دفاعيه دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي

جلسه دفاع آقاي اميد فتاحي دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي

جلسه دفاعيه آقاي اميد فتاحي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد حقوق خصوصي
با عنوان: تحليل نقاط ضعف و قوت داوري در قراردادهاي اداري پيمانكاري در حقوق ايران
به راهنمايي: آقاي دكتر منوچهر توسلي نائيني
مكان: طبقه دوم- اتاق كنفرانس
زمان: دوشنبه مورخ 1398/4/3- ساعت 14-12 
تاریخ:
1398/04/01
تعداد بازدید:
135
منبع:
Powered by DorsaPortal