قابل توجه دانشجويان تحصيلات تكميلي (دكتري و ارشد)

قابل توجه دانشجويان تحصيلات تكميلي (دكتري و ارشد)

انتخاب واحد طبق تقويم آموزشي دانشگاه

قابل توجه دانشجويان تحصيلات تكميلي (دكتري و ارشد)
دانشجوياني كه واحدهاي درسي خود را گذرانده اند و هنوزموفق به دفاع از پايان نامه نشده اند

لازم است در ابتداي هر نيمسال (زمان انتخاب واحد طبق تقويم آموزشي دانشگاه)
درس پايان نامه را براي همان نيمسال اخذ نمايند.
تاریخ:
1397/06/14
تعداد بازدید:
59
منبع:
Powered by DorsaPortal