۱۴۰۲ چهارشنبه ۲ اسفند
داريوش محمدي زنجيراني
گروه آموزشی : مديريت
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
Ph.D.,مديريت صنعتي,دانشگاه تهران,1386
M.Sc.,مديريت صنعتي,دانشگاه تربيت مدرس,1379
B.Sc.,مديريت صنعتي,دانشگاه شيراز,1375
جستجو:
|
Clustering and identifying the Lean Six Sigma projects: higher education institutes,,1402
راضيه آقايي, داريوش محمدي زنجيراني, آرش شاهين
Equilibrium pricing in supply chains with discrete stochastic demands: A case study in coffee supply and distribution industry,,1402
Milad Mohammadi, داريوش محمدي زنجيراني, Alibakhsh Nikzad
Identifying effective factors in implementing e-insurance and its impact on competitive advantage and profitability in selected insurance companiess,پژوهشنامه مديريت اجرايي,1401
محسن سيفي, علي صنايعي, سيدفتح ا اميري عقدائي, مجيد محمدشفيعي, داريوش محمدي زنجيراني
The impact of electronic insurance implementation on agility, competitive advantage and profitability of selected insurance companies in Iran,پژوهشنامه بيمه (صنعت بيمه سابق )-بيمه مركزي ايران (اين مجله از تير90 داراي درجه علمي-پژوهشي مي باشد.),1401
محسن سيفي, علي صنايعي, سيدفتح ا اميري عقدائي, مجيد محمدشفيعي, داريوش محمدي زنجيراني
Strategies for developing native digital games: integrating theme analysis and mathematical programming approaches,مديريت توليد و عمليات,1401
داريوش محمدي زنجيراني, آرش شاهين, الهام محسني
Cross-docking's research gaps and directions,مديريت توليد و عمليات,1401
داريوش محمدي زنجيراني, محبوبه كاظمي كورگه ئي, مجيد اسماعيليان
Pricing and advertising in dual-channel supply chains: real applications for coffee processing and distribution companies,,1401
داريوش محمدي زنجيراني, ميلاد محمدي
A multi-objective model for sustainable closed-loop supply chain of perishable products under two carbon emission regulations,,1401
سامان اسمعيليان بازكيائي, داريوش محمدي زنجيراني, مجيد اسماعيليان, مصطفي ابراهيم پور
Evaluating Suppliers Using Gray Data Envelopment Analysis with Applying Decision Maker Preferences,مجله مديريت صنعتي دانشگاه آزاد اسلامي سنندج,1401
شهاب رفيع زاده, داريوش محمدي زنجيراني
Locating the customer order decoupling point based on supply chain typology,مديريت توليد و عمليات,1401
عليرضا زارع, غلامرضا جمالي, مجيد اسماعيل پور, داريوش محمدي زنجيراني
Proposing a dynamic two-step approach for designing supplier development strategy,چشم انداز مديريت صنعتي,1401
اعظم خليلي, مجيد اسماعيليان, داريوش محمدي زنجيراني
An ordered clustering based on the PROMETHEE principles for developing purchasing strategy in supply chain,مديريت صنعتي (دانش مديريت سابق)-دانشكده مديريت دانشگاه تهران,1401
اعظم خليلي, مجيد اسماعيليان, داريوش محمدي زنجيراني
Conceptualization of a new generation of smart energy systems and the transition toward them using anticipatory systems,,1400
زهرا حيدري داراني, محسن طاهري دمنه, داريوش محمدي زنجيراني, علي ذاكري
Equilibrium pricing in a three-level supply chain,مديريت توليد و عمليات,1400
داريوش محمدي زنجيراني, سجاد علامي
قيمت گذاري تعادلي در يك زنجيره تامين سه سطحي,,1400
داريوش محمدي زنجيراني, سجاد علامي
The Multi-Objective Locating Model for Cross-Docking Centers and Vehicle Routing Scheduling With Split Demands for Perishable Products,مديريت صنعتي (دانش مديريت سابق)-دانشكده مديريت دانشگاه تهران,1400
محبوبه كاظمي كورگه ئي, داريوش محمدي زنجيراني, مجيد اسماعيليان
The Impact of Pricing and Advertising on Competition between Manufacturer and Retailer Despite Direct Sales, Study: Coffee Processing and Distribution Supply Chain,پژوهش هاي مهندسي صنايع در سيستم هاي توليد,1400
داريوش محمدي زنجيراني, محسن سيفي, محمدحسين توكلي, ميثم شكري زاد
An integrated Approach based on Fuzzy Interface System for scheduling and process planning through Multiple Objectives,,1399
داريوش محمدي زنجيراني, مجيد اسماعيليان
L.A.R.G. supplier selection based on integrating house of quality, Taguchi loss function and M.O.P.A,,1398
داريوش محمدي زنجيراني, سرفراز هاشم خاني, egas Prentkovskis
Assessing sustainability of suppliers: A novel stochastic-fuzzy DEA model,,1398
محمد توسلي, رضا فرضي پور, داريوش محمدي زنجيراني
طراحي پيوستار بلوغ مديريت كيفيت و تعيين درجه تعلق مشخصه¬ها,,1398
داريوش محمدي زنجيراني, پرناز پهلوان زاده
Analysis of Factors Affecting the Acceptance of Mobile Electronic Services of the Insurance Industry Using Fuzzy Network Analysis Process,تحقيقات بازاريابي نوين,1398
داريوش محمدي زنجيراني
Prioritising product development strategies based on supply chain flexibility using multiple attribute decision making: the case of Esfahan Steel Company,,1397
آرش شاهين, داريوش محمدي زنجيراني, مهدي نظري
رويكرد يكپارچه زمانبندي و برنامه ريزي فرايند بر مبناي تلفيق پايگاه دانش فازي و روشهاي فراابتكاري,,1395
داريوش محمدي زنجيراني, مجيد اسماعيليان, سعييده جوکار
INTRODUCTION TO PROCESS PLANNING OF SERVICE BY USING QUALITY FUNCTION DEVELOPMENT,,1395
داريوش محمدي زنجيراني, خدانظر فرخ نژاد
A model of the decision making on the basis of ratios profitability and leverage,,1394
بهاره اعظمي, ناصر ايزدي نيا, داريوش محمدي زنجيراني
انتخاب و زمانبندي چندين پروژه با محدوديت منابع در چندين حالت اجرايي به منظور حداكثر كردن ارزش فعلي خالص,,1394
اميد موحديان عطار, مجيد اسماعيليان, داريوش محمدي زنجيراني
بررسي عملكرد متداول ترين تكنيك هاي تصميم گيري چند شاخصه با رويكرد بهينه يابي,,1393
داريوش محمدي زنجيراني, خداکرم سليمي فرد, شهلا يوسفي ده بيدي
بررسيس عملكرد شعب بانك ملت با تكنيك تركيبي DEA/AHP (مظالعه موردي شعب بانك ملت),,1393
شهلا يوسفي, داريوش محمدي زنجيراني, ميلاد فهيمي, علي اکبر عبدالله زاده
Analysis of Multi Attribute Decision Making Problems by Using of Data Envelopment Analysis Technique,,1393
سعيد نصرالهي سبداني, مجيد اسماعيليان, داريوش محمدي زنجيراني
بررسي تأثير سرمايه فكري بر كارايي نسبي تعاوني هاي توليدي بررسي موردي : استان بوشهر,,1393
داريوش محمدي زنجيراني, زعميه نعمت الهي
A Mixed Method based on MADM and Genetic Algorithm for Selecting Optimum Portfolio of Stocks,,1392
عاطفه حيرت, داريوش محمدي زنجيراني, احمد شكرچي زاده
Study the relation between Social Responsibility and Manager Job Satisfaction: Esfahan Steel Company,,1392
مينا كريميان خوزاني, داريوش محمدي زنجيراني, مهرزاد نوابخش
The Relationship between Social Responsibility and Corporate Culture of Managers and Supervisors (Case Study: Isfahan Steel Company),,1392
سارا صابر, داريوش محمدي زنجيراني, مهرزاد نوابخش
تبيين عوامل تاثير گذار بر تصوير بانكهاي شهر تهران,,1392
غلامرضا عسكري, داريوش محمدي زنجيراني
بررسي تأثير سرمايه فكري بر كارايي به عنوان معيار عملكرد واحد تجاري,,1391
علي غيوري مقدم, داريوش محمدي زنجيراني, زعيمه نعمت‌اللهي
رويكرد چند معياره و تلفيقي نيازسنجي آموزشي بر مبناي تحليل شايستگي هاي كاركنان,,1391
داريوش محمدي زنجيراني, ندا اشتياقيان, فيروز رازنهان
كاربرد رويكرد فرآيند تحليل شبكه اي فازي جهت انتخاب مكان مناسب مراكز بهداشتي و درماني: مطاله موردي شهرستان رامسر,,1391
داريوش محمدي زنجيراني, حميد شاه بندرزاده, احمد قربان پور, مسعود محمدي باغملايي
تلفيق مدل سازي ساختاري تفسيري با فرآيند تحليل شبكه اي فازي جهت مكان يابي مراكز خدماتي FANP,,1391
داريوش محمدي زنجيراني, غلامرضا عسگري, رضا شيخ
شناسايي و رتبه بندي ابعاد كيفيت در سازمان هاي خدماتي مطالعه موردي: بانك پاسارگاد,,1391
داريوش محمدي زنجيراني, ميثم دسترنج, شهلا يوسفي
بهبود عملكرد زنجيره عرضه بر مبناي عوامل كليدي موفقيت,,1390
داريوش محمدي زنجيراني, غلامرضا عسكري
طراحي روشي بر مبناي تلفيق مدلهاي مفهومي سنجش كيفيت خدمت با استفاده از فنون تصميمگيري چندمعياره: مطالعه موردي بيمارستانهاي شهرستان شيراز,,1389
حميد شاهبندرزاده, داريوش محمدي زنجيراني, مهران ابراهيمي, مسعود محمدي باغملايي
طراحي الگوي رياضي مسيريابي موجودي ها در زنجيره تأمين با بررسي موردي در شركت دونارخزر,,1388
داريوش محمدي زنجيراني, مجيد اسعدي آقاجري
بررسي و شناسايي عناصر هويت ساز در سازمانهاي ايراني,,1387
غلامرضا عسكري, عباس مقبل باعرض, داريوش محمدي زنجيراني
رويكرد مصداقي سنجش عملكرد زنجيره عرضه همراه با مطالعه موردي در صنعت خودرو,,1385
داريوش محمدي زنجيراني, محمد مدرس يزدي
تحليل مضمون و شناسايي چالش ها و راهبردهاي توسعه بازي هاي ديجيتال بومي,,
الهام محسني, داريوش محمدي زنجيراني
جستجو:
|
(4403),the third national conference on performance management,1386/02/26 _ 1386/02/26,داريوش محمدي زنجيراني
(13033),,1387/04/05 _ 1387/04/05,داريوش محمدي زنجيراني
(),,1388/02/30 _ 1388/02/30,زهرا شهابي, خداكرم سليمي فرد, داريوش محمدي زنجيراني
(),,1387/12/01 _ 1387/12/01,خداكرم سليمي فرد, داريوش محمدي زنجيراني, سامان غفاري
(9931),,1390/12/18 _ 1390/12/18,داريوش محمدي زنجيراني, شهلا يوسفي, ندا اشتياقيان
(9760),,1390/07/17 _ 1390/07/17,داريوش محمدي زنجيراني, عليرضا بازدار
(4929),,1391/09/14 _ 1391/09/14,حميد شاهبندرزاده, داريوش محمدي زنجيراني, حسن عبدالهي
(4929),,1391/09/14 _ 1391/09/14,داريوش محمدي زنجيراني, ميثم دسترنج, شهلا يوسفي
(6132),,1391/11/18 _ 1391/11/18,داريوش محمدي زنجيراني, حميد شاهبندر زاده, زعيمه نعمت الهي, ندا اشتياقيان
(),,1392/10/05 _ 1392/10/05,داريوش محمدي زنجيراني, حميد شاهبند زاده, شيوا درخشان فر
(11209),,1393/08/22 _ 1393/08/22,شهلا يوسفي, داريوش محمدي زنجيراني, خداكرم سليمي‌فرد
(10759),,1393/09/14 _ 1393/09/14,سعيد نصرالهي, مجيد اسماعيليان, داريوش محمدي زنجيراني
(11198),,1392/10/05 _ 1392/10/05,داريوش محمدي زنجيراني, شيوا درخشانفر
(10759),,1393/09/14 _ 1393/09/14,مجيد اسماعيليان, داريوش محمدي زنجيراني, سعيد نصرالهي
(),,1394/02/21 _ 1394/02/21,سيدمحسن علامه, داريوش محمدي زنجيراني, يحيي يوسفي
(5355),,1394/05/15 _ 1394/05/15,داريوش محمدي زنجيراني, يحيي يوسفي
(),,1394/02/21 _ 1394/02/21,محسن علامه, داريوش محمدي زنجيراني, يحيي يوسفي
(2738),international conferenc on management and social science,1395/04/31 _ 1395/04/31,داريوش محمدي زنجيراني, محسن سيفي, محمد حسين رحمتي, ريحانه سادات طبائيان
(),,1393/02/18 _ 1393/02/18,داريوش محمدي زنجيراني
(),,1393/12/19 _ 1393/12/19,داريوش محمدي زنجيراني
(),,1394/06/26 _ 1394/06/26,بهاره اعظمي, ناصر ايزدي نيا, داريوش محمدي زنجيراني
(),,1395/06/13 _ 1395/06/13,فخرالسادات جدلي, داريوش محمدي زنجيراني
(),,1396/05/31 _ 1396/05/31,بهرام خواجوي, داريوش محمدي زنجيراني, حسين رضايي دولت آبادي
(),,1396/12/03 _ 1396/12/03,داريوش محمدي زنجيراني, اسماعيل قيصري
(3155),Internattional Conference On Management, Economics & Entrepreneurship,1397/02/19 _ 1397/02/19,سميه شهپري, انسيه باقري, داريوش محمدي زنجيراني
(2789),International Conference on Applied Research in Management & Industrial Engnearing,1397/02/06 _ 1397/02/06,ميلاد تاجي زادگان, داريوش محمدي زنجيراني
Pricing of health services through mathematical programing. a modified data envelopment analysis model (2789),International Conference on Applied Research in Management & Industrial Engnearing,1397/02/06 _ 1397/02/06,داريوش محمدي زنجيراني, عليرضا دهقاني
(3368),nternational Conference on Applied Research in Management & Industrial Engnearing,1397/02/01 _ 1397/02/01,داريوش محمدي زنجيراني, آرمان صالحي نيا
(2789),International Conference on Applied Research in Management & Industrial Engnearing,1397/02/06 _ 1397/02/06,داريوش محمدي زنجيراني, سعيده موسوي
|
شناسايي و بهبود فرايندهاي شركت آريا پليمر پيشگام با استفاده از تحليل فرايندي و برنامه ريزي توليد,كارشناسي ارشد,1402/11/10, ,داريوش محمدي زنجيراني
زمان بندي سيستم هاي گريد با زمان هاي پردازش احتمالي و در نظر گرفتن مصرف انرژي و تكنولوژي DVFS,كارشناسي ارشد,1402/11/10, ,داريوش محمدي زنجيراني
ارزيابي عملكرد تامين كنندگان/پيمانكاران لارج برمبناي روش بهترين - بدترين و پراميتي - مورد مطالعه: شركت پالايش نفت جي,كارشناسي ارشد,1402/10/30, ,داريوش محمدي زنجيراني
ارائه مدل يكپارچه زمانبدي توليد و تخصيص دو ماشينه با توجه به هزينه هاي راه اندازي وابسته به توالي وسفارشات متنوع.,كارشناسي ارشد,1402/10/30, ,داريوش محمدي زنجيراني
تجزيه و تحليل تطبيقي تاثير جهاني شدن بر توسعه سياسي كشورهاي سنگاپور، ايران و تركيه,دكتري,1402/10/27, ,داريوش محمدي زنجيراني
نابرابري درآمد، نااطميناني شاخص قيمت سهام و شادكامي در ايران,كارشناسي ارشد,1402/10/25, ,داريوش محمدي زنجيراني
شناسايي و ارزيابي سياست‌هاي مبتني بر فناوري بلاكچين براي بهبود عملكرد زنجيره تامين سبز: رويكرد پويايي شناسي سيستم,دكتري,1402/10/06, ,داريوش محمدي زنجيراني
ارائه يك مدل تلفيقي برنامه ريزي توليد و زمان بندي نگهداري وتعميرات - مطالعه موردي: صنعت نساجي,كارشناسي ارشد,1402/06/29, ,داريوش محمدي زنجيراني
ارائه يك مدل تلفيقي برنامه ريزي توليد و زمان بندي نگهداري وتعميرات - مطالعه موردي: صنعت نساجي,كارشناسي ارشد,1402/06/29, ,داريوش محمدي زنجيراني
طراحي شبكه لجستيك مجهز به پهباد براي امداد رساني,كارشناسي ارشد,1402/06/20, ,داريوش محمدي زنجيراني
توسعه چارچوبي براي تصميم گيري منبع يابي براساس كيفيت زنجيره تامين و محرك هاي برون مرزسپاري معكوس با استفاده از تحليل شكاف با مطالعه موردي شركت سپاهان باتري,كارشناسي ارشد,1402/03/03, ,داريوش محمدي زنجيراني
برنامه ريزي توليد و تخصيص سفارشات در صنعت نسوز,كارشناسي ارشد,1402/01/30, ,داريوش محمدي زنجيراني
تجزيه و تحليل مقايسه اي پايگاه اجتماعي دولت هاي محمود احمدي نژاد و حسن روحاني در ميان نيروهاي سياسي و اجتماعي در جامعه ايران,كارشناسي ارشد,1401/11/30, ,داريوش محمدي زنجيراني
طراحي يك سيستم پشتيبان تصميم براي مديريت پرتفوليوي خريد در سازمان‌هاي توليدي,دكتري,1401/11/14, ,داريوش محمدي زنجيراني
تاثير اقتصاد ديجيتالي بر كارآفريني و بهره وري عوامل توليد در اقتصاد ايران,كارشناسي ارشد,1401/10/28, ,داريوش محمدي زنجيراني
1-فارسي: تحليل رابطه سببيت در جرايم ناشي از توليد و فروش داروهاي تقلبي با نگاهي به سياست هاي سازمان بهداشت جهانيتحليل رابطه سببيت در جرايم ناشي از توليد و فروش داروهاي تقلبي با نگاهي به سياست هاي سازمان بهداشت جهاني,كارشناسي ارشد,1401/10/27, ,داريوش محمدي زنجيراني
تحليل قرارداهاي مبتني بر بلاك چين در حقوق ايران,كارشناسي ارشد,1401/10/26, ,داريوش محمدي زنجيراني
ارائه يك مدل رياضي دو مرحله اي جهت انتخاب تامين كننده و تخصيص سفارش با در نظر گرفتن ريسك هاي اختلال از ديدگاه صنعت 4.0,كارشناسي ارشد,1401/10/24, ,داريوش محمدي زنجيراني
طراحي الگوي عوامل موثر در پياده سازي بيمه الكترونيك و تاثير آن بر چابكي سازماني، مزيت رقابتي و سودآوري - مورد مطالعه: شركت هاي بيمه در ايران,دكتري,1401/10/21, ,داريوش محمدي زنجيراني
ارائه الگوريتمي جهت تخمين مقادير مفقوده در مسائل طبقه بندي,كارشناسي ارشد,1401/06/30, ,داريوش محمدي زنجيراني
دسته بندى موانع پياده سازى صنعت 4.0 با تحليل ميك مك – با مطالعه موردي در شركت فولاد مباركه اصفهان,كارشناسي ارشد,1401/06/23, ,داريوش محمدي زنجيراني
زمان بندي توليد سلولي با درنظرگرفتن عوامل انساني و زمان تحويل محصولات,كارشناسي ارشد,1401/06/20, ,داريوش محمدي زنجيراني
شناسايي و تحليل عوامل موثر بر طراحي)بازطراحي( زنجيره تامين، بررسي موردي صنعت داروسازي كشور,كارشناسي ارشد,1401/05/08, ,داريوش محمدي زنجيراني
توسعه چارچوبي مبتني بر الگوي كانو براي تحليل شكاف¬هاي كيفيت خدمات از منظر خريدار- عرضه¬كننده ؛ با مطالعه موردي در شركت ترام چاپ سپاهان,كارشناسي ارشد,1401/04/22, ,داريوش محمدي زنجيراني
طراحي زنجيره تامين حلقه بسته با در نظر گرفتن كشش قيمتي تقاضا، مسائل زيست محيطي و گزينه هاي مختلف بازيابي محصول,كارشناسي ارشد,1401/02/27, ,داريوش محمدي زنجيراني
رويكرد تلفيقي چند هدفه زمان‌بندي- مكان‌يابي هاب براي بارانداز عبوري داراي اقلام فاسدشدني,دكتري,1401/01/31, ,داريوش محمدي زنجيراني
طراحي مدل چند هدفه براي پيكره¬بندي زنجيره تأمين پايدار و اقلام فسادپذير با درنظرگيري چرخه عمر محصول,دكتري,1400/11/17, ,داريوش محمدي زنجيراني
توسعة يك روش گسترش كاركرد كيفيت دومرحله‌اي براي اولويت بندي عوامل كيفيت تجربة مشتري مبتني بر تحليل شكاف - با مطالعة موردي در مجموعة سيتي‌سنتر اصفهان,كارشناسي ارشد,1400/07/21, ,داريوش محمدي زنجيراني
ارائه رويكردي پايدار جهت سياست‌گذاري توليد، مسيريابي و كنترل موجودي كالاي زوال‌پذير با تقاضاي غيرقطعي (مطالعه موردي: صنعت توزيع گل),دكتري,1400/07/04, ,داريوش محمدي زنجيراني
ارزيابي و انتخاب بخش مناسب بازار بر مبناي رويكرد تلفيقيQFD فازي و تاپسيس,كارشناسي ارشد,1400/06/31, ,داريوش محمدي زنجيراني
مروري جامع بر سيستم برنامه ريزي و كنترل توليد مبتني بركانبان و مراحل پياده سازي آن,كارشناسي ارشد,1400/06/24, ,داريوش محمدي زنجيراني
بهينه سازي تركيب استراتژي هاي مربوط به توسعه بازي هاي ديجيتال بومي,كارشناسي ارشد,1400/06/20, ,داريوش محمدي زنجيراني
ارزيابي و انتخاب استراتژي عملياتي بر مبناي روش تلفيقي تجزيه وتحليل سوات و فرايند تحليل شبكه اي فازي,كارشناسي ارشد,1399/12/27, ,داريوش محمدي زنجيراني
طراحي سيستم پيشنگر مديريت انرژي بر اساس مفهوم زمكان,كارشناسي ارشد,1399/07/14, ,داريوش محمدي زنجيراني
اصلاح الگوي كانو براي گروه بندي ابعاد كيفيت رابطه و تعيين شاخص ترك مشتري با مطالعه موردي در بيمارستان ميلاد شهر اصفهان مشتري,كارشناسي ارشد,1398/10/28, ,داريوش محمدي زنجيراني
ارائه يك روش بهينه سازي چند مرحله اي بر اساس QFD فازي به منظور طراي خدمات پايدار در حوزه سلامت - مطالعه موردي بيمارستان الزهرا(س) در شهر اصفهان,كارشناسي ارشد,1398/06/31, ,داريوش محمدي زنجيراني
تعيين قيمت تعادلي در زنجبره ي تامين قهوه با استفاده از نظريه بازي هاي پيوسته,كارشناسي ارشد,1398/06/30, ,داريوش محمدي زنجيراني
الويت بندي استراتژي هاي نواوري باز بر اساس الزامات نواوري باز با استفاده از گسترش كاركرد كيفيت فازي- با مطالعه ي موردي در شركت هاي دانش بنيان,كارشناسي ارشد,1398/02/17, ,داريوش محمدي زنجيراني
توسعه الگوي يكپارچه جهت تجزيه و تحليل زنجيره ي تامين ناب - چابك و ارزيابي تامين كننده برمبناي تلفيقي از روش ها مورد مطالعه شركت اينوا,كارشناسي ارشد,1397/10/03, ,داريوش محمدي زنجيراني
ارائه الگويي جهت سنجش بلوغ مديريت كيفيت,كارشناسي ارشد,1396/07/24, ,داريوش محمدي زنجيراني
رتبه بندي استراتژيهاي توسعه محصول با توجه به ريسك و انعطاف پذيري زنجيره تامين با استفاده از تصميم گيري چند شاخصه,كارشناسي ارشد,, ,داريوش محمدي زنجيراني
بهينه سازي برنامه ريزي فرايند با استفاده از رويكرد تلفيقي پايگاه دانش فازي,كارشناسي ارشد,, ,داريوش محمدي زنجيراني
بررسي رشد شاخص بهره وري كل عوامل توليد با رهيافت هاي پارامتريك و ناپارامتريك و همگرايي آن در بخش صنعت كشور افغانستان,كارشناسي ارشد,, ,داريوش محمدي زنجيراني
قيمت گذاري خدمات حوزه سلامت بر مبناي تحليل پوششي داده ها با مطالعه موردي در بيمارستانهاي شهر اصفهان,كارشناسي ارشد,, ,داريوش محمدي زنجيراني
شناسايي و تحليل موانع كليدي ايجاد و تداوم اتحادهاي راهبردي در زنجيره تامين ، با استفاده از نقشه شناختي فازي - مورد مطالعه : شركت فولاد مباركه اصفهان,كارشناسي ارشد,, ,داريوش محمدي زنجيراني
ارزيابي و انتخاب تامين كنندگان لارج با استفاده از رويكرد تلفيقي HQO و تابع زيان تاگوچي,كارشناسي ارشد,, ,داريوش محمدي زنجيراني
شناسايي ، ارزيابي و انتخاب پروژه هاي 6 سيگما ناب در دانشگاهها با رويكرد تلفيقي تصميم گيري چند معياره و تابع زيان تاگوچي,كارشناسي ارشد,, ,داريوش محمدي زنجيراني
انتخاب مناسب ترين استراتپي اتحاد راهبردي در زنجيره تامين بر مبناي رويكرد تلفيقي QFD و ANP,كارشناسي ارشد,, ,داريوش محمدي زنجيراني
مدلساري استراتژي خريد در كنسرسيوم خريد براي بهينهسازي كل هزينه خريد در يك زنجيره تامين چند پلكانيچند محصولي,كارشناسي ارشد,, ,داريوش محمدي زنجيراني
پروزه,كارشناسي,, ,داريوش محمدي زنجيراني
پروژه,كارشناسي,, ,داريوش محمدي زنجيراني
پروزه,كارشناسي,, ,داريوش محمدي زنجيراني
پروژه,كارشناسي,, ,داريوش محمدي زنجيراني
پروژه,كارشناسي,, ,داريوش محمدي زنجيراني
پروژه,كارشناسي,, ,داريوش محمدي زنجيراني
رويكرد تلفيقي ISM - Kano - QFD در اولويت بندي ابعاد وعوامل كليدي موفقيت نو اوري با صرفه وتحول ديجيتال - مورد مطالعه ( صنعت برق در كشور عراق ),دكتري,, ,داريوش محمدي زنجيراني
بررسي عملكرد روش هاي وزن دهي تكنيك هاي تصميم گيري چند شاخصه بر مبناي شبيه سازي مونت كارلو,,, ,داريوش محمدي زنجيراني
جستجو:
|
آموزش پياده سازي تكنيك هاي تصميم گيري چندشاخصه در صفحه گسترده اكسل,جهاد دانشگاهي صنعتي اصفهان,1397,پرناز پهلوان زاده, داريوش محمدي زنجيراني
كاربرد رگرسيون در مديريت,جهاد دانشگاهي واحد اصفهان,1391,احمدرضا شکرچي زاده, داريوش محمدي زنجيراني, بتول فروزان
بازخواني مفاهيم تحقيق در عمليات 1(257ص),دانشگاه خليج فارس,1390,داريوش محمدي زنجيراني
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
پژوهشگر ممتاز دانشگاه خليج فارس,,,1391 ( 2012 )
|
شماره درس نام درس زمان ارائه مکان ارائه تاریخ امتحان زمان امتحان
057 مديريت توليد و عمليات نوين 1401/10/21 چهارشنبه 14:00-16:00
202 مديريت توليد و عمليات پيشرفته 1401/10/26 دوشنبه 10:00-12:00
380 مديريت توليد 1401/10/26 دوشنبه 14:00-16:00
537 مدل سازي كمي در مديريت 1401/10/20 سه شنبه 08:00-10:00
547 طراحي سيستم هاي پيشرفته توليد وعمليات 1401/10/17 شنبه 10:00-12:00
128 مديريت زنجيره تامين 1401/10/27 سه شنبه 08:00-10:00
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal