جلسه دفاعيه دانشجوي دكتراي روابط بين الملل

جلسه دفاعيه خانم مهديه شادماني دانشجوي دكتري رشته روابط بين الملل روز يكشنبه 26 اسفند ماه برگزار خواهد شد

جلسه دفاعيه خانم مهديه شادماني دانشجوي دوره دكتري رشته روابط بين الملل با عنوان: " دكترين پيراموني و امنيت اسراييل " به راهنمايي آقاي دكتر عنايت اله يزداني و مشاورت آقاي دكتر محمد علي بصيري روز يكشنبه 97/12/26  ساعت 9:30 در اتاق شوراي دانشكده علوم اداري و اقتصاد برگزار خواهد شد.

تاریخ:
1397/12/21
تعداد بازدید:
130
منبع:
Powered by DorsaPortal