دفاعيه اقاي حميد رضا رحيمي دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت صنعتي

دفاعيه دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت صنعتي

‌دفاعيه اقاي حميد رضا رحيمي دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت صنعتي تحت عنوان : نقش پياده سازي محركهاي اثر بخش انگيزش شغلي در
كاهش به تمايل ترك شغل
در تاريخ 29/9/93 ساعت 13 در اتاق شورا برگزار مي گردد.
تاریخ:
1393/09/26
تعداد بازدید:
105
منبع:
Powered by DorsaPortal