دفاعيه آقاي مهدي اقايي دانشجوي ارشد مديريت

دفاعيه گروه مديريت

دفاعيه آقاي مهدي اقايي دانشجوي ارشد مديريت تحت عنوان بررسي تاثير بازاريابي داخلي بر انگيزش دروني كاركنان در تاريخ 11/6/94 ساعت 9 صبح در اتاق سمينار دانشكده برگزار مي گردد

دفاعيه آقاي مهدي اقايي دانشجوي ارشد مديريت تحت عنوان بررسي تاثير بازاريابي داخلي بر انگيزش دروني كاركنان در تاريخ 11/6/94 ساعت 9 صبح در اتاق سمينار دانشكده برگزار مي گردد
تاریخ:
1394/06/07
تعداد بازدید:
73
منبع:
Powered by DorsaPortal