دفاعيه گروه اقتصاد

دفاع از رساله خانم فاطمه لبافي‌فريز دانشجوي دكتري رشته علوم اقتصادي


           دفاع از رساله خانم فاطمه لبافي‌فريز دانشجوي دكتري رشته علوم اقتصادي تحت عنوان:
«تحليل سياست پولي استقرار در شرايط نااطميناني براي اقتصاد ايران با استفاده از مدل‌هاي تعادل عمومي پوياي تصادفي» به راهنمايي آقاي دكتر سعيد صمدي و خانم دكتر خديجه نصراللهي روز دو‌شنبه مورخ 30/11/96 ساعت 10 صبح در محل تالار صدر دانشكده عمران و حمل و نقل
تاریخ:
1396/11/28
تعداد بازدید:
57
منبع:
Powered by DorsaPortal