دفاع شادي عباسي به شماره 900358403

دفاع شادي عباسي

دفاع شادي عباسي به شماره 900358403 مورخ 19/7/93 در ساعت 30/11 با عنوان : تأثير سرمايه در گردش و محدوديت هاي مالي بر عملكرد شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دفاع شادي عباسي به شماره 900358403 مورخ 19/7/93 در ساعت 30/11 با عنوان : تأثير سرمايه در گردش و محدوديت هاي مالي بر عملكرد شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تاریخ:
1393/07/16
تعداد بازدید:
82
منبع:
Powered by DorsaPortal