دفاعيه گروه اقتصاد

دفاع از رساله آقاي مرتضي درخشان دانشجوي دكتري رشته علوم اقتصادي

 

          دفاع از رساله آقاي مرتضي درخشان دانشجوي دكتري رشته علوم اقتصادي تحت عنوان: «كاربرد نظريه قراردادها در تحليل بخش سوم اقتصاد» به راهنمايي خانم دكتر خديجه نصراللهي روز پنجشنبه مورخ 28/11/95 ساعت 8 صبح در محل اتاق كنفرانس (طبقه دوم) دانشكده علوم اداري و اقتصاد

 

تاریخ:
1395/11/24
تعداد بازدید:
116
منبع:
Powered by DorsaPortal