دفاعيه خانم نگين سنائي استوار دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني
دفاعيه گروه مديريت
دفاعيه خانم نگين سنائي استوار دانشجوي كارشناسي ارشد مديربت بازرگاني در روز دوشنيه مورخ 27/7/94 - ساعت 30/15بعدازظهر- اتاق سمينار دانشكده اقتصاد جديد برگزار مي گردد.
تاریخ:
1394/07/15
تعداد بازدید:
50
منبع:
Powered by DorsaPortal