جلسه دفاع گروه حقوق

جلسه دفاع خانم رئيسي دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي...

جلسه دفاع خانم رئيسي دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي
با عنوان : تحليل آثار و موانع تشكيل پرونده شخصيت بزه ديده
استاد راهنماي اول : دكتر خسروشاهي          استاد راهنماي دوم : دكتر توسلي
 مكان : اتاق شورا طبقه سوم دانشكده علوم اداري و اقتصاد
زمان : شنبه 1396/12/12 ساعت 16 
 
تاریخ:
1396/12/09
تعداد بازدید:
90
منبع:
Powered by DorsaPortal