دفاعيه خانم شكوه خواجه دهاقاني دانشجوي ارشدمديريت تكنولژي
دفاعيه دانشجوي ارشد گروه مديريت
دفاعيه خانم شكوه خواجه دهاقاني دانشجوي ارشد مديريت تكنولوژي روز سه شنبه مورخ 25/7/96 ساعت 11 صبح مكان: اتاق شوراي دانشكده
تاریخ:
1396/07/23
تعداد بازدید:
39
منبع:
Powered by DorsaPortal