دفاعيه گروه اقتصاد

دفاع از رساله آقاي محمد متش ياراحمدي دانشجوي كارشناسي‌ارشد رشته علوم اقتصادي

           دفاع از رساله آقاي محمد متش ياراحمدي دانشجوي كارشناسي ‌‌ارشد رشته علوم اقتصادي تحــت عنـوان: «تحليل اثر هزينه هاي ورود به بازارهاي داخلي و خارجي بر تنوع پذيري صادرات (مطالعه كاربردي: ايران و شركاي عمده تجاري آن)»  به راهنمايي خانم دكتر منيره رفعت  روز ‌يكشنبه مورخ 26/ 12/ 97 ساعت 2 بعدازظهر در محل اتاق شورا (طبقه سوم) دانشكده علوم اداري و اقتصاد.

تاریخ:
1397/12/21
تعداد بازدید:
65
منبع:
Powered by DorsaPortal