دفاع از رساله آقاي مهدي خانكشلو دانشجوي كارشناسي ارشد رشته علوم‌ اقتصادي

دفاع از رساله آقاي مهدي خانكشلو دانشجوي كارشناسي ارشد رشته علوم‌ اقتصادي تحت عنوان: «مقايسه تطبيقي عملكرد رفاهي دولت در ايران و برخي اقتصادهاي نوظهور»

دفاع از رساله آقاي مهدي خانكشلو دانشجوي كارشناسي ارشد رشته علوم‌ اقتصادي تحت عنوان: «مقايسه تطبيقي عملكرد رفاهي دولت در ايران و برخي اقتصادهاي نوظهور» به راهنمايي آقاي دكتر مرتضي سامتي روز سه‌شنبه مورخ 11/7/91 ساعت 12 ظهر در محل شوراي آزادگان دانشكده علوم اداري و اقتصاد
تاریخ:
1391/07/02
تعداد بازدید:
69
منبع:
Powered by DorsaPortal