جلسه دفاع از رساله آقاي عطا محمدي - دانشجوي كارشناسي ارشد روابط بين الملل

جلسه دفاعيه

 

              به اطلاع مي رساند  آقاي عطا محمدي دانشجوي كارشناسي ارشد روابط بين الملل به شماره 901372403 از رساله خود تحت عنوان "تبيين شيوه هاي اعتمادسازي در روابط بين الملل معطالعه موردي مذاكرات هسته اي ج.ا.ايران" روز يكشنبه مورخ 28/7/1392 ساعت 30/13 الي 30/12 در محــــل اتاق 27-710 به راهنمايي دكتر محمدعلي بصيري و مشاوره دكتر علي اميدي دفاع مي نمايد.

تاریخ:
1392/07/14
تعداد بازدید:
104
منبع:
Powered by DorsaPortal