جلسه دفاع از رساله آقاي فيروز نجفي دانشجوي دكتري علوم سياسي

جلسه دفاع از رساله دانشجوي دكتري علوم سياسي

.

جلسه دفاع از رساله آقاي فيروز نجفي دانشجوي دكتري علوم سياسي تحت عنوان" تبيين نقش گروههاي شيعي عراق در ساختار سياسي عراق نوين" به راهنمايي آقايان دكتر حسين مسعودنيا و دكتر سيد جواد امام جمعه زاده و مشاورت دكتر حميد نساج روز چهارشنبه 96/3/3 ساعت 14 در اتاق كنفرانس دانشكده علوم اداري و اقتصاد برگزار خواهد شد.
تاریخ:
1396/02/27
تعداد بازدید:
96
منبع:
Powered by DorsaPortal