گروه حقوق جلسه دفاع

جلسه دفاع خانم مريم تيرگير مال خليفه دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي

 جلسه دفاع خانم مريم تيرگير مال خليفه دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي 
 زمان : روز چهارشنبه 23/4/1395 ساعت 13
مكان: دانشكده علوم اداري و اقتصاد كلاس 28- 710
با عنوان: تاثير مقررات متحدالشكل بين المللي ماليات بر نظام مالياتي جمهوري اسلامي ايران
استاد راهنما : دكتر محمود جلالي
استاد مشاور: دكتر مهدي شهابي
تاریخ:
1395/04/21
تعداد بازدید:
148
منبع:
Powered by DorsaPortal