دفاعيه گروه اقتصاد

دفاع از رساله آقاي رضا دادابتكار دانشجوي كارشناسي‌ارشد توسعه اقتصادي و برنامه ريزي

 

          دفاع از رساله آقاي رضا دادابتكار دانشجوي كارشناسي‌ارشد توسعه اقتصادي و برنامه ريزي تحــت عنـوان: «تخمين تابع تقاضاي مسكن با استفاده از مدل قيمت هدانيك (مطالعه موردي كابل)»  به راهنمايي خانم دكتر شكوفه فرهمند روز شنبه مورخ 29 / 10 / 97 ساعت 1 بعدازظهر  در محل اتاق شورا  (طبقه سوم) دانشكده علوم اداري و اقتصاد

 

تاریخ:
1397/10/29
تعداد بازدید:
63
منبع:
Powered by DorsaPortal