دفاع پايان نامه دكتري گروه حسابداري
دفاع پايان نامه دكتري آقاي مسعود طاهري دانشجوي گروه حسابداري
آقاي مسعود طاهري در تاريخ 98/3/20 ساعت 10 صبح از پايان نامه خود تحت عنوان " مقايسه مدلهاي مثلث، دياموند و پنتاگون تقلب در ارزيابي ريسك تقلب و تعديل برنامه حسابرسي" در اتاق كنفرانس طبقه دوم دانشكده علوم اداري و اقتصاد دفاع مي كند.
استاد راهنما: آقاي دكترناصر ايزدي نيا
داور داخل گروه :آقاي دكتر داريوش فروغي
داور خارج از گروه : آقاي دكتر علي سيادت 
داور خارج از دانشگاه : خانم دكترزهرا ديانتي ديلمي از دانشگاه خوارزمي تهران
تاریخ:
1398/03/13
تعداد بازدید:
52
منبع:
Powered by DorsaPortal