دفاعيه گروه اقتصاد

دفاع از رساله خانم نفيسه پاك‌زاده دانشجوي كارشناسي ارشد رشته علوم اقتصادي

          دفاع از رساله خانم نفيسه پاك‌زاده دانشجوي كارشناسي ارشد رشته علوم اقتصادي تحت عنوان: «اثر سرريزهاي تجاري بر رشد توليد بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، ايران و شركاي تجاري» به راهنمايي آقاي‌ دكتر سيدكميل طيبي روز شنبه مورخ 24/11/94 ساعت 30/11 نيمروز در محل سالن كنفرانس دانشكده علوم اداري و اقتصاد

تاریخ:
1394/11/20
تعداد بازدید:
94
منبع:
Powered by DorsaPortal