دفاعيه گروه مديريت

دفاعيه

دفاعيه آقاي حسان العجي دانشجوي ارشد مديريت تحت عنوان تاثير درك حمايتهاي خدماتي بر توسعه گردشگري مذهبي در تاريخ 16/6/94 ساعت 8 صبح اتاق سمينار دانشكده برگزار مي گردد

دفاعيه آقاي حسان العجي دانشجوي ارشد مديريت تحت عنوان تاثير درك حمايتهاي خدماتي بر توسعه گردشگري مذهبي در تاريخ 16/6/94 ساعت 8
 
صبح اتاق سمينار دانشكده برگزار مي گردد
تاریخ:
1394/06/07
تعداد بازدید:
84
منبع:
Powered by DorsaPortal