۱۴۰۱ جمعه ۳۰ ارديبهشت
حسین هرسیج
دانشکده : علوم اداری و اقتصاد
گروه آموزشی : علوم سیاسی
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,علوم سیاسی,دانشگاه کویینزلند-بریزین,استرالیا,-1374
فوق لیسانس,معارف اسلامی و علوم سیاسی,دانشگاه امام صادق,ایران,-
جستجو:
|
“An Analysis of the Sponge Nature of Political Conflicts in the Middle East and Refugee Crisis in Europe”,Program of EU-Iran Conference,بین المللی,سخنرانی,1397,حسین هرسیج | Detail
انگیزه ها و فرصت های ارتش مصر در کودتا علیه دولت مرسی,دومین کنگره بین المللی جامع علوم سیاسی ایران,بین المللی,سخنرانی,1396,حسین هرسیج,مریم حایک | جزئیات
تجزیه و تحلیل مقایسه ای میزان قدرت نرم ایران و آمریکا در خاورمیانه,نخستین همایش بین المللی تحولات جدید ایران و جهان,بین المللی,سخنرانی,1388,حسین هرسیج,مجتبی تویسرکانی | جزئیات
قدرت نرم ایران در خاورمیانه و آسیای مرکزی,همایش مطالعات منطقه ای بنیادهای نظری و کاربرد آن در ایران,منطقه ای,سخنرانی,1388,حسین هرسیج,مجتبی تویسرکانی | جزئیات
چند جانبه گرایی جدید، مبنای گسترش میان ایران و ارمنستان,همایش بین المللی ارمنی شناسی و ایران شناسی,بین المللی,سخنرانی,1387,حسین هرسیج,مجتبی تویسرکانی | جزئیات
political Islam as an alternative to liberal democracy in the process of globalization,globalization: integration or disintegration,بین المللی,سخنرانی,1386,حسین هرسیج,سیده منصوره السادات صفوی همامی | Detail
The Role and Influence of Iran on the Security and Stability of the Middle East,The Second International Workshop Iran-Synia Economic Cooperation , University of Dameshyh,بین المللی,سخنرانی,1383,حسین هرسیج | جزئیات
جستجو:
|
اقتصادسیاسی توسعه درکره شمالی وکره جنوبی :یک تحلیل تطبیقی,کارشناسی ارشد,1398,عباس حاتمی,حسین هرسیج
دولت و پروبلماتیک های بازتولید قدرت در ایران پس ارز انقلاب با تاکید بر فضای مجازی,دکتری,1397,عباس حاتمی,حسین هرسیج
تجزیه و تحلیل تطبیقی جایگاه تمدن غرب در اندیشه رهبران سیاسی جمهوری اسلامی ایران,دکتری,1397,حسین مسعودنیا,حسین هرسیج,عباس حاتمی
بررسی تأثیر فضای مجازی بر مشارکت سیاسی - مطالعه موردی: انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری در شهرستان آبادان,کارشناسی ارشد,1397,حسین هرسیج,محمود رضا رهبر قاضی
تجزیه و تحلیل تطبیقی وضعیت توسعه سیاسی در سپهر جغرافیای سیاسی استانهای ایران,کارشناسی ارشد,1397,حسین هرسیج,عباس حاتمی
تحلیل محتوای جامعه پذیری سیاسی در متون مقطع ابتدایی سال تحصیلی 95-96,کارشناسی ارشد,1397,علی علی حسینی,حسین هرسیج
تأثیر مصرف انواع رسانه خبری بر روی نگرش سیاسی دانشجویان شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1397,محمود رضا رهبر قاضی,حسین هرسیج
تحلیل نقش پیش فهم ها در شکل گیری اندیشه ها و مواضع سیاسی شریعتی و مطهری,کارشناسی ارشد,1397,علی علی حسینی,حسین هرسیج
تجزیه و تحلیل تطبیقی منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی,دکتری,1397,حسین مسعودنیا,سید جواد امام جمعه زاده,حسین هرسیج
نقش طبقه متوسط جدید در انقلاب 2011مصر,دکتری,1394,حسین مسعودنیا,حسین هرسیج,سید جواد امام جمعه زاده
تحلیل تطبیقی جنگ نرم در انقلاب نارنجی اوکراین و فتنه 1388,دکتری,1393,سید جواد امام جمعه زاده,حسین هرسیج,حسین مسعودنیا
تحلیل رابطه بین سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاههای اصفهان، صنعتی اصفهان، هنر اصفهان و علوم پزشکی اصفهان) در سال تحصیلی 93-1392,دکتری,1393,سید جواد امام جمعه زاده,حسین هرسیج,عباس حاتمی
نقد و بررسی روش شناسی‌های موجود در علوم اجتماعی برای تولید روشناسی بومی بر اساس رویکرد نظریه زمینه‌ای,دکتری,1393,حسین هرسیج,عباس حاتمی
بررسی تطبیقی نقش دولت و چامعه مدنی در توسعه اقتصادی - اجتماعی کره جنوبی و ایران (سالهای 1979-1961),دکتری,1392,حسین مسعودنیا,حسین هرسیج,سید جواد امام جمعه زاده
بررسی تطبیقی اثر متن و زمینه اجتماعی بر اندیشه سیاسی علمای معاصر شیعه (سه مکتب سیاسی سامرا، نجف، قم),دکتری,1392,حسین هرسیج,سید جواد امام جمعه زاده,حسین مسعودنیا
تجزیه و تحلیل تطبیقی نظریات مک اینتایر و راولز پیرامون عدالت با تاکید بر کارآمدی آن در جوامع چند فرهنگی,دکتری,1392,حسین هرسیج,سید جواد امام جمعه زاده,سیدامیرمسعود شهرام نیا
تأثیر ساخت قدرت بر رشد و گستره آفرینش های هنری دوران اصلاحات در ایران ( 76-1384 ),کارشناسی ارشد,1390,سیدامیرمسعود شهرام نیا,حسین هرسیج
مقایسه تطبیقی بحران هویت میان ایران و غرب با تاکید بر آراء داریوش شایگان و هربرت مارکوزه,کارشناسی ارشد,1390,سیدامیرمسعود شهرام نیا,حسین هرسیج
بررسی تطبیقی سیاست های باز توزیعی بعد از انقلاب های انگلستان، فرانسه و ایران,کارشناسی ارشد,1390,عباس حاتمی,حسین هرسیج
تجزیه و تحلیل مقایسه ای مبانی توسعه غربی با توسعه عدالت محور دینی,کارشناسی ارشد,1390,حسین هرسیج,سید جواد امام جمعه زاده
مطالعه تطبیقی تغییرات اجتماعی ایران و ترکیه در دوران رضا شاه و آتاتورک,کارشناسی ارشد,1390,حسین هرسیج,حسین مسعودنیا
تبارشناسی روش شناختی نظام سیاسی و علمی در تمدن اسلامی-ایرانی (قرن3-7ه.ق),کارشناسی ارشد,1389,حسین هرسیج,علیرضا آقا حسینی
بررسی موانع تولید علوم اجتماعی اسلامی در حوزه و دانشگاه (مطالعه موردی دانشگاه اصفهان),کارشناسی ارشد,1389,علی ربانی خوراسگانی,حسین هرسیج
مطالعه تطبیقی آرا و اندیشه های سیاسی کارل پوپر و یورگن هابرماس پیرامون دموکراسی,کارشناسی ارشد,1388,سیدامیرمسعود شهرام نیا,حسین هرسیج
تحلیل رابطه میان منافع ملی با ایدئولوژی اسلامی در انقلاب اسلامی ایران,کارشناسی ارشد,1388,حسین هرسیج,حسین مسعودنیا
تحلیل سیاست خارجی ایران از منظر تئوری سازه انگاری,کارشناسی ارشد,1388,نوذر شفیعی,حسین هرسیج
تحول در مفهوم امنیت ملی و تأثیر آن بر برداشت های و سیاستهای امنیتی ایران 84-1368,کارشناسی ارشد,1388,حسین هرسیج,نوذر شفیعی
تاثیر جهاننی شدن بر بنیادگرایی اسلامی در خاورمیانه ,کارشناسی ارشد,1387,عنایت اله یزدانی,حسین هرسیج
تاثیر تحریمهای آمریکا علیه ایران بر مسائل سیاسی امنیتی دو کشور,کارشناسی ارشد,1387,حسین هرسیج,حسین مسعودنیا
تحلیل مقایسه ای راهکارهای انقلاب اسلامی و پست مدرنیسم در ارتباط با بحران هویت ناشی از مدرنیسم,کارشناسی ارشد,1387,حسین هرسیج,سید جواد امام جمعه زاده
تاثیر جهانی شدن بر بنیادگرایی اسلامی در خاورمیانه پس از جنگ سرد,کارشناسی ارشد,1387,حسین هرسیج,سید جواد امام جمعه زاده
تحلیل تطابق عملکرد رژیم صهیونیستی با شاخصه های تروریسم دولتی(2007-1991),کارشناسی ارشد,1387,علی امیدی,حسین هرسیج
همکاریهای هسته ای هندو آمریکا و تأثیر آن بر وضعیت ژئوپلتیک جنوب آسیا,کارشناسی ارشد,1387,نوذر شفیعی,حسین هرسیج
مبانی نظری اندیشه های سیاسی امام خمینی (ره),کارشناسی ارشد,1386,فتحعلی اکبری,حسین هرسیج
تحول تروریسم در عصر جهانی شدن در چهارچوب امنیت پست مدرن,کارشناسی ارشد,1386,عنایت اله یزدانی,سعید وثوقی,حسین هرسیج
بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از 1357 تا 1376 از منظر تحلیل گفتمان,کارشناسی ارشد,1386,علیرضا آقا حسینی,حسین هرسیج
تاثیر اشغال عراق توسط امریکا بر تروریسم داخلی (2006-2003),کارشناسی ارشد,1386,حسین هرسیج,سید جواد امام جمعه زاده
تأثیر استراتژی نظامی آمریکا بر امنیت ملی ایران از سال 2002 تا 2006,کارشناسی ارشد,1386,حسین هرسیج,علی امیدی
سیاست خارجی آلمان پس از جنگ سرد با تکیه بر نقش قدرت غیر نظامی (2005-1990),کارشناسی ارشد,1386,حسین هرسیج,محمد علی بصیری
نجزیه و تحلیل حرکتهای تجزیه طلبانه در اولین دهه انقلاب اسلامی,کارشناسی ارشد,1386,حسین هرسیج,سعید وثوقی
بررسی تحولات روابط اتحادیه اروپا و آمریکا در خاور میانه و پیامدهای آن بر ایران(2000-2005),کارشناسی ارشد,1385,حسین هرسیج,محمد علی بصیری
تجزیه و تحلیل سیاست خارجی ایران در دوره ی خاتمی بر اساس طرح سیستماتیک مفهومی سیف زراده,کارشناسی ارشد,1385,سید حسین سیف زاده,حسین هرسیج
تاثیرات جهانی شدن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر شاخص های سیاسی - فرهنگی,کارشناسی ارشد,1384,محمد علی بصیری,حسین هرسیج
نقش مذهب در سیاست خارجی یکجانبه گرایانه آمریکا,کارشناسی ارشد,1384,حسین هرسیج,علیرضا آقا حسینی,محمد علی بصیری
ارزیابی استراتژی پیشدستانه آمریکا در خاور میانه,کارشناسی ارشد,1384,حسین هرسیج,محمد علی بصیری
راه کارهای مقابله با بحرانهای سیاسی ناشی از جهانی شدن از 1990,کارشناسی ارشد,1384,حسین هرسیج,محمد علی بصیری
ناکارآمدی احزاب سیاسی در ایران (1320 تاکنون),کارشناسی ارشد,1383,حسین هرسیج,سید جواد امام جمعه زاده
نظریه ولایت فقیه و نحوة تعامل آن با چالشهای نظری (سیاسی) در دهه سوم انقلاب اسلامی,کارشناسی ارشد,1382,حسین هرسیج,سید جواد امام جمعه زاده
تجزیه و تحلیل و ارزیابی نظریات کارل ریموند پوپر در باره دمکراسی,کارشناسی ارشد,1381,حسین هرسیج,محمود کتابی
رهبری سیاسی اسرای ایرانی در اردوگاههای عراق,کارشناسی ارشد,1381,حسین هرسیج,سید جواد امام جمعه زاده
گفتمان روشنفکری دینی، مبانی معرفت شناسانه و تأثیر آن بر تحولات سیاسی و اجتماعی دهه دوم انقلاب,کارشناسی ارشد,1380,حسین هرسیج,محمود کتابی
تجزیه و تحلیل مقایسه ای تساهل سیاسی جان لاک، محمد تقی مصباح یزدی و عبدالکریم سروش,کارشناسی ارشد,1380,حسین هرسیج,محمد علی بصیری
تحلیلی بر تأثیر شورای شهر بر میزان مشارکت سیاسی مردم در جمهوری اسلامی ایران,کارشناسی ارشد,1379,حسین هرسیج,علی صادقی
مقایسه نظری میان چپ ایران در دهه ی اخیر با نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت,کارشناسی ارشد,حسین هرسیج
بازتاب انقلاب اسلامی در اندیشه های لسکاچ پل، کدی، آبراهامیان و الگار,کارشناسی ارشد,حسین هرسیج
شومپتر و دموکراسی,کارشناسی ارشد,حسین هرسیج
جستجو:
|
فصل پنجم از کتاب حکومت و جامعه اسلامی با عنوان (دولت اسلامی در آرای اندیشمندان معاصر عرب),تالیف,دانشگاه امام صادق,1394,حسین هرسیج,مهدی عوض پور
چالش های وهابیت: ایران، جهان اسلام و غرب,تالیف,دانشگاه امام صادق (ع)و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات,1392,حسین هرسیج,مجتبی تویسرکانی
مبانی نظری اندیشه های سیاسی امام خمینی (ره),تالیف,دانشگاه اصفهان,1389,حسین هرسیج,فتحعلی اکبری,محسن شیراوند
نقد و بررسی آراء پوپر در باب دموکراسی,تالیف,مهر قائم,1384,نصرالدین نانسی,حسین هرسیج
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal