جلسه دفاع از رساله خانم مريم مسعودي نيا - دانشجوي كارشناسي ارشد علوم سياسي

دفاعيه

 جلسه دفاعيه خانم مريم مسعودي نيا دانشجوي كارشناسي ارشد علوم سياسي تحت عنوان "تبيين رابطه هويت ملي و توسعه سياسي مطالعه موردي ايران بعد از انقلاب اسلامي " روز دوشنبه مورخ 25/1/1393 ساعت 30/13 بعدازظهر در اتاق سايت كامپيوتر دانشكده به راهنمايي دكتر شهرام نيا و مشاوره دكتر امام جمعه زاده برگزار مي گردد.

تاریخ:
1393/01/20
تعداد بازدید:
197
منبع:
Powered by DorsaPortal