دفاعيه خانم شكوه خواجه دهاقاني دانشجوي ارشدمديريت تكنولژي

دفاعيه دانشجوي ارشد گروه مديريت

دفاعيه خانم شكوه خواجه دهاقاني دانشجوي ارشد مديريت تكنولوژي روز سه شنبه مورخ 25/7/96 ساعت 11 صبح مكان: اتاق شوراي دانشكده

تاریخ:
1396/07/23
تعداد بازدید:
66
منبع:
Powered by DorsaPortal