دفاع خانم مريم مختاريان دانشجوي كارشناسي ارشد كارآفريني

دفاعيه گروه مديريت

دفاع خانم مريم مختاريان دانشجوي كارشناسي ارشد رشته كارآفريني - روز شنبه 11/7/94 - ساعت 11:45 برگزار مي شود

تاریخ:
1394/06/24
تعداد بازدید:
50
منبع:
Powered by DorsaPortal