دفاعيه دكتري روابط بين الملل

دفاع خانم زهرا آقامحمدي دانشجوي دكتري روابط بين الملل

جلسه دفاعيه خانم زهرا آقامحمدي دانشجوي دكتري روابط بين الملل در روز شنبه مورخ 98/11/12 برگزار خواهد شد

جلسه دفاعيه خانم زهرا آقا محمدي دانشجوي دكتري روابط بين الملل 

با عنوان: "تبيين كاهش وابستگي ايالات متحده آمريكا به نفت عربستان سعودي و تأثير آن بر اتحاد استراتژيك دو كشور و امنيت خاورميانه"

به راهنمايي: آقاي دكتر علي اميدي

به مشاورت: آقاي دكتر نوذر شفيعي

زمان: شنبه 1398/11/12

ساعت : 15:30

مكان: اتاق شورا - طبقه سوم
تاریخ:
1398/11/06
تعداد بازدید:
258
منبع:
Powered by DorsaPortal