دفاعيه گروه اقتصاد

برگزاري جلسه دفاعيه آقاي سعيد اميني اميركلايي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد علوم اقتصادي.

برگزاري جلسه دفاعيه آقاي سعيد اميني اميركلايي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته علوم اقتصادي تحت عنوان : " بررسي تاثير اجزا تركيب مالياتي بر رشد در چارچوب مدل رشد درونزا " به راهنمائي آقاي دكتر مجيد صامتي در روز يكشنبه مورخ 26/7/1394 ساعت 2 بعدازظهر در كلاس 31-710 دانشكده علوم اداري و اقتصاد ( ساختمان جديد).

تاریخ:
1394/07/25
تعداد بازدید:
103
منبع:
Powered by DorsaPortal