دفاع خانم شادي بكتاشيان به شماره دانشجويي 931919094001

دفاع خانم شادي بكتاشيان

دفاع خانم شادي بكتاشيان به شماره دانشجويي 931919094001 با عنوان « تحليل تأثير محدوديت مالي و هزينه هاي نمايندگي بر حساسيت ناكارآمدي سرمايه گذاري به جريان نقد آزاد.......» در تاريخ 27/9/96 ساعت 11/30 الي 13 اتاق شورا

تاریخ:
1396/09/14
تعداد بازدید:
166
منبع:
Powered by DorsaPortal