دفاعيه گروه مديريت
دفاعيه
دفاعيه آقاي حسان العجي دانشجوي ارشد مديريت تحت عنوان تاثير درك حمايتهاي خدماتي بر توسعه گردشگري مذهبي در تاريخ 16/6/94 ساعت 8 صبح اتاق سمينار دانشكده برگزار مي گردد
دفاعيه آقاي حسان العجي دانشجوي ارشد مديريت تحت عنوان تاثير درك حمايتهاي خدماتي بر توسعه گردشگري مذهبي در تاريخ 16/6/94 ساعت 8
 
صبح اتاق سمينار دانشكده برگزار مي گردد
تاریخ:
1394/06/07
تعداد بازدید:
63
منبع:
Powered by DorsaPortal