آيين استقبال از جديد الوردها (مقطع كارشناسي )

آيين استقبال از جديد الوردها (مقطع كارشناسي )

آيين استقبال از جديد الوردها (مقطع كارشناسي )

آيين استقبال از جديد الوردها         مقطع كارشناسي
 
دانشكده علوم اداري واقتصاد
توسط معاونت فرهنگي اين دانشكده به شرح زير برگزار مي گردد:
زمان : يكشنبه 11/7/95 ساعت 10 الي 11:30

گروه حقوق مقطع كارشناسي

مكان : ساختمان جديد دانشكده علوم اداري و اقتصاد

ابتداي ساختمان (زون آ ) طبقه سوم اتاق شورا 
 ........................................

گروه حسابداري مقطع كارشناسي

مكان : ساختمان جديد دانشكده علوم اداري و اقتصاد

ابتداي ساختمان (زون آ ) طبقه اول كلاس 6- 710

........................................................................
گروه علوم سياسي مقطع كارشناسي

مكان : ساختمان جديد دانشكده علوم اداري و اقتصاد

– ابتداي ساختمان (زون آ ) – طبقه اول –كلاس 7-710

.......................................................................
گروه مديريت مقطع كارشناسي

مكان : ساختمان جديد دانشكده علوم اداري و اقتصاد

– ابتداي ساختمان (زون آ ) – طبقه دوم – اتاق كنفرانس

 .......................................

گروه اقتصاد مقطع كارشناسي

مكان : ساختمان جديد دانشكده علوم اداري و اقتصاد
 ابتداي ساختمان (زون آ ) – طبقه اول – كلاس 5-710

 
تاریخ:
1395/07/04
تعداد بازدید:
43
منبع:
Powered by DorsaPortal