جلسه دفاع گروه حقوق...

جلسه دفاع آقاي كيومرث جعفرزاده دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي ...

جلسه دفاع آقاي كيومرث جعفرزاده دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي

عنوان پايان نامه : تحليل فقهي حقوقي وظايف ، اختيارات و مسئوليت هاي امين در امور حسبي

استاد راهنما : دكتر سيد محمدصادق طباطبايي 
زمان : يكشنبه 1397/10/30 ساعت 13
مكان : دانشكده علوم اداري و اقتصاد كلاس 20 همكف 
تاریخ:
1397/10/30
تعداد بازدید:
165
منبع:
Powered by DorsaPortal