دفاعيه گروه اقتصاد

دفاع از رساله آقاي سيدمحمد مستولي‌زاده دانشجوي دكتري رشته علوم اقتصادي

          دفاع از رساله آقاي سيدمحمد مستولي‌زاده دانشجوي دكتري رشته علوم اقتصادي تحت عنوان: «بسط يك الگوي تعادل عمومي پوياي تصادفي (DSGE) با متغيرهاي نهادي (سرمايه اجتماعي، حقوق مالكيت) مطالعه موردي اقتصاد ايران» به راهنمايي آقايان: دكتر كريم آذربايجاني و دكتر مرتضي سامتي روز چهار‌‌شنبه مورخ 5/8/95 ساعت 30/8 صبح در محل اتاق كنفرانس دانشكده علوم اداري و اقتصاد

تاریخ:
1395/08/01
تعداد بازدید:
120
منبع:
Powered by DorsaPortal