی ارشد,1393,علیرضا فصیحی زاده,منوچهر توسلی نائینی,محمود جلالی کروه
تحلیل تطبیقی تعدیل در قانون پیمان ایران و نمونه قراردادهای فیدیک و اصول قراردادهای تجاری و بین‌المللی,کارشناسی ارشد,1393,علیرضا فصیحی زاده,علیرضا یزدانیان,محمود جلالی کروه
تحلیل آثار اصل نسبی بودن و قاعده قابلیت استناد قراردادها با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس,کارشناسی ارشد,1393,علیرضا یزدانیان,محمود جلالی کروه
تحلیل امکان تدوین قانون مدنی واحد اتحادیه اروپا و تأثیر شکلی آن برتدوین قانون مدنی سازمان همکاری اسلامی,کارشناسی ارشد,1393,مهدی شهابی,محمود جلالی کروه
تاثیر مبنای قراداد بر شرایط اساسی صحت قرارداد در حقوق ایران و اصول قرادادهای اروپایی,کارشناسی ارشد,1393,مهدی شهابی,محمود جلالی کروه
اعمال اصل 139 قانون جمهوری اسلامی ایران در شرکتهای گاز استانی با تاکید بر داوری ,کارشناسی ارشد,1393,محمود جلالی کروه,مهدی شهابی
ممنوعیت کاربرد سلاحهای شیمیائی به عنوان جنایت جنگی در حقوق بین المللی کیفری,کارشناسی ارشد,1393,محمود جلالی کروه,حسن پوربافرانی
انتقال ارادی حقوق قراردادی در حقوق ایران و اصول حقوق قراردادهای اروپا,کارشناسی ارشد,1393,علیرضا فصیحی زاده,محمود جلالی کروه
تحلیل مبنا ، ماهیت و منابع قواعد حقوق فراملی بازرگانی,کارشناسی ارشد,1393,مهدی شهابی,محمود جلالی کروه
مجازات‌های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی ایران از دیدگاه حقوق بشر,کارشناسی ارشد,1393,قدرت الله خسروشاهی,محمود جلالی کروه
امکان‌سنجی جرم‌انگاری خشونت علیه زنان در حقوق کیفری ایران با تاکید بر اسناد بین‌المللی,کارشناسی ارشد,1393,محمود جلالی کروه,قدرت الله خسروشاهی
تحلیل مقایسه ای قرارداد خرید مجدد با معامله‌ی با حق استرداد در حقوق ایران,کارشناسی ارشد,1393,علیرضا فصیحی زاده,ابراهیم رهبری,محمود جلالی کروه
صلاحیت دیوان بین المللی کیفری در رسیدگی به جنایت تجاوز,کارشناسی ارشد,1393,محمود جلالی کروه,حسن پوربافرانی
تولید و به کار گیری انرژی صلح آمیز هسته ای از منظر فقه امامیه و حقوق ایران,کارشناسی ارشد,1393,رسول مظاهری کوهانستانی,محمود جلالی کروه
اعطا و پذیرش نیابت قضایی خارجی در حقوق ایران,کارشناسی ارشد,1393,احد قلی زاده منقوطای,محمود جلالی کروه
تحول نقش تقصیر زیان دیده درمسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس,کارشناسی ارشد,1392,علیرضا یزدانیان,محمود جلالی کروه
تأمین مالی تروریسم در حقوق کیفری افغانستان، ایران و اسناد بین المللی,کارشناسی ارشد,1392,حسن پوربافرانی,محمود جلالی کروه,دکتر عالی پور
تأثیر جهانی شدن حقوق اسناد تجاری بر نظام حقوقی ایران,کارشناسی ارشد,1392,محمود جلالی کروه,محمد کاظم عمادزاده
تبیین احکام خاص جبران خسارت در مسئولیت مدنی هسته ای در کنوانسیون های بین المللی,کارشناسی ارشد,1392,علیرضا یزدانیان,محمود جلالی کروه
جهانی شدن جرم شناسی و تأثیر آن بر جرم شناسی ایران ,کارشناسی ارشد,1392,محمود جلالی کروه,قدرت الله خسروشاهی
تبیین تطبیقی اصل دفاع مشروع در مقابله با تروریسم در حقوق داخلی و حقوق بین الملل,کارشناسی ارشد,1392,محمود جلالی کروه,دکتر عالی پور
تبیین معامله اتهام در حقوق ایران و حقوق تطبیقی,کارشناسی ارشد,1392,محمود جلالی کروه,حسن عالی پور,حسن پوربافرانی
تحلیل امکان اعمال قاعده منع محاکمه مجدد در مجازات های منصوص شرعی,کارشناسی ارشد,1392,حسن پوربافرانی,سید محمد صادق طباطبائی,محمود جلالی کروه
تطبیق حقوق و تکالیف دادستان در دیوان بین المللی کیفری با نظام حقوقی ایران,کارشناسی ارشد,1392,محمود جلالی کروه,حسن پوربافرانی
تحلیل تطبیقی مسئولیت مدنی مراقب نسبت به اعمال اشخاص نیازمند مراقبت در حقوق ایران و انگلیس,کارشناسی ارشد,1392,علیرضا یزدانیان,محمود جلالی کروه
Human Rights in International Law and Islamic Law,کارشناسی ارشد,1392,پروفسور اس سومیترا,محمود جلالی کروه
تأثیر آنسیترال بر متّحدالشّکل سازی مقررات تجاری بین المللی و حقوق ایران,کارشناسی ارشد,1392,محمود جلالی کروه,علیرضا یزدانیان
مطالعه تطبیقی نظریه علت در حقوق قراردادهای ایران با اصول حقوق قراردادهای اروپایی و اصول یونیدروا,کارشناسی ارشد,1392,مهدی شهابی,محمود جلالی کروه
تحلیل تطبیقی تعارض در قراردادهای ورزشی تجاری در حقوق ایران و انگلیس,کارشناسی ارشد,1392,محمود جلالی کروه,مهدی شهابی
تحلیل حقوق مصرف کننده خودرو در حقوق ایران,کارشناسی ارشد,1391,علیرضا فصیحی زاده,محمود جلالی کروه
حق توسعه در حقوق بین الملل با تاکید بر حق استفاده ایران از انرژی صلح آمیز هسته ای,دکتری,1391,محمود جلالی کروه,علیرضا حجت زاده,نسرین مصفا
بررسی تطبیقی قوانین تابعیت ایران، آمریکا و آلمان,کارشناسی ارشد,1391,محمود جلالی کروه,علیرضا یزدانیان
تبیین شرایط و موانع شناسایی و اجرای احکام خارجی با تدابیر بر حقوق بین الملل خصوصی و رویه قضایی ایران,کارشناسی ارشد,1391,محمود جلالی کروه,منوچهر توسلی نائینی
اثر تعذر رد مبیع در اعمال حق فسخ در فقه امامیه و حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا,کارشناسی ارشد,1391,سید محمد صادق طباطبائی,محمود جلالی کروه
تحلیل تطبیقی خصوصی سازی از طریق توزیع سهام عدالت در چهارچوب اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی,کارشناسی ارشد,1391,محمد کاظم عمادزاده,محمود جلالی کروه
نقش دادگاههای کیفری بین المللی در حفظ صلح و امنیت بین المللی,کارشناسی ارشد,1391,ناصر قربان نیا,محمود جلالی کروه
قلمرو انطباق حقوق داوری ایران با مقررات متحدالشکل بین المللی حل و فصل اختلافات انرژی,کارشناسی ارشد,1391,محمود جلالی کروه
تبیین قانون حاکم بر قراردادها در حقوق بین‌الملل خصوصی ایران و انگلستان,کارشناسی ارشد,1391,محمود جلالی کروه,مهدی شهابی
مسئولیت مدنی زیست محیطی با مطالعه تطبیقی مقررات متحد الشکل بین المللی,کارشناسی ارشد,1390,علیرضا یزدانیان,محمود جلالی کروه
تبیین تحولات مسئولیت مدنی دولت با نگاهی به لایحه مسئولیت مدنی موسسات عمومی مصوب سال 1383,کارشناسی ارشد,1390,علیرضا یزدانیان,محمود جلالی کروه
تحلیل ماهیت تبدیل تعهد و تمییز آن از نهادهای حقوقی مشابه در حقوق ایران ، انگلیس و فرانسه,کارشناسی ارشد,1390,علیرضا یزدانیان,محمود جلالی کروه
جایگاه اصل استقلال و بی طرفی قاضی در دادرسی های کیفری بین المللی,کارشناسی ارشد,1390,محمود جلالی کروه,قدرت الله خسروشاهی
حمایت حقوقی از بزه دیدگان جرایم تروریستی در حقوق بین الملل کیفری,کارشناسی ارشد,1390,محمود جلالی کروه,قدرت الله خسروشاهی
نقش رویه قضایی در تحول حقوق کیفری و تطبیق آن با حقوق انگلستان,کارشناسی ارشد,1390,محمود جلالی کروه,بهزاد رضوی فرد
تأثیرات جهانی شدن بر حقوق خانواده در جمهوری اسلامی ایران,کارشناسی ارشد,1390,محمود جلالی کروه,مرتضی طبیبی جبلی,مهدی شهابی
مطالعه تطبیقی قوانین تابعیت ایران و کانادا,کارشناسی ارشد,1389,محمود جلالی کروه,مصطفی فضائلی
بررسی تطبیقی قاچاق انسان در حقوق کیفری,کارشناسی ارشد,1389,محمود مالمیر,محمود جلالی کروه
بررسی تطبیقی کنوانسیون 2003 سازمان ملل متحد علیه فساد با حقوق ایران,کارشناسی ارشد,1389,محمود جلالی کروه,محمد هاشمی
آثار مسئولیت مدنی هسته ای,کارشناسی ارشد,1389,علیرضا یزدانیان,محمود جلالی کروه
قلمرو انطباق حقوق ایران با قواعد متحدالشکل بین المللی در عرصه حقوق قراردادها,کارشناسی ارشد,1389,محمود جلالی کروه,مرتضی طبیبی جبلی,علیرضا فصیحی زاده
بررسی تطبیقی علل موجهه جرم در حقوق بین الملل کیفری و نظام حقوقی ایران,کارشناسی ارشد,1389,حسن پوربافرانی,محمود جلالی کروه
بررسی تطبیقی حقوق و تکالیف متصدی حمل و نقل دریایی در قانون دریایی ایران و کنوانسیون های بین المللی,کارشناسی ارشد,1389,محمود جلالی کروه,علیرضا یزدانیان
بررسی تطبیقی مبانی حقوق بشر در نهج البلاغه با اعلامیه جهانی حقوق بشر,کارشناسی ارشد,1389,محمدرضا ستوده نیا,محمود جلالی کروه
مطالعه تطبیقی قوانین تابعیت ایران و بریتانیا,کارشناسی ارشد,1389,محمود جلالی کروه,مهدی شهابی
حفاظت از محیط ماوراء جو در قبال آلودگی ناشی از فعالیتهای آلاینده,کارشناسی ارشد,1389,سید باقر میر عباسی,محمود جلالی کروه
یکسان سازی حقوق تجارت در اتحادیه اروپا و تأثیرات آن بر آینده روابط تجاری خارجی ایران,کارشناسی ارشد,1389,سید نصراله ابراهیمی,محمود جلالی کروه
بررسی نهادهای مکمل ازدواج سنتی در حقوق ایران و فرانسه,کارشناسی ارشد,1389,محمد مهدی الشریف,محمود جلالی کروه,مهدی شهابی
بررسی الحاق ایران به پروتکل الحاقی به پیمان نامه حقوق کودک درباره به کارگیری کودکان در مناقشات مسلحانه,کارشناسی ارشد,1388,محمود جلالی کروه,سید مسعود نوری
مطالعه تطبیقی موادی از اعلامیه جهانی منع خشونت علیه زنان با حقوق داخلی ایران,کارشناسی ارشد,1387,محمود جلالی کروه,فاطمه بهرامی خوندابی
حقوق سیاسی زن در ایران و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی,کارشناسی ارشد,1387,محمود جلالی کروه,محمود کتابی,وحید قاسمی
تحلیل تطبیقی ابعاد سیاسی حقوقی نگرش نسبی گرایی حقوق بشر در ایران با نگرش جهانشمول,کارشناسی ارشد,1387,علی امیدی,محمود جلالی کروه
بین المللی شدن حقوق کیفری و تأثیرات آن بر نظام حقوقی ایران,کارشناسی ارشد,1387,دکتر محمد جواد شریعت باقری,محمود جلالی کروه
بررسی انتقال ضمان در اینکوترمز 2000 و مقایسه آن با کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 و حقوق مدنی ایران,کارشناسی ارشد,1387,علی رادان جبلی,محمود جلالی کروه
بررسی تطبیقی داوری تجاری بین المللی ایران و چین,کارشناسی ارشد,1387,محمود جلالی کروه,علیرضا یزدانیان
نقش داوری در حل و فصل اختلافات خانوادگی زوجین متقاضی طلاق (مطالعه موردی شهر اصفهان),کارشناسی ارشد,1386,محمود جلالی کروه,ایران باغبان سیچانی,مریم فاتحی زاده
تجزیه و تحلیل تطبیقی قوانین تابعیت در ایران و اتحادیه اروپا,کارشناسی ارشد,1386,محمود جلالی کروه,سید جواد امام جمعه زاده
موانع سیاسی - حقوقی پیوستن ایران به کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد,کارشناسی ارشد,1385,سید جواد امام جمعه زاده,محمود جلالی کروه
تأثیر جهانی شدن بر حقوق بشر در ایران,کارشناسی ارشد,1385,علی امیدی,محمد علی بصیری,محمود جلالی کروه
جستجو:
|
Theory and Practice of Arbitration as a Peaceful Means of Dispute Settlement in the Iranian Legal System فصل چهارم از کتاب Conflicts and Conflict Resolution in Middle Eastern Societies: Between Tradition and Modernity,تالیف,Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law, Freiburg/Duncker& Humbolt GmbH, Berlin, Germany,1385,محمود جلالی کروه
جستجو:
|
جستجو:
|
تقدیر نامه عضویت در کنفرانس سه جانبه دانشگاههای اصفهان- استراسبورگ و فرایبورگ,مشاور رئیس دانشگاه اصفهان در امور بین الملل,دانشگاه اصفهان,1395
لوح سپاس خدمات در هیأت ممیزه دانشگاه,ریاست محترم دانشگاه اصفهان,دانشگاه اصفهان,1394
لوح سپاس فعالیت بعنوان معاون پژوهشی دانشکده علوم اداری و اقتصاد در سال 94,معاون پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان,دانشگاه اصفهان,1394
لوح تقدیر ارائه سخنرانی در سمینار فرهنگی اجتماعی مسئولیت بین المللی دولت عربستان در قبال فجایع مناء,معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه,دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان,1394
لوح سپاس ایثار گری,ریاست محترم دانشگاه اصفهان,دانشگاه اصفهان,1394
لوح سپاس برای ارائه سخنرانی در جلسه تحلیل حقوقی حادثه منا,مدیرکل امورفرهنگی,دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی,1394
تقدیرنامه شماره 91/100320 بخاطر سخنرانی در کارگاه دانش افزایی«آغاز حیات...» تحت عنوان حق حیات از منظر حقوق بین الملل,معاون پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان,دانشگاه اصفهان,1391
تقدیر بخاطر ارائه مقاله «جهانی شدن حقوق کیفری و وضعیت ایران با تأکید بر دیوان بین المللی کیفری»,رئیس دانشکده و معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم اداری و اقتصاد,دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان,1390
مدرّس نمونه سال 89,رئیس دانشکده علوم اداری و اقتصاد,دانشگاه اصفهان,1389
مدرّس نمونه سال 1386-1385,دانشگاه اصفهان,دانشگاه اصفهان,1386
کسب رتبه اول در دوره پانزدهم اختبار کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان ,کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان,کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان,1386
تقدیرنامه برای فعالیت های درخشان در طول 6سال مدیریت گروه,ریاست محترم دانشکده علوم اداری و اقتصاد ,دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان,1385
تقدیر تشکر ازخدمات صادقانه در ایام عضویت در هیات بدوی رسیدگی انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه ,ریاست محترم دانشگاه اصفهان,دانشگاه اصفهان,1384
تقدیر و تشکر از ارسال گزارش کارگاه آموزشی گفتمان حقوق بشر,معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم اداری و اقتصاد ,دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان,1384
تقدیر از تلاش جنابعالی برای قبولی تعداد 30 نفر از فارغ التحصیلان گروه فوق در امتحانات اخیر وکالت و قضا ,ریاست محترم دانشگاه اصفهان ,دانشگاه اصفهان,1384
تقدیر نامه در خصوص موفقیت گروه حقوق در کسب رتبه برتر و قبولی در آزمون کارشناسی ارشد,معاونت محترم پژوهشی دانشگاه اصفهان ,دانشگاه اصفهان,1382
تقدیر و تشکر بابت مسئولیت و هماهنگی کلیه مراحل همایش ایران و حقوق بین الملل,معاونت آموزشی دانشگاه اصفهان ,دانشگاه اصفهان,1382
تقدیر از زحمات برای موفقیتهای علمی دانشجویان ,معاونت محترم پژوهشی دانشگاه اصفهان ,دانشگاه اصفهان,1382
کسب رتبه دوم در مقطع کارشناسی دانشکده حقوق دانشگاه شیراز در سال 1369 ,دانشکده حقوق دانشگاه شیراز ,دانشگاه شیراز,1369
جستجو:
|
Powered by DorsaPortal