اطلاعيه گروه حقوق

دانشجويان كارشناسي ارشد حقوق ورودي 96 كه تاكنون استاد راهنما ...

دانشجويان كارشناسي ارشد حقوق ورودي 96 كه تاكنون استاد راهنما انتخاب نكرده اند 
دراسرع وقت به اساتيدي كه ظرفيت آنها تكميل نشده است مراجعه و نسبت به تعيين استاد راهنما اقدام نمايند 
درصورت عدم مراجعه عواقب آن متوجه دانشجو خواهد بود.
تاریخ:
1397/02/02
تعداد بازدید:
93
منبع:
Powered by DorsaPortal