دفاع الهام صادقي به شماره 900358401
دفاع الهام صادقي
دفاع الهام صادقي به شماره 900358401 تبيين تأثير نوسان نرخ ارز بر بازده سهام در مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي در تاريخ 11/12/93 در ساعت 30/10

دفاع الهام صادقي به شماره 900358401 تبيين تأثير نوسان نرخ ارز بر بازده سهام در مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي در تاريخ 11/12/93 در ساعت 30/10

تاریخ:
1393/12/09
تعداد بازدید:
85
منبع:
Powered by DorsaPortal