۱۳۹۹ چهارشنبه ۸ بهمن
حسن پوربافرانی
دانشکده : علوم اداری و اقتصاد
گروه آموزشی : حقوق
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,حقوق جزا و جرم شناسی,تربیت مدرس,ایران,1373-1378
فوق لیسانس,علوم جزا و جرم شناسی,تربیت مدرس,ایران,1369-1373
لیسانس,حقوق قضائی,دانشگاه تهران,ایران,1365-1369
دیپلم,فرهنگ و ادب,عطار,ایران,1364-1365
جستجو:
|
تحلیل حقوقی حادثه منا,پرستوهای مهاجر (بررسی حقوقی فاجعه منا),منطقه ای,سخنرانی,1394,حسن پوربافرانی | جزئیات
نقش تعویق صدور حکم در پیشگیری از جرم,همایش ملی پیشگیری دانش مدار از آسیب های اجتماعی و و قوع جرم,ملی,سخنرانی,1394,حسن پوربافرانی,قدرت الله خسروشاهی,سید ارسلان حسینی | جزئیات
بررسی تطبیقی عنصر تابعیت در توسعه قلمرو مکانی حقوق جزا در کشور های ایران ، فرانسه ، آمریکا و سوریه,همایش تجلیل از استاد دکتر سید حسین صفائی,ملی,پوستر,1386,حسن پوربافرانی | جزئیات
بررسی عمل مرتکب در جرم اختلاس,هفته پژوهش,هفته پژوهش,سخنرانی,1385,حسن پوربافرانی | جزئیات
جرم های فاقد مبنا در حقوق کیفری ایران,هفته پژوهش,هفته پژوهش,سخنرانی,1384,حسن پوربافرانی | جزئیات
اصل صلاحیت جهانی در حقوق جزای بین الملل و ایران,همایش تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری,ملی,پوستر,1383,حسن پوربافرانی | جزئیات
میزان تخفیف مجازات در حقوق کیفری ایران,هفته پژوهش,هفته پژوهش,سخنرانی,1383,حسن پوربافرانی | جزئیات
مراجع صالح برای رسیدگی به جرائم ارتکابی درفلسطین,همایش فلسطین از منظر حقوق بین الملل,ملی,پوستر,1383,حسن پوربافرانی | جزئیات
اصل صلاحیت جهانی درحقوق کیفری ایران,همایش ایران و حقوق بین الملل,ملی,سخنرانی,1382,حسن پوربافرانی | جزئیات
جانشین های مجازات حبس در حقوق کیفری ایران,هفته پژوهش,هفته پژوهش,سخنرانی,1382,حسن پوربافرانی | جزئیات
اصل صلاحیت جهانی ابزاری برای تامین و تضمین حقوق بشر,اولین همایش بین المللی بررسی حقوق بین الملل بشر,بین المللی,سخنرانی,1381,حسن پوربافرانی | جزئیات
جدال حقوق کیفری با نظم عمومی حقوق خصوصی,هفته پژوهش,هفته پژوهش,سخنرانی,1380,حسن پوربافرانی | جزئیات
موارد سقوط مجازات قصاص نفس درفقه و قانون مجازات اسلامی,هفته پژوهش,هفته پژوهش,سخنرانی,1379,حسن پوربافرانی | جزئیات
صلاحیت اعمال قوانین کیفری در خارج از قلمرو حاکمیت,هفته پژوهش,هفته پژوهش,سخنرانی,1378,حسن پوربافرانی | جزئیات
جستجو:
|
تحلیل اصول دادرسی عادلانه در رسیدگی به جرایم و تخلفات پزشکی,کارشناسی ارشد,1398,حسن پوربافرانی
تحلیل تطبیقی سن مسئولیت کیفری در حقوق افغانستان و ایران,کارشناسی ارشد,1398,حسن پوربافرانی
تعارض حقوق ماهوی و حقوق شکلی در حقوق کیفری پزشکی,کارشناسی ارشد,1398,حسن پوربافرانی
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق عمومی غیر دولتی با تأکید بر نهاد شهرداری,کارشناسی ارشد,1398,قدرت‌الله نوروزی,حسن پوربافرانی
تحلیل تطبیقی جرم سازمان یافته فراملی قاچاق انسان در حقوق افغانستان با موازین حقوق بین الملل ,کارشناسی ارشد,1396,محمود جلالی کروه,حسن پوربافرانی
تحلیل دفاع مشروع افراطی در قانون مجازات اسلامی 1392 و مقایسه آن با دفاع مشروع توهمی (خیالی) در حقوق کیفری آمریکا,کارشناسی ارشد,1396,حسن پوربافرانی,منوچهر توسلی نائینی
ضرورت جرم‌انگاری توهین به اقوام ایرانی,کارشناسی ارشد,1396,حسن پوربافرانی,سید جواد امام جمعه زاده
قتل متعاقب تحریک مجنی علیه در حقوق ایران و انگلستان,کارشناسی ارشد,1396,حسن پوربافرانی,سید محسن قائم فرد
مبانی وچالش های ناظر به درجه بندی مجازات تعزیری در قانون مجازات اسلامی 92,کارشناسی ارشد,1396,قدرت الله خسروشاهی,حسن پوربافرانی
تحلِیل ائِین نامه میانجِیگری در امور کیفری مصوب سال 1392 بر اساس اصول عدالت ترمیمی,کارشناسی ارشد,1396,قدرت الله خسروشاهی,منوچهر توسلی نائینی,حسن پوربافرانی
امکان سنجی جرم انگاری انکار وقایع تاریخی در حقوق کیفری ایران,کارشناسی ارشد,1396,حسن پوربافرانی,سید محسن قائم فرد
تحلیل کیفرشناختی مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر,کارشناسی ارشد,1395,حسن پوربافرانی,قدرت الله خسروشاهی
مسئولیت کیفری جرایم ناشی از آموزش در نظام حقوقی ایران,کارشناسی ارشد,1395,حسن پوربافرانی,سید محسن قائم فرد
مطالعه کیفر شناختی نظام نیمه آزادی وتطبیق آن با حقوق انگلستان,کارشناسی ارشد,1395,قدرت الله خسروشاهی,حسن پوربافرانی
رسیدگی کیفری افتراقی به اتهام شخص حقوقی ,کارشناسی ارشد,1395,حسن پوربافرانی,سید محسن قائم فرد,مرتضی طبیبی جبلی
تحلیل امکان تعقیب کیفری حادثه منا در دادگاههای داخلی,کارشناسی ارشد,1395,حسن پوربافرانی,محمود جلالی کروه
بررسی مبانی جرم‌انگاری در قانون جرائم رایانه‌ای,کارشناسی ارشد,1395,حسن پوربافرانی,قدرت الله خسروشاهی
مطالعه تطبیقی قلمرو اجرایی قوانین جزائی در مکان در حقوق سوریه و مصر با نگاهی به حقوق ایران,کارشناسی ارشد,1395,حسن پوربافرانی
تحلیل تطبیقی رژیم مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی در مورد اطفال بزهکار در حقوق کیفری ایران و فرانسه (با تاکید بر قانون مجازات اسلامی 1392),کارشناسی ارشد,1394,حسن پوربافرانی,حسن عالی پور
تحلیل جرم شناختی معافیت از کیفر(موضوع ماده39 قانون مجازات اسلامی),کارشناسی ارشد,1394,رسول مظاهری کوهانستانی,قدرت الله خسروشاهی,حسن پوربافرانی
نقش جامعه مدنی در کنترل اجتماعی جرم وکجروی,کارشناسی ارشد,1394,قدرت الله خسروشاهی,حسن پوربافرانی
ضرورت تدوین مقررات متّحدالشّکل بین المللی جهت مقابله با جرائم در فضای مجازی,کارشناسی ارشد,1394,محمود جلالی کروه,حسن پوربافرانی
اعمال قواعد عام تشدید مجازات نسبت به اشخاص حقوقی,کارشناسی ارشد,1394,حسن پوربافرانی, حسن عالی پور
تحلیل تطبیقی اصل قانونی بودن جرم در حقوق بین الملل کیفری و حقوق کیفری داخلی,کارشناسی ارشد,1394,حسن پوربافرانی,حسن عالی پور
تحلیل حقوقی و جرم شناختی تعویق صدور حکم,کارشناسی ارشد,1394,حسن پوربافرانی,قدرت الله خسروشاهی
ممنوعیت کاربرد سلاحهای شیمیائی به عنوان جنایت جنگی در حقوق بین المللی کیفری,کارشناسی ارشد,1393,محمود جلالی کروه,حسن پوربافرانی
تبیین جرائم علیه مالکیت ادبی و هنری با تاکید بر لایحه جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری,کارشناسی ارشد,1393,حسن پوربافرانی,ابراهیم رهبری
بررسی جرم اخذ پورسانت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی ,کارشناسی ارشد,1393,حسن پوربافرانی,حسن عالی‌پور
تحولات قانون جدید مجازات اسلامی در رابطه به اطفال بزهکار با رویکردی به اسناد بین المللی ,کارشناسی ارشد,1393,منوچهر توسلی نائینی,حسن پوربافرانی
صلاحیت دیوان بین المللی کیفری در رسیدگی به جنایت تجاوز,کارشناسی ارشد,1393,محمود جلالی کروه,حسن پوربافرانی
تحلیل مبانی وجوه اشتراک و افتراق دادگاه‌های تلفیقی بین‌المللی و منطقه‌ای.,کارشناسی ارشد,1393,حسن پوربافرانی,منوچهر توسلی نائینی,علیرضا آرش پور
تحلیل مبانی جرم‌انگاری و جرم‌زدایی توهین به مقدسات در حقوق کیفری ایران و انگلستان,کارشناسی ارشد,1393,حسن پوربافرانی,مهدی شهابی
مطالعه تطبیقی حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در لایحه آیین دادرسی کیفری و اسناد تاسیس دیوان بین‌المللی کیفری,کارشناسی ارشد,1393,حسن پوربافرانی,علیرضا آرش پور
تحلیل ممنوعیت اعمال قواعد عمومی کیفر در جرایم علیه امنیت در قانون جدید مجازات اسلامی,کارشناسی ارشد,1393,حسن پوربافرانی,حسن عالی پور
تأمین مالی تروریسم در حقوق کیفری افغانستان، ایران و اسناد بین المللی,کارشناسی ارشد,1392,حسن پوربافرانی,محمود جلالی کروه,دکتر عالی پور
تبیین معامله اتهام در حقوق ایران و حقوق تطبیقی,کارشناسی ارشد,1392,محمود جلالی کروه,حسن عالی پور,حسن پوربافرانی
پیشگیری رشدمدار از اعتیاد,کارشناسی ارشد,1392,حسن پوربافرانی,قدرت الله خسروشاهی
تحلیل امکان اعمال قاعده منع محاکمه مجدد در مجازات های منصوص شرعی,کارشناسی ارشد,1392,حسن پوربافرانی,سید محمد صادق طباطبائی,محمود جلالی کروه
بررسی تطبیقی قواعد و آثار جرائم تعزیرات منصوص و غیر منصوص,کارشناسی ارشد,1392,حسن پوربافرانی,سید محمد صادق طباطبائی,قدرت الله خسروشاهی
تحلیل تطبیقی حقوقی _ کیفر‌شناختی جزای نقدی در سیاست های جنایی تقنینی ایران و فرانسه,کارشناسی ارشد,1392,حسن پوربافرانی,حسن عالی پور
تحلیل تطبیقی جرائم ناقص در کامن لا، فقه و قانون جدید مجازات اسلامی,کارشناسی ارشد,1392,حسن پوربافرانی,مرتضی طبیبی جبلی,قدرت الله خسروشاهی
تطبیق حقوق و تکالیف دادستان در دیوان بین المللی کیفری با نظام حقوقی ایران,کارشناسی ارشد,1392,محمود جلالی کروه,حسن پوربافرانی
تحلیل سیاست جنایی ایران در قبال تخلفات رانندگی در قانون رسیدگی به تخلفات را نندگی مصوب 1389,کارشناسی ارشد,1392,حسن پوربافرانی,قدرت الله خسروشاهی
تحلیل انتقادی سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قلمرو مجازاتهای تعزیری و بازدارنده,کارشناسی ارشد,1391,حسن پوربافرانی,قدرت الله خسروشاهی
مطالعه تطبیقی جعل رایانه ای در حقوق کیفری ایران و کنوانسیون جرایم سایبر با جعل سنتی,کارشناسی ارشد,1391,حسن پوربافرانی,حسن عالی پور
حمایت کیفری از حقوق و آزادیهای اساسی در حقوق ایران,کارشناسی ارشد,1391,حسن پوربافرانی,قدرت الله خسروشاهی
جرایم علیه محرمانگی داده و سامانه رایانه ای در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی,کارشناسی ارشد,1390,حسن پوربافرانی,حسن عالی پور
مجازاتهای تکمیلی در سیاست جنایی ایران با نگاهی به لایحه قانون مجازات اسلامی,کارشناسی ارشد,1390,قدرت الله خسروشاهی,حسن پوربافرانی
تبیین تغلیظ دیه در فقه امامیه، اهل سنت و حقوق ایران,کارشناسی ارشد,1390,مرتضی طبیبی جبلی,حسن پوربافرانی
راهکارهای پیشگیری از تکرار جرم از منظر حقوق جزا و جرم شناسی ,کارشناسی ارشد,1389,حسن پوربافرانی,قدرت الله خسروشاهی
نقش نهادهای حمایتی در پیشگیری از بزهکاری(مطالعه موردی سازمان بهزیستی),کارشناسی ارشد,1389,قدرت الله خسروشاهی,حسن پوربافرانی
غیردولتی شدن حقوق کیفری با نگاه ویژه به حقوق کیفری ایران,کارشناسی ارشد,1389,حسن پوربافرانی,قدرت الله خسروشاهی
بررسی تطبیقی علل موجهه جرم در حقوق بین الملل کیفری و نظام حقوقی ایران,کارشناسی ارشد,1389,حسن پوربافرانی,محمود جلالی کروه
جستجو:
|
حقوق جزای بین الملل (چاپ دوازدهم),چاپ جدید,جنگل,1398,حسن پوربافرانی
حقوق جزای عمومی (مجرم و مسئولیت کیفری),تالیف,جنگل,1397,حسن پوربافرانی
حقوق جزای اختصاصی: جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی (چاپ سوم),چاپ جدید,جنگل,1397,حسن پوربافرانی
حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)، ویراست سوم,چاپ جدید,جنگل,1396,حسن پوربافرانی
حقوق جزای اختصاصی: جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ,چاپ جدید,جنگل,1395,حسن پوربافرانی
حقوق جزای اختصاصی: جرائم علیه اشخاص (صدمات جسمانی)، ویراست دوم، چاپ دوم.,چاپ جدید,جنگل,1394,حسن پوربافرانی
حقوق جزای بین الملل (چاپ هفتم),چاپ جدید,جنگل,1393,حسن پوربافرانی
حقوق جزای بین الملل(چاپ پنجم)-328ص,چاپ جدید,جنگل,1392,حسن پوربافرانی
حقوق جزای اختصاصی: جرائم علیه اشخاص (صدمات جسمانی) ویراست دوم، چاپ اول-(268ص),تالیف,جنگل، جاودانه,1392,حسن پوربافرانی
حقوق جزای بین الملل (چاپ ششم),چاپ جدید,جنگل، جاودانه,1392,حسن پوربافرانی
حقوق جزای بین الملل(چاپ چهارم (دوم از ویرایش دوم))-[328ص],چاپ جدید,جنگل,1391,حسن پوربافرانی
حقوق جزای بین الملل (با تجدید نظر و اضافات),چاپ جدید,جنگل,1390,حسن پوربافرانی
حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی),تالیف,انتشارات جنگل,1390,حسن پوربافرانی
حقوق جزای اختصاصی(جرائم علیه اشخاص),تالیف,جنگل,1388,حسن پوربافرانی
حقوق جزای ببن الملل(چاپ دوم)[256ص],چاپ جدید,جنگل,1388,حسن پوربافرانی
حقوق جزای بین الملل(256ص),تالیف,جنگل,1387,حسن پوربافرانی
جستجو:
|
جستجو:
|
شایسته تقدیر شدن مقاله «مطالعه تطبیقی تجاوز از حدود دفاع مشروع» در بخش حقوق جزا در جشنواره حقوق برتر 1394,دبیر علمی جشنواره حقوق برتر,سازمان بسیج حقوقدانان,1395
تقدیر از تلاش در به روزرسانی دانش حقوقی کارشناسان حقوقی واملاک آموزش و پرورش استان اصفهان,مدیرکل محترم آموزش و پرورش استان اصفهان,آموزش و پرورش استان اصفهان,1395
دریافت لوح یادبود به پاس سخنرانی در جلسه تحلیل حقوقی حادثه منا,مدیر اداره کل امور فرهنگی,دانشگاه اصفهان,1394
سپاسگزاری به جهت یاری کردن اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در برگزاری آزمون وکالت,رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران,اسکودا,1393
پژوهشگر برتر گروه حقوق دانشگاه اصفهان,رئیس دانشگاه اصفهان,دانشگاه اصفهان,1392
تشویق نامه به پاس انجام مستمر وظایف قانونی، اخلاقی و حرفه ای,معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی,دانشگاه اصفهان,1392
قدردانی از مشارکت در تهیه کتاب تاملاتی در حقوق تطبیقی,رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران,دانشگاه تهران,1386
رتبه اول بخش مقالات:مقاله(ضابطه دوم قتل عمدی در فقه قانون و رویه قضائی),سومین همایش اهل قلم اصفهان,دفتر تبلیغات اسلامی استان اصفهان,1385
رتبه اول بخش مقالات:مقاله(نقد رویه شهرت گرایانه در سیاست جنائی تقنینی ایران),سومین همایش اهل قلم اصفهان,دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان,1385
تقدیر به مناسبت کسب بیش از 85 درصد نمره ارزشیابی تدریس,معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه,دانشگاه اصفهان,1385
قدردانی به جهت مشارکت در تدوین مجموعه مقالات علوم جنایی,رئیس سازمان سمت,سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت),1383
تقدیر و تشکر از ارائه سخنرانی و مقاله در اولین همایش بررسی مسائل حقوق بین الملل بشر,دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی، دبیر علمی همایش,دانشگاه علامه طباطبایی,1381
تقدیر و تشکر از خدمات صادقانه در پایان دوره دوساله مدیریت گروه حقوق,رئیس دانشگاه اصفهان,دانشگاه اصفهان,1380
جستجو:
|
Powered by DorsaPortal