كارشناسي ارشد علوم اقتصادي

دفاعيه گروه اقتصاد

دفاعيه خانم زهرا شهرياري دانشجوي كارشناسي ارشد علوم اقتصادي

دفاعيه خانم زهرا شهرياري دانشجوي كارشناسي ارشد علوم اقتصادي در روز سه شنبه مورخ 27/6/97 ساعت 11 نيمروز در اتاق كنفرانس (طبقه دوم) تحت عنوان: طراحي يك الگوي DSGE نيوكينزي براي اقتصاد ايران با در نظر گرفتن اشتغال ناقص با راهنمائي آقاي دكتر رسول بخشي دستجردي
تاریخ:
1397/06/24
تعداد بازدید:
71
منبع:
Powered by DorsaPortal