كارشناسي ارشد اقتصاد انرژي

دفاعيه گروه اقتصاد

دفاعيه آقاي پيمان ساكي دانشجوي كارشناسي ارشد اقتصاد انرژي

دفاعيه آقاي پيمان ساكي دانشجوي كارشناسي ارشد اقتصاد انرژي در روز دوشنبه مورخ 26/6/97 ساعت 9:30 صبح در اتاق شورا (طبقه سوم) تحت عنوان: بررسي عوامل موثر بر تقاضاي انرژي الكتريكي در استانهاي ايران با رويكرد اقتصاد سنجي فضايي با راهنمايي آقايان دكتر بابك صفاري و دكتر غلامحسين كياني 
تاریخ:
1397/06/24
تعداد بازدید:
64
منبع:
Powered by DorsaPortal