دفاعيه گروه اقتصاد

دفاع از رساله آقاي رضا رنجبر دانشجوي كارشناسي‌ارشد بانكداري اسلامي

          دفاع از رساله آقاي رضا رنجبر دانشجوي كارشناسي ‌‌ارشد بانكداري اسلامي تحــت عنـوان: «طراحي الگوي تعيين درجه مقاومت در نظام بانكي»  به راهنمايي آقاي دكتر ايمان باستاني فر روز يكشنبه مورخ 19/ 12 / 97 ساعت 8:30 صبح در محل اتاق شورا (طبقه اول) دانشكده علوم اداري و اقتصاد.

تاریخ:
1397/12/14
تعداد بازدید:
80
منبع:
Powered by DorsaPortal