دفاعيه خانم مرضيه ميرزايي ارشد مديريت بازرگاني روزشنبه 30 بهمن ماه ساعت14ظهر در اتاق كنفرانس دانشكده جديد برگزار مي شود

دفاعيه دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني

دفاعيه خانم مرضيه ميرزايي ارشد مديريت بازرگاني روزشنبه 30 بهمن ماه ساعت14ظهر در اتاق كنفرانس دانشكده جديد برگزار مي شود

تاریخ:
1395/11/23
تعداد بازدید:
63
منبع:
Powered by DorsaPortal