۱۳۹۹ چهارشنبه ۸ بهمن
سید محسن قائم فرد
دانشکده : علوم اداری و اقتصاد
گروه آموزشی : حقوق
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,حقوق جزا و جرم شناسی,دانشگاه قم,ایران,1388-1395
فوق لیسانس,حقوق جزا و جرم شناسی,تربیت مدرس,ایران,1368-1371
لیسانس,حقوق,دانشگاه شهید بهشتی,ایران,1363-1368
دیپلم,فرهنگ و ادب,کازرونی (هاشمی رفسنجانی),ایران,1359-1363
جستجو:
|
زن در مقررات کیفری,همایش بین المللی نقش زنان در توسعه علوم، فرهنگ و تمدن اسلامی,بین المللی,سخنرانی,1385,سید محسن قائم فرد | جزئیات
مدت بازداشت در قرارهای کیفری,هشتمین هفته پژوهش دانشگا ه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1384,سید محسن قائم فرد | جزئیات
قرارهای جدید در آئین دادرسی کیفری,هفتمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1383,سید محسن قائم فرد | جزئیات
دیوان جزای بین الملل و صلاحیت کیفری دادگاههای داخلی,ششمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1382,سید محسن قائم فرد | جزئیات
تحلیلی از مواد اولیه قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری,پنجمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1381,سید محسن قائم فرد | جزئیات
جرائم خرد در اسلام,همایش بیست یکیمین دوره پلیس مرکزی,بین المللی,سخنرانی,1378,سید محسن قائم فرد | جزئیات
جستجو:
|
قتل متعاقب تحریک مجنی علیه در حقوق ایران و انگلستان,کارشناسی ارشد,1396,حسن پوربافرانی,سید محسن قائم فرد
قتل متعاقب تحریک مجنی علیه در حقوق ایران وانگلستان,کارشناسی ارشد,1396,سید محسن قائم فرد
قتل متعاقب تحریک مجنی علیه در حقوق ایران وانگلستان,کارشناسی ارشد,1396,سید محسن قائم فرد
مسئولیت کیفری جرایم ناشی از آموزش در نظام حقوقی ایران,کارشناسی ارشد,1395,حسن پوربافرانی,سید محسن قائم فرد
بررسی حقوقی کیفر شناختی محکومیت کیفری موثر در قانون مجازات اسلامی 1392,کارشناسی ارشد,1395,سید محسن قائم فرد,?
رسیدگی کیفری افتراقی به اتهام شخص حقوقی ,کارشناسی ارشد,1395,حسن پوربافرانی,سید محسن قائم فرد,مرتضی طبیبی جبلی
تبیین گستره ی رابطه علیت در جرائم قابل ارتکاب از طریق شبکه های اجتماعی,کارشناسی ارشد,1395,قدرت الله خسروشاهی,سید محسن قائم فرد
تحلیل جرم شناختی اقدامات پیشگیرانه پلیس,کارشناسی ارشد,1394,قدرت الله خسروشاهی,منوچهر توسلی نائینی,سید محسن قائم فرد
تحلیل تطبیقی اعمال کیفر توسط شهروندان در قانون مجازات اسلامی و قوانین مصر و الجزایر,کارشناسی ارشد,1393,منوچهر توسلی نائینی,سید محسن قائم فرد
سازش در دعاوی کیفری در مراحل پیش از دادرسی در پرتو عدالت ترمیمی,کارشناسی ارشد,1392,قدرت الله خسروشاهی,منوچهر توسلی نائینی,سید محسن قائم فرد
جستجو:
|
آموزش قضائی,تالیف,وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح,1371,?,سید محسن قائم فرد
اصفهان آیینه وقف وهنر,تالیف,موسسه اطلاعات,سید محسن قائم فرد
جستجو:
|
جستجو:
|
لوح سپاس بابت فعالیت در عرصه علم وفناوری,رییس دانشگاه اصفهان,دانشگاه اصفهان,1396
لوح تقدیر,کانون دانشجویی عشاق الحسین- معاونت فرهنگی ودانشجویی,دانشگاه اصفهان,1394
لوح تقدیربابت همکاری در شورای دانشگاه ,ریییس دانشگاه اصفهان,دانشگاه اصفهان,1394
لوح تقدیربابت همکاری با خیریه سابقون,خیریه سابقون,دانشگاه اصفهان,1394
لوح تقدیر هفته ناجا,فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان,نیروی انتظامی,1394
جستجو:
|
معامله اتهام ونهاد های مشابه آن در حقوق ایران,1396,معاون پژوهشی ورییس دانشکده علوم اداری,همایش پژوهش وفناوری دانشکده علوم اداری,سید محسن قائم فرد
Powered by DorsaPortal