گروه حقوق - جلسه دفاع

جلسه دفاع آقاي سيد رضا ركن الديني دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي ...

جلسه دفاع آقاي سيد رضا ركن الديني دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي
با عنوان : تحليل مباني نظري استفاده از فن آمره در قراردادهاي مالي و غير مالي حقوق ايران
استاد راهنما : دكتر شهابي      استاد مشاور: دكتر جلالي
زمان : چهارشنبه 13/11/1395 ساعت 30/12
مكان : دانشكده علوم اداري و اقتصاد طبقه سوم اتاق شورا
تاریخ:
1395/11/11
تعداد بازدید:
118
منبع:
Powered by DorsaPortal