برگزاري امتحان جامع گروه اقتصاد
برگزاري امتحان جامع گروه اقتصاد در روزهاي 27 و 28 آذرماه 97
          امتحان كتبي آزمون جامع گروه اقتصاد روز سه شنبه 27/9/97 ساعت 16-8 و مصاحبه شفاهي روز چهارشنبه 28/9/97 ساعت 12-8 برگزار مي گردد.
تاریخ:
1397/09/11
تعداد بازدید:
34
منبع:
Powered by DorsaPortal