۱۴۰۳ پنج شنبه ۴ مرداد
هادي اميري
گروه آموزشی : اقتصاد
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
Ph.D.,علوم اقتصادي,دانشگاه تهران,1386
M.Sc.,اقتصاد,دانشگاه تهران,1380
B.Sc.,اقتصاد,دانشگاه تهران,1377
جستجو:
|
Analyzing the Effects of Investors' Sentiments on the Reaction to the Profit News of Companies Listed on the Tehran Stock Exchange,پژوهش هاي حسابداري مالي,1401
امين حاجيان نژاد, هادي اميري, علي خرم كوهي
Analysis of Market Reaction to Risk Disclosure Factors,مديريت دارايي و تأمين مالي,1401
سيده زهرا طباطبائي, سيدعباس هاشمي, هادي اميري
Modeling the management of common-pool resource through the emergence of self-governing institutions; Agent-based approach,تحقيقات اقتصادي,1401
ساسان قاراخاني ده سرخي, هادي اميري, بابك صفاري
Management of Common Resources: Market, Government, or Neither? A Review of Water Resources Management Studies in Iran (with an Emphasis on Ostrom's View),پژوهش هاي اقتصادي ايران,1400
زهره رضاپور, محسن وفامهر, هادي اميري
Critique of Government Protection Policies of Foreign Investors: Heckman`s Two-Step Method,,1400
ميررضا فاضليان, خديجه نصرالهي, هادي اميري
The Effect of Financial Statement Comparability on Idiosyncratic return Volatility by Emphasis on the Financial Reporting Quality,مديريت دارايي و تأمين مالي,1400
مجيد هاشمي ده چي, ناصر ايزدي نيا, هادي اميري
Developing the Qualitative Model of the Factors Affecting the Accounting Information Quality Pricing in Iran,بررسي هاي حسابداري و حسابرسي,1400
زهرا تيموري, سيدعباس هاشمي, هادي اميري
A Reflection on the Joint Governance in Iran: A Case Study of Local River Water Governance,مطالعات ميان رشته اي در علوم انساني,1400
محمدمهدي كمال, هادي اميري, وحيد مقدم, داريوش رحيمي
Institutional analysis of top-down regulatory: evidence from Iran local governance,,1400
محمدمهدي كمال, هادي اميري, وحيد مقدم, داريوش رحيمي
ارزيابي اثرات تنظيم گري بورس كالاي ايران بر نوسانات قيمت كالاها,,1400
هادي اميري, مصطفي مبيني دهكردي, عليرضا كماليان كوپائي, مهدي كارنامه حقيقي
تاثير تصدي كوتاه مدت و بلند مدت حسابرس بر كيفيت سود در شرايط وجود عدم تقارن اطلاعاتي,,1400
مجتبي مطلبيان, مهدي عرب صالحي نصرآبادي, هادي اميري
Analyzing the Information Content of Sentiment in the Board's Activity Reports: Bag of Words Method,دانش حسابداري مالي,1400
مولود پله, ناصر ايزدي نيا, هادي اميري
تحليل اثر اخبار مرتبط با اعلان سود و مومنتوم بر اصلاح نابهنجاري اقلام تعهدي,,1399
سعيد يادگاري, سيدعباس هاشمي, هادي اميري
The Behavior of Core OPEC Members During Normal and Exceptional Periods in the World Oil Markets,مطالعات اقتصاد انرژي,1399
عبدالحميد معرفي محمدي, هادي اميري, اسحاق قاسمي
Validation Tool for Assessing the Level of Disclosure of Corporate Social Responsibility for the Companies Listed on the Tehran Stock Exchange,حسابداري سلامت,1399
امين عاليوندي داراني, مهدي عرب صالحي نصرآبادي, هادي اميري, فرساد زماني بروجني
بررسي عملكرد راهبرد معاملاتي اقلام تعهدي,,1399
سيداحسان حسيني, سيدعباس هاشمي, هادي اميري
The Effect of Behavioral Interventions on Auditors' Knowledge-Sharing Behavior: Examining the Mediating Role of Attitudes and Normative Beliefs,بررسي هاي حسابداري و حسابرسي,1399
مهديس نيكزادقادي كلائي, داريوش فروغي, هادي اميري
Explain the anomalies of accruals and financial constraints through value and momentum factors And test performance with GRS test at Tehran stock exchange,مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار,1399
غلامرضا سليمانيان, داريوش فروغي, هادي اميري
the effect of financial statement comparability on the relevance of accounting information with emphasis on the role of sophistication investors and information asymmetry,بررسي هاي حسابداري و حسابرسي,1399
مجيد هاشمي ده چي, ناصر ايزدي نيا, هادي اميري
ارائه مدلي به منظور پيش بيني احتمال تقلب در صورتهاي مالي با استفاده از رگرسيون لوجستيك,,1399
محمدرضا ابراهيميان, ناصر ايزدي نيا, هادي اميري
تأثير افشاي ريسك و انواع آن بر ريسك سقوط قيمت سهام,,1399
سيده زهرا طباطبائي, سيدعباس هاشمي, هادي اميري
Investigating the Effect of Different Institutional Arrangements in a Irrigational Behavior Experiment with Power Asymmetries,,1399
مليحه پور علي, هادي اميري, وحيد مقدم, عليرضا كماليان كوپائي
Other-Regarding Preferences and Different Institutional Arrangements in Exploitation of the River: Experimental Economics Results in Iran,,1399
محمدمهدي كمال, هادي اميري, وحيد مقدم, داريوش رحيمي
The Impact of Interest Rate Defense on the Financial Stability of Banking in Iran,اقتصاد و الگو سازي ( اقتصاد سابق),1399
سيده شكوفه موسوي, هادي اميري, ايمان باستاني‌فر
اولويت بندي عوامل موثر بر قيمت گذاري كيفيت اطلاعات حسابداري در بازار سرمايه ايران با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي,,1399
زهرا تيموري, سيدعباس هاشمي, هادي اميري
Analysis of Saudi Arabia's behavior in normal and interruptions periods in the world oil market,اقتصاد و تجارت نوين,1399
عبدالحميد معرفي محمدي, هادي اميري, اسحاق قاسمي
بررسي واكنش سرمايه گذاران به سود غيرمنتظره در شرايط عدم اطمينان بازار,,1399
نرگس حميديان, مهدي عرب صالحي نصرآبادي, هادي اميري
تاثير همزمان بازده سهام، تغييرات جريان نقد عملياتي و تغييرات فروش بر عدم تقارن زماني سود,,1398
سيدعباس هاشمي, هادي اميري, شهربانو باجولي
تحليل تاثير راهبرد اقلام تعهدي بر كسب بازده در شركت هاي سرمايه گذاري,,1398
سيد احسان حسيني, سيدعباس هاشمي, هادي اميري
اثر ريسك دنباله چپ بر بازده مازاد مورد انتظار و پيامد آن بر استمرار بازده دنباله چپ,,1398
مهشيد شهرزادي, داريوش فروغي, هادي اميري
Resistive Economy Studies: Dominance of Content Analysis Research on Theories and Realities,پژوهشنامه انتقادي متون و برنامه هاي علوم انساني,1398
وحيد مقدم, هادي اميري, ارمان روشندل
Comparing Different Methods of Estimating the Variance of Propensity Score Matching Estimator,,1398
عليرضا كماليان كوپائي, سيدكميل طيبي, عليمراد شريفي, هادي اميري
تحليل رابطه ويژگي هاي كيفي سود، بتاي سود، نوسان سود و معيارهاي ريسك كاهش بازده با ريسك كاهش سود,,1398
مهنام ملايي, ناصر ايزدي نيا, هادي اميري
توضيح بازده غير عادي مرتبط با ريسك ورشكستگي با استفاده از مدل دو بتا بر مبناي ريسك نرخ تنزيل و ريسك جريان نقدي,,1398
داريوش فروغي, هادي اميري, ابراهيم صدر الدين
بسط مدلهاي عاملي قيمتگذاري داراييهاي سرمايهاي از طريق قيمتگذاري عوامل ارزش، مومنتوم و كيفيت سهام,,1398
غلامرضا سليمانيان, داريوش فروغي, هادي اميري
تحليل اثر محافظه¬كاري حسابداري بر اصلاح نابهنجاري اقلام تعهدي,,1398
سعيد يادگاري, سيدعباس هاشمي, هادي اميري
بررسي تاثير لحن گزارش فعاليت هيات مديره بر عملكرد آتي شركت مبتني بر دو ديدگاه علامت دهي و رفتار فرصت طلبانه مديران,,1398
مولود پله, ناصر ايزدي نيا, هادي اميري
تحليل محتواي اطلاعاتي افزاينده ريسك كاهش سود در توضيح هزينه سرمايه,,1397
مهنام مولايي, ناصر ايزدي نيا, هادي اميري
تبيين ناهنجاري اقلام تعهدي با در نظر گرفتن متغير كيفيت سود:شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران,,1397
ميثم عرب زاده, داريوش فروغي, هادي اميري
تاثير چولگي سودآوري بر پيش بيني بازده سهام- مورد مطالعه : شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,,1397
سيدعباس هاشمي, هادي اميري, مريم توکلي
بررسي تطبيقي الگوي خطر و الگوي حسابداري با استفاده از منحني مشخص? عملكرد سيستم (ROC) براي پيش بيني ورشكستگي,,1397
نازنين صالحي, هادي اميري
نقد كتاب دموكراسي: مقدمه اي بر انتخاب عمومي,,1397
هادي اميري, وحيد مقدم
تاثير مسئوليت اجتماعي شركت بر نگهداشت وجه نقد از طريق اثر همزمان متغير هاي منتخب,,1397
داريوش فروغي, هادي اميري, مرضيه جوانمرد
تبيين ناهنجاري اقلام تعهدي با استفاده از مدل قيمت گذاري چند عاملي در بورس اوراق بهادار تهران,,1397
ميثم عرب زاده, داريوش فروغي, هادي اميري
مقايسه ارتباط ارزشي گزارشگري دارايي ها در ترازنامه سنتي و تجديد ساختار شده، براساس پيش نويس ارائه شده توسط IASB و FASB,,1397
ايمان مومني, داريوش فروغي, هادي اميري
بررسي نقش عدم اطمينان اطلاعات حسابداري بر واكنش سرمايه گذاران به اعلام سود,,1397
مهدي عرب صالحي نصرآبادي, نرگس حميديان, هادي اميري
بررسي واكنش سرمايه گذاران نسبت به اعلام سود سالانه شركتها با در نظر گرفتن شرايط عدم اطمينان بازار و عدم اطمينان اطلاعات شركت,,1397
نرگس حميديان, مهدي عرب صالحي نصرآبادي, هادي اميري
پايداري سود و اجزاي تشكيل دهنده آن در سطح صنعت و شركت,,1396
داريوش فروغي, هادي اميري, ازيتا ابراهميان
مقايسه ارتباط ارزشي سود تفكيك شده بر اساس ساختار جديد صورتهاي مالي ارائه شده توسط IASBوFASB، در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,,1396
ايمان مومني, داريوش فروغي, هادي اميري
بررسي نوسانات جريان هاي نقدي عملياتي بر سرمايه گذاري شركت ها با در نظرگرفتن محدوديت تامين مالي,,1396
سيدعباس هاشمي, هادي اميري, عليرضا افيوني
سواد مالي و ضرورت سنجش آن در نظام نوين آموزشي؛ مطالعه موردي شهرستان شهرضا,,1396
ارمان روشندل, هادي اميري, مهدي طغياني
تاثير متغيرهاي كلان اقتصادي بر سود آتي حسابداري,,1396
سيدعباس هاشمي, هادي اميري, زهرا تيموري
تاثير درماندگي مالي بر اثر گذاري اقلام تعهدي بر بازده هاي اتي,,1396
داريوش فروغي, هادي اميري, سيد محمد الشريف
تأثير محافظه كاري شرطي بر سررسيد بدهي و رشد ناشي از تأمين مالي خارجي با درنظر گرفتن سازوكارهاي نظام راهبري شركتي,,1396
سيدعباس هاشمي, هادي اميري, علي حسن زاده
بررسي و نقد كتاب «اقتصاد از نگاهي ديگر»,,1396
وحيد مقدم, هادي اميري
تاثير قانون هدفمند سازي يارانه كالاهاي اساسي بر رفاه خانوار,,1395
منير صادقي, نعمت ا... اكبري, هادي اميري
عوامل اثرگذار بر خريد اوراق وقفي (مطالعه موردي: آموزش و پرورش),,1395
هادي اميري, آرمان روشندل, فاطمه صادق پور
Analyzing Determinants of Tax Morale Based on Social Psychology Theory: Case Study of Iran,Iranian Economic Review-دانشگاه تهران(اين مجله از خرداد 91 علمي-پژوهشي مي باشد),1395
مجيد صامتي, ميرهادي حسيني كندلاجي, هادي اميري, روزيتا مويدفر
بررسي تأثير ساز و كارهاي نظارتي سهامداران نهادي بر رابطه جريان هاي نقدي و تغييرات سطح نگهداشت وجه نقد شركت هاي بورس اوراق بهادار تهران,,1395
داريوش فروغي, هادي اميري, سعيد فرزادي
زمينه يابي تأسيس موسسه هاي وقفي مبني بر اوراق وقفي براي تأمين مالي آموزش و پرورش,,1395
هادي اميري, مهدي طغياني, محمدرضا حيدري, فاطمه صادق پور
سنجش اخلاق مالياتي و بررسي عوامل موثر بر آن در بين دانشجويان علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهان,,1395
ميرهادي حسيني كندلجي, مجيد صامتي, هادي اميري, زهرا حيدري
اثر تدوين استاندارد و مقررات گذاري بر سطح افشا و عملكرد در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سيستم معادلات همزمان (ارائه مدلي جامع جهت اندازه گيري سطح افشا),,1395
اکرم تفتيان, ناصر ايزدي نيا, محسن دستگير, هادي اميري
تاثير توانايي مديريتي بر اجتناب مالياتي,,1395
داريوش فروغي, هادي اميري, محمد زماني بختياروند
توانايي مديريتي، كارايي سرمايه گذاري و كيفيت گزارشگري مالي,,1395
داريوش فروغي, هادي اميري, امين ساکياني
اثر تدوين استاندارد و مقررات گذاري بر رابطه همزمان سطح افشاي اطلاعات ، عملكرد عملياتي و ارزشيابي بازار در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,,1395
اکرم تفتيان, ناصر ايزدي نيا, محسن دستگير, هادي اميري
برآورد تمايل به پرداخت افراد جامعه جهت تاسيس موسسه هاي وقفي براي تامين مالي آموزش و پرورش (مطالعه موردي: شهر اصفهان),,1394
هادي اميري, غلامحسين كياني, فاطمه صادق پور
تاثير جريان هاي نقدي عملياتي بر تامين مالي خارجي با در نظر گرفتن محدوديت مالي شركت و تورم,,1394
سيدعباس هاشمي, هادي اميري, مهنوش مشتاقيان
تاثير سبك حسابرس بر ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري,,1394
حمزه محمدي خشوئي, سيدعباس هاشمي, هادي اميري
تاثير نرخ هاي بهينه ماليات غيرمستقيم بر رفاه اجتماعي در ايران,,1394
مجيد صامتي, هادي اميري, سعيده ايزدي
بررسي تأثير سرمايه اجتماعي بر ورود بنگاه ها به بازرگاني خارجي مطالعه موردي صادر كنندگان خشكبار,,1394
زهره رضاپور, هادي اميري
تحليل مقايسه اي تاثير ريسك سياسي بر توسعه بازار سهام كشورهاي منتخب,,1394
احمد گوگردچيان, سعيد فتحي, هادي اميري, نسرين سعيدي ورنامخواستي
تاثير اخلاق مالياتي بر تمكين مالياتي، مطالعه موردي شهر اصفهان,,1394
مجيد صامتي, هادي اميري, زهرا حيدري
تاثير رقابت در بازار حسابرسي بر استقلال حسابرس و كيفيت صورت هاي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,,1393
افسانه سروش يار, بهمن بني مهد, حميدرضا وكيلي فرد, هادي اميري
كارايي تطبيقي تعاوني هاي كشاورزي در بخش تامين نهاده با رويكرد اقتصاد هزينه مبادله (مطالعه موردي: استان خراسان جنوبي),,1393
هادي اميري, احمد گوگردچيان, غلامحسين كياني, امير عليزاده
تاثير احتياط مديريتي بر عملكرد عملياتي و محافظه كاري حسابداري,,1393
سيدعباس هاشمي, هادي اميري, ميلاد احمدي
تأثير چسبندگي هزينه ها بر محافظه كاري شرطي و عدم تقارن اطلاعاتي,,1393
سيدعباس هاشمي, هادي اميري, علي نجاتي
سرمايه اجتماعي: تحديد دارايي يا پارامتر انتقال؟ با رويكرد اقتصاد هزينه مبادله,,1393
هادي اميري, زهره رضاپور
The Relationship between Financial Reporting Quality, Debt Maturity andInvestment Efficiency of Companies Listed on Tehran Stock Exchange,,1393
داريوش فروغي, هادي اميري, مريم يونسي
تاثير كيفيت سود بر تغييرات بازده غير متعارف سهام,,1393
بهزاد قرباني, داريوش فروغي, هادي اميري
برآورد هزينه هاي مرگ و مير ناشي از آلودگي هوا در شهر اصفهان,,1393
غلامحسين كياني, فاطمه ياري, هادي اميري
Speed of Adjustment towards Target Leverage: Evidence from Iran,,1393
سيدعباس هاشمي, هادي اميري, داود کشاورزمهر
تحليل تاثير كيفيت اقلام تعهدي بر بازده بدون شوك جريان نقدي سهام,,1393
داريوش فروغي, هادي اميري, مينا محمديان
نقش هزينه هاي مبادله بر رقابت پذيري صنعت فولاد(مطالعه موردي شركت فولاد مباركه اصفهان),,1393
احمد گوگردچيان, هادي اميري, سيدكميل طيبي, حميده خوشايند دولت آباد
بررسي تاثير اعتماد به نفس بيش از حد مديران ارشد بر حساسيت سرمايه گذاري جريان هاي نقدي,,1393
مهدي عرب صالحي نصرآبادي, هادي اميري, سپيده كاظمي
تحليل تئوريك و تجربي تأثير هزينه مبادله برتامين مالي از طريق بدهي و سهام در بين شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,,1392
احمد گوگردچيان, هادي اميري, مريم خداوردي ساماني
تأثير بكارگيري هزينه سرمايه بر رابطه سود و بازده سهام,,1392
سيدعباس هاشمي, هادي اميري, رويا معين
بررسي نقش خطاي واكنش بيش از اندازه سرمايه گذاران در بروز پديده صرف ارزش در بازار سرمايه ايران,,1392
ناصر ايزدي نيا, هادي اميري, مهدي هادي نژاد
تاثير كيفيت اقلام تعهدي بر صرف ريسك شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,,1392
داريوش فروغي, هادي اميري, هادي شيخي
كيفيت گزارشگري مالي و نوسان بازده غيرمتعارف سهام,,1392
بهزاد قرباني, داريوش فروغي, هادي اميري, سيدعباس هاشمي
Corporate Governance and Conservatism,,1392
داريوش فروغي, هادي اميري, زهرا نخبه فلاح
ارزيابي تاثير همزمان ومجزاي شاخص هاي پولي و مالي بر رشد اقتصادي : كاربرد مدل پانل پوياي دو مرحله اي آرلانو - باور / بوندل - باند,,1392
سعيد صمدي, رحمان خوش اخلاق, سيد پرويز جليلي کامجو, هادي اميري
بررسي تاثير انگيزه هاي شخصي مديران بر عدم تقارن هزينه ها در بورس اوراق بهادار تهران,,1392
عبدا خاني, هادي اميري, محمدعلي شامحمدي
تحليل ارتباط بين تأمين مالي از طريق بدهي و كيفيت سود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,,1391
هادي اميري, هاجر محمدي خورزوقي
مقايسه محتواي نسبي اطلاعاتي جريان هاي نقدي صورت جريان نقد سه طبقه اي وپنج طبقه اي درتشريح بازده آتي سهام شركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران,,1391
داريوش فروغي, سيدعباس هاشمي, هادي اميري, سبحان ظفري
تحليل ادغام هاي عمودي در بنگاههاي صادركننده كشمش با اقتصاد هزينه مبادله,,1391
هادي اميري, علي چشمي
تاثير بازده نامشهود دوره هاي قبل بر رابطه بين اقلام تعهدي و بازده اينده سهام,,1391
داريوش فروغي, هادي اميري, نرگس حميديان
تاثير چرخه هاي تجاري بر نرخ نكول تسهيلات بانكي ايران طي دوره 1379-1388 و تعيين سبد بهينه تسهيلات براي كل نظام بانكي,Money and Economy,1390
محمد واعظ برزاني, هادي اميري, مهدي حيدري
تاثير شفاف نبودن اطلاعات مالي بر ريسك سقوط سقوط آتي قيمت سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,,1390
داريوش فروغي, هادي اميري, منوچهر ميرزايي
Bank Lending Channel Test of Money Transmission , Case Study : Irans Banking Network,,1390
سعيد صمدي, هادي اميري, مهشيد شاهچرا, سيمين سادات ميرهاشمي
تاملي بر نحوه تحليل نهادي در ماليات ستاني,,1387
الياس نادران, هادي اميري
بررسي كارآيي بانكهاي تجاري در ايران و عوامل نهادي موثر بر آن,,1384
هادي اميري, مجتبي رئيس صفري
محاسبه هسته تورم در ايران,,1383
هادي اميري, علي چشمي
آثار اجزاء مخارج عمومي برارزش افزوده و سرمايه گذاري بخش صنعت در ايران,,1382
الياس نادران, هادي اميري, علي نصيري اقدم
The Relationship between Financial Reporting Quality, Debt Maturity andThe Relationship between Financial Reporting Quality, Debt Maturity and,,
هادي اميري
جستجو:
|
(6412),,1390/02/27 _ 1390/02/27,محمد واعظ برزاني, هادي اميري, مهدي حيدري
(11487),,1387/04/12 _ 1387/04/12,هادي اميري
(13188),,1377/09/01 _ 1377/09/01,هادي اميري
(7299),,1390/12/20 _ 1390/12/20,هادي اميري, ناصر يارمحمديان
(6937),,1390/12/26 _ 1390/12/26,هادي اميري, ناصر يارمحمديان
(7297),,1391/02/19 _ 1391/02/19,هادي اميري, ناصر يارمحمديان
(7320),,1392/09/28 _ 1392/09/28,حميده خوشايند دولت آباد, احمد گوگردچيان, هادي اميري, سيدكميل طيبي, مريم خداوردي ساماني
(),,1393/12/10 _ 1393/12/10,هادي اميري, ايمان باستاني‌فر, مهرنوش موري علي پور
(),,1394/02/30 _ 1394/02/30,داريوش فروغي, هادي اميري, عليرضا رهروي دستجردي
(12923),,1393/12/10 _ 1393/12/10,احمد گوگردچيان, سعيد فتحي, هادي اميري, نسرين سعيدي
(),,1397/12/14 _ 1397/12/14,وحيد مقدم, هادي اميري
(),,1394/02/30 _ 1394/02/30,نرگس حميديان, هادي اميري, مهدي عرب صالحي نصرآبادي
|
: شبيه‌سازي عامل محور مكانيزم شكلگيري همكاري در مديريت آب‌هاي زيرزميني: كنش‌جمعي در احداث سيستم‌هاي آبياري بزرگ‌مقياس,دكتري,1403/05/27, ,هادي اميري
ارزيابي نهادي نقش دولت در شناسنامه دار كردن محصولات صنايع دستي(مطالعه موردي خاتمِ خوراسگان),كارشناسي ارشد,1402/06/29, ,هادي اميري
تاثير سياست تقسيم سود بر نقدشوندگي و ريسك نقدشوندگي سهام,دكتري,1402/06/28, ,هادي اميري
تاثير عوامل قيمت گذاري نادرست سهام بر كسب بازده غير عادي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن احساسات سرمايه گذار,كارشناسي ارشد,1402/06/26, ,هادي اميري
ارزشگذاري زمين كشاورزي در شرايط ريسك توليد و قيمت محصول با استفاده ار روش تنزيل جريان نقدي: مطالعه ي موردي اراضي كشاورزي شرق شهر اصفهان,كارشناسي ارشد,1402/03/27, ,هادي اميري
بررسي و تحليل اصول طراحي نهادي در منابع مشترك: پايداري صيادي در منطقه بندر انزلي,كارشناسي ارشد,1401/10/29, ,هادي اميري
تحليل تاثير نامتقارن احساسات سرمايه‌گذاران بر نوسان‌پذيري شاخص بورس اوراق بهادارتهران.,كارشناسي ارشد,1401/10/26, ,هادي اميري
تاثير احساسات سرمايه‌گذاران بر احتمال تحريف صورتهاي مالي و محافظه‌كاري حسابرسان در شركتهاي پذيرفته‌شده در فرابورس ايران,كارشناسي ارشد,1401/08/18, ,هادي اميري
تاثير اعتبارات خرد بر توانمندسازي زنان روستايي( مطالعه¬ي موردي وام اشتغال¬زايي كميته امداد امام خميني(ره) در شهرستان فلاورجان استان اصفهان),كارشناسي ارشد,1401/06/30, ,هادي اميري
مطالعه تطبيقي ترجيحات اجتماعي در اقتصاد رفتاري با مفاهيم مرتبط در قرآن: نقاط اشتراك و افتراق,كارشناسي ارشد,1401/06/28, ,هادي اميري
تعيين ارزش اقتصادي چاه آب در شرايط ريسك,كارشناسي ارشد,1401/06/19, ,هادي اميري
مقايسه‌‌ي برآوردهاي واريانس برآوردگر همسان‌سازي: مطالعه موردي مقايسه قيمتگذاري برق در كشورهاي منتخب,دكتري,1400/12/15, ,هادي اميري
اثر توسعه مالي بر مصرف انرژي در كشورهاي منا,كارشناسي ارشد,1400/11/15, ,هادي اميري
كاربرد رويكرد انتخاب عمومي در نقد سياست هاي دولت در راستاي حمايت از سرمايه گذاري خارجي,دكتري,1400/11/13, ,هادي اميري
تاثير عضويت در صندوق هاي تامين مالي طرح آسمان بنياد بركت برشاخص كيفيت تصميمات پس اندازي مطالعه موردي دهستان سهروفيروزان,كارشناسي ارشد,1400/11/03, ,هادي اميري
اثر تعديل كنندگي هزينه هاي نمايندگي بر ارتباط گزارشگري يكپارچه و كيفيت سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,كارشناسي ارشد,1400/10/25, ,هادي اميري
بررسي تجربي فرضيه بازار تطبيقي با استفاده از بازدهي بازار و صنايع منتخب در بورس اوراق بهادار تهران و بازار سرمايه آمريكا,كارشناسي ارشد,1400/07/21, ,هادي اميري
تأثير مديريت سود واقعي بر اظهارنظر حسابرسي پيرامون تداوم فعاليت در شركت هاي درمانده مالي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,كارشناسي ارشد,1400/06/31, ,هادي اميري
تحليل تاثير افشاي ريسك بر كارايي سرمايه گذاري ، بازده غير عادي و رفتار قيمت سهام,دكتري,1400/06/31, ,هادي اميري
بسط مدل¬هاي عاملي قيمت¬گذاري دارايي¬ها با استفاده از عامل بنيادي مبتني بر ويژگي¬هاي حسابداري,دكتري,1400/06/29, ,هادي اميري
مطالعه تجربي تاثير مداخله دولت بر پيكربندي‌هاي نهادي در شرايط عدم تقارن قدرت در بهره‌برداري از منابع آبي: مورد مطالعه نظام آبياري منطقه لاران,دكتري,1400/06/13, ,هادي اميري
اثر تغيير حسابرس بر بازده غير عادي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,كارشناسي ارشد,1400/05/13, ,هادي اميري
تحليل تأثير وضعيت و نسبت پرداخت سودتقسيمي بركيفيت اقلام تعهدي در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زماني 1391 الي 1397,كارشناسي ارشد,1400/04/29, ,هادي اميري
تحليل تاثير احساسات سرمايه گذاران بر واكنش به اخبار سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,كارشناسي ارشد,1400/02/11, ,هادي اميري
تحليل و توسعه نهادي صندوق هاي قرض الحسنه مردمي - چرخشي مطالعه موردي شهر اصفهان,كارشناسي ارشد,1399/12/27, ,هادي اميري
تحليل عقلانيت نهادي در كنش جمعي- مورد مطالعه كنش هاي جمعي داوطلبانه محيط زيستي,دكتري,1399/12/25, ,هادي اميري
تحليل نهادي تحولات نهاد قرض الحسنه و عوامل مؤثر بر آن طي چند دهه اخير,كارشناسي ارشد,1399/11/21, ,هادي اميري
دلالتهاي قرآن و سيره معصومين براي تدارك منافع مشترك كاربست در كنش جمعي صنف تراشكاران فعال در شهرك صنعتي امير كبير اصفهان,كارشناسي ارشد,1399/09/29, ,هادي اميري
بسط مدل هاي عاملي قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي از طريق قيمت گذاري عامل ارزش اصلاح شده، مومنتوم و كيفيت سهام,دكتري,1399/09/21, ,هادي اميري
تاثير پدافند بهره اي بر ثبات مالي بانكي در ايران,كارشناسي ارشد,1399/07/23, ,هادي اميري
تحليل نهادي صندوق¬هاي قرض الحسنه در شهر اصفهان,كارشناسي ارشد,1399/07/05, ,هادي اميري
تحليل رفتار نامتقارن عربستان سعودي در شرايط نرمال و بحراني در بازار نفت,كارشناسي ارشد,1399/06/29, ,هادي اميري
تحليل تاثير ساختار مالكيت بر محافظه كاري شرطي و غير شرطي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,كارشناسي ارشد,1399/06/19, ,هادي اميري
آزمايش تأثير باور ها بر تدارك كالاي عمومي: مطالعه موردي سوءظن و حسن ظن نسبت به مشاركت ديگران,كارشناسي ارشد,1399/06/17, ,هادي اميري
نقش راهبري شركتي در تاثير مسئوليت پذيري اجتماعي بر هموارسازي سود,كارشناسي ارشد,1399/05/22, ,هادي اميري
تاثير قابليت مقايسه حسابداري بركيفيت گزارشگري مالي، قيمت گذاري اقلام تعهدي و دقت پيش بيني سود توسط مديران,كارشناسي ارشد,1398/11/28, ,هادي اميري
نقش سياست هاي فقر زدايي و انگيزه فقرا بر خروج از فقر مطالعه موردي كمك هاي كميته امداد امام خميني ره در بخش لاران استان چهارمحال و بختياري و سهرو فيروزان اصفهان,كارشناسي ارشد,1398/10/30, ,هادي اميري
تحليل درك سرمايه گذاران از تاثير شتاب سود بر رشد آتي سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,كارشناسي ارشد,1398/10/15, ,هادي اميري
تحليل تاثير نوسان هاي ساختار سرمايه و آسيب پذيري مالي بر مازاد بازده سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,كارشناسي ارشد,1398/10/07, ,هادي اميري
تحليل تأثير كمك هاي خارجي براخلاق مالياتي و انگيزه هاي افراد براي تدارك كالاي عمومي در افغانستان,كارشناسي ارشد,1398/09/23, ,هادي اميري
تحليل تاثير هموارسازي واقعي سود بر ريسك سقوط قيمت سهام با در نظر گرفتن نقش تعديل كنندگي عدم اطمينان،رقابت بازار محصول و محدوديت ترازنامه اي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,كارشناسي ارشد,1398/08/12, ,هادي اميري
دلالتهاي سيره حكومتي علوي براي ارزيابي مكتب انتخاب عمومي(با تمركز بر نهج البلاغه),كارشناسي ارشد,1398/05/14, ,هادي اميري
تعيين مراحل چرخه عمر شركت ها با سرمايه سازماني متفاوت در شركتهاي پذيرفته شده سازمان بورس اوراق بهادار تهران,كارشناسي ارشد,1398/01/27, ,هادي اميري
تحليل نهادي كنش جمعي در نقل و انتقال پول: مطالعه موردي مهاجرين افغانستاني ساكن ايران,كارشناسي ارشد,1397/12/22, ,هادي اميري
تحليل نهادي كنش جمعي در بهره برداري از منابع اب مطالعه موردي شهركيان,كارشناسي ارشد,1397/12/05, ,هادي اميري
تعيين تاثير محدوديت هاي مالي كيفيت گزارش هاي مالي و راهبردي شركتي بر شدت تاثير قابليت مقايسه صورت هاي مالي بر نگهداشت وجه شركت هاي پذيرفته در بورس اوراق بهادار تهران,كارشناسي ارشد,1397/10/29, ,هادي اميري
اثر تعديلي تمايلات سرمايه گذار بر رابطه ريسك با با عملكرد آتي شركت در مراحل چرخه عمر شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,كارشناسي ارشد,1397/10/22, ,هادي اميري
تحليل تأثيرمسؤليت پذيري اجتماعي بر بازده آتي سهام درشركت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,كارشناسي ارشد,1397/10/18, ,هادي اميري
تاثير نوسان جريان نقد عملياتي بر ساختار سرمايه و سررسيدهاي متفاوت بدهي,كارشناسي ارشد,1396/07/26, ,هادي اميري
مقايسه ارتباط ارزشي صورت هاي مالي سنتي و تجديد ساختار شده بر اساس پيش نويس ارائه شده توسط اف اي اس بي و آي ا اس بي در شركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران,دكتري,1396/07/25, ,هادي اميري
تاثير عوامل اقتصادي و نمايندگي بر چسبندگي هزينه در شركتهاي پديرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,كارشناسي ارشد,1396/07/18, ,هادي اميري
نقش سرمايه اجتماعي بر ساختارهاي سازماندهي با رويكرد هزينه مبادله,كارشناسي ارشد,1392/06/26, ,هادي اميري
پيش بيني كاهش هاي عمده در بازده سهام از طريق شاخص درماندگي مالي,كارشناسي ارشد,, ,هادي اميري
كارايي تطبيقي تعاوني هاي كشاورزي با تاكيد بر رويكرد اقتصاد هزينه ...,كارشناسي ارشد,, ,هادي اميري
نقش مشاركت عمومي - خصوصي در كيفيت ، سرعت، هزينه انجام پروژه هاي شهري,كارشناسي ارشد,, ,هادي اميري
تحليل رابطه بين روش هاي تامين منابع مالي آموزش و پرورش و عملكرد آموزشي,كارشناسي ارشد,, ,هادي اميري
بررسي سهم منابع مختلف در تامين مالي نظام سلامت: مطالعه موردي كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي,كارشناسي ارشد,, ,هادي اميري
محاسبه تمايل به پرداخت افراد جهت ايجاد شركت هاي وقفي براي ...,كارشناسي ارشد,, ,هادي اميري
كنش جمعي در مديريت منابع طبيعي : مطالعه اصول استروم در شركت آبياري مجن و ...,كارشناسي ارشد,, ,هادي اميري
بررسي سواد اقتصادي دانشجويان,كارشناسي ارشد,, ,هادي اميري
تاثير مديريت سود واقعي بر عملكرد عمياتي اتي در مراحل مختلف چرخه عمر شركت,كارشناسي ارشد,, ,هادي اميري
تاثير انگيزه هاي مديران جهت كسب سود هدف بر چسبندگي هزينه هاي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,كارشناسي ارشد,, ,هادي اميري
تاثير اقلام تعهدي عملياتي و ميزان قابليت اتكاي اقلام تعهدي عملياتي بر ريسك سقوط آتي قيمت سهام تحت شرايط انباشت اخبار بد و ريسك نكول,كارشناسي ارشد,, ,هادي اميري
سنجش سواد مالي و عوامل موثر بر آن در ميان دانش آموزان مقطع متوسطه,كارشناسي ارشد,, ,هادي اميري
تحليل اثر دينداري بر اخلاق مالياتي,كارشناسي ارشد,, ,هادي اميري
چولگي سودآوري و بازده سهام,كارشناسي ارشد,, ,هادي اميري
بررسي اثر شرايط اقتصادي بر سهم آراي محمود احمدي نژاد در ...,كارشناسي ارشد,, ,هادي اميري
تاثير همزمان بازده سهام، تغييرات جريان نقدعملياتي و تغييرات فروش بر عدم تقارن زماني سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,كارشناسي ارشد,, ,هادي اميري
تحليل تاثير رشد كل دارايي¬ها و اجزاي آن بر بازده غيرعادي آتي سهام,كارشناسي ارشد,, ,هادي اميري
بررسي آثار اقتصادي اخذ ماليات از واحدهاي مسكوني خالي و شناسايي آن¬ها:مطالعه موردي درايران,كارشناسي ارشد,, ,هادي اميري
آزمون تجربي الگوي يادگيري سرمايه¬گذار از اعلام سودهاي فصلي و سالانه در شرايط عدم اطمينان: شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران,دكتري,, ,هادي اميري
تحليل مقايسه اي آثار روش هاي منتخب تأمين مالي كسري بودجه دولت بر متغيرهاي برگزيده اقتصاد كلان: مطالعه موردي اقتصاد ايران,دكتري,, ,هادي اميري
بررسي تاثير رتبه بندي پايداري زيست محيطي، اجتماعي و راهبري شركتي (ESG) بر فرآيند بهينه سازي و عملكرد پرتفوي سهام با استفاده از مدل M-V-ESG و احساسات كوتاه مدت سرمايه گذاران,دكتري,, ,هادي اميري
طراحي سازوكار مداخله بخش عمومي در صندوق هاي تامين مالي خرد به عنوان يك منبع مشترك: مطالعه موردي دهستان سهروفيروزان استان اصفهان,دكتري,, ,هادي اميري
ارزيابي تأثير ترتيبات نهادي بر پايداري صندوق هاي تأمين مالي خرد: مطالعه موردي دهستان سهروفيروزان استان اصفهان,دكتري,, ,هادي اميري
تحليل ارتباط ميان اقتصاد زيرزميني ،ماليات و فرار مالياتي در اقتصاد ايران,,, ,هادي اميري
جستجو:
|
اقتصاد بخش عمومي(جلد دوم),پژوهشگاه حوزه و دانشگاه,1394,هادي اميري, روح الله شهنازي, زهرا دهقان شباني
اقتصاد بخش عمومي(جلد اول),پژوهشگاه حوزه و دانشگاه,1390,هادي اميري, روح الله شهنازي, زهرا دهقان شباني
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
|
شماره درس نام درس زمان ارائه مکان ارائه تاریخ امتحان زمان امتحان
349 اصول علم اقتصاد1 1401/10/20 سه شنبه 16:00-18:00
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal