دفاع پايان نامه مجيد حقيقي به شماره دانشجوئي 881361414

دفاع پايان نامه مجيد حقيقي به شماره دانشجوئي 881361414 با عنوان بازده داخلي مبتني بر بازيافت وجوه نقد نسبت به نرخ بازده دارايي ها در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در تاريخ 26/6/90...

دفاع پايان نامه مجيد حقيقي به شماره دانشجوئي 881361414 با عنوان بازده داخلي مبتني بر بازيافت وجوه نقد نسبت به نرخ بازده دارايي ها در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در تاريخ 26/6/90 در ساعت 12-10
تاریخ:
1390/06/11
تعداد بازدید:
367
منبع:
Powered by DorsaPortal