دفاعيه خانم مهسا اشرفيان فر دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت كارافريني روزيك شنبه 18/7/95 ساعت 10در محل اتاق شورا برگزار خواهد شد
دفاعيه مهسا اشرفيان فر رشته كارافريني
دفاعيه خانم مهسا اشرفيان فر دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت كارافريني روزيك شنبه 18/7/95 ساعت 10در محل اتاق شورا برگزار خواهد شد
تاریخ:
1395/07/14
تعداد بازدید:
52
منبع:
Powered by DorsaPortal