دفاع الهام صادقي به شماره 900358401

دفاع الهام صادقي

دفاع الهام صادقي به شماره 900358401 تبيين تأثير نوسان نرخ ارز بر بازده سهام در مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي در تاريخ 11/12/93 در ساعت 30/10

دفاع الهام صادقي به شماره 900358401 تبيين تأثير نوسان نرخ ارز بر بازده سهام در مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي در تاريخ 11/12/93 در ساعت 30/10

تاریخ:
1393/12/09
تعداد بازدید:
107
منبع:
Powered by DorsaPortal