پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 19 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
نام و نام خانوادگی عنوان شغلی محل کار تلفن تماس تلفن تماس ۲ دور نگار ایمیل
نوذر شفيعينوذر شفيعي عضو هيات علمي گروه علوم سياسي 37935153 shafiee2@hotmail.com
مريم موسويمريم موسوي كارشناس آموزشي, پژوهشي ,اداري و ارتقاء گروه علوم سياسي 37935111 5221 37935111
محمود رضا رهبر قاضيمحمود رضا رهبر قاضي عضو هيات علمي طبقه سوم زون C 37935153 m.rahbarghazi@ase.ui.ac.ir
محمدعلي بصيريمحمدعلي بصيري عضو هيات علمي گروه علوم سياسي 37935130 basiri360@yahoo.com
فاطمه قاسميفاطمه قاسمي كارشناس آموزش گروه و تحصيلات تكميلي علوم سياسي 37935139 37935111
عنايت اله يزدانيعنايت اله يزداني عضو هيات علمي گروه علوم سياسي 37935131 yazden2006@yahoo.com
عليرضا آقاحسينيعليرضا آقاحسيني عضو هيات علمي گروه علوم سياسي 37935280 alirezazghahosseini@gmail.com
علي علي حسينيعلي علي حسيني عضو هيات علمي گروه علوم سياسي 37935243 ali.alihosseini@gmail.com
علي اميديعلي اميدي عضو هيات علمي گروه علوم سياسي 37935273 aliomidi@ase.ui.ac.ir
عباس حاتميعباس حاتمي عضو هيات علمي و مدير گروه گروه علوم سياسي 37935152
شهروز ابراهيميشهروز ابراهيمي عضو هيات علمي گروه علوم سياسي 37935192 ebrahimi_shahrooz@yahoo.com
سيد غلامرضا دوازده اماميسيد غلامرضا دوازده امامي عضو هيات علمي گروه علوم سياسي 37935154 mohsen12emami@yahoo.com
سيد جواد امام جمعه زادهسيد جواد امام جمعه زاده عضو هيات علمي گروه علوم سياسي 37935161 javademam@yahoo.com
سعيد وثوقيسعيد وثوقي عضو هيات علمي گروه علوم سياسي 37935168
دكتر حسين مسعودنيادكتر حسين مسعودنيا عضو هيات علمي و معاون دانشجويي و فرهنگي 37935214
حميد نساجحميد نساج عضو هيات علمي و معاون آموزشي دانشكده گروه علوم سياسي 37935254 37935196 hamid.nassaj@gmail.com
حسين هرسيجحسين هرسيج عضو هيات علمي گروه علوم سياسي 37935135 harsij@gmail.com
اميرمسعود شهرام نيااميرمسعود شهرام نيا عضو هيات علمي گروه علوم سياسي 37935167 5167 m_shahramnia@yahoo.com
احمد جالينوسياحمد جالينوسي عضو هيات علمي گروه علوم سياسي 37935191 drdjalinoosi@yahoo.com
<<   <  1  >   >>  
Powered by DorsaPortal