دفاعيه آقاي مهدي اقايي دانشجوي ارشد مديريت
دفاعيه گروه مديريت
دفاعيه آقاي مهدي اقايي دانشجوي ارشد مديريت تحت عنوان بررسي تاثير بازاريابي داخلي بر انگيزش دروني كاركنان در تاريخ 11/6/94 ساعت 9 صبح در اتاق سمينار دانشكده برگزار مي گردد
دفاعيه آقاي مهدي اقايي دانشجوي ارشد مديريت تحت عنوان بررسي تاثير بازاريابي داخلي بر انگيزش دروني كاركنان در تاريخ 11/6/94 ساعت 9 صبح در اتاق سمينار دانشكده برگزار مي گردد
تاریخ:
1394/06/07
تعداد بازدید:
55
منبع:
Powered by DorsaPortal