دفاعيه خانم مهسا اشرفيان فر دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت كارافريني روزيك شنبه 18/7/95 ساعت 10در محل اتاق شورا برگزار خواهد شد

دفاعيه مهسا اشرفيان فر رشته كارافريني

دفاعيه خانم مهسا اشرفيان فر دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت كارافريني روزيك شنبه 18/7/95 ساعت 10در محل اتاق شورا برگزار خواهد شد

تاریخ:
1395/07/14
تعداد بازدید:
81
منبع:
Powered by DorsaPortal