۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۵ تير
علی صنایعی
دانشکده : علوم اداری و اقتصاد
گروه آموزشی : مدیریت
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,مدیریت بازرگانی-بازاریابی و صادرات,دانشگاه لاف برو,انگلستان,-1377
فوق لیسانس,مدیریت بازرگانی,سیاتل واشنگتن,آمریکا,-1369
لیسانس,مهندسی الکترونیک,سیاتل واشنگتن,آمریکا,-1366
جستجو:
|
The impact of introversion/extroversion on online shopping intention (Case study: Computer and cell phone accessories),2016 10th International Conference on e-Commerce in Developing Countries: with focus on e-Tourism (ECDC),بین المللی,سخنرانی,1395,علی صنایعی,نگین اصغر بازرگان,آذرنوش انصاری طادی | Detail
ارزیابی اثربخشی عملکرد فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان,ششمین کنفرانس توسعه پایدار و عمران شهری,بین المللی,پوستر,1395,علی صنایعی,علی شائمی برزکی,فریا نصیری مفخم | جزئیات
Evalution Effects of Consumer Satisfaction and Trust On Tourism Service Loyalty,Intenational Conference on e-Commerce in Developing Countries: With Focus on e-Business(ECDC), 2015 9th,بین المللی,سخنرانی,1394,علی صنایعی,احمدرضا مولایی | Detail
بررسی ادراک مشتریان از زمان انتظار در سیستم تلفن بیمه,کنفرانس ملی بازاریابی خدمات با تأکید بر چالش ها و راهکارهای بازاریابی در صنعت بیمه,ملی,سخنرانی,1394,علی صنایعی,محمدصالح ترکستانی,سعید روحانی,آزاده حاتمی | جزئیات
The impact of E-business on structural factors and its role in middle management positions in the organization ,9th International Conference on e-Commerce in Developing Countries: With focus on e-Business (ECDC) 2015,بین المللی,سخنرانی,1394,محمد کریمیان,علی صنایعی,حمید فراغیان | Detail
اثربخشی تبلیغات بانکی,سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت,بین المللی,سخنرانی,1394,علی صنایعی,مجید محمدشفیعی,مائده امینی ولاشانی | جزئیات
Determine the effects of the Mobile Learning Services on Brand Equity in (Case of : Educational Services of University of Isfahan)l,2014 International Symposium on Business and Management - fall Session,بین المللی,سخنرانی,1393,مسعود حکمت‌پناه,علی صنایعی,آذرنوش انصاری طادی | جزئیات
A Study of Antecedents Influencing on Trust of Customers in Electronic Purchases,The 8th International Conference on E-Commerce in Developing Countries with Focusing on E-Trust,بین المللی,سخنرانی,1393,علی صنایعی,آذرنوش انصاری طادی,شرمینه قلمکاری | Detail
Factors influencing brand equity in the age of electronic services (Case of: Educational services of Safir Institute),Intenational Conference on e-Commerce in Developing Countries: With Focus on e-Security (ECDC), 2013 7th,بین المللی,سخنرانی,1392,آذرنوش انصاری طادی,علی صنایعی,تارا نامی | Detail
EFFECTS OF ICT ON MARKETING MIX IN ELECTRONIC TOURISM SHAPING MARKETING STRATEGIES IN E-TOURISM ENTERPRISES,6th International Conference on e-Commerce in Developing Countries: with focus on Insurance and Islamic Banking,بین المللی,پوستر,1391,علی صنایعی,مجید محمد شفیعی,حسین شمس,حمید گلچین | جزئیات
DETERMINE THE EFFECTS OF MOBILE TECHNOLOGY , MOBILE LEARNING ON CUSTOMER SATISFACTION AND LOYALTY ( CASE STUDY: MELLAT BANK ),6th International Conference on e-Commerce in Developing Countries: with focus on Insurance and Islamic Banking,بین المللی,پوستر,1391,علی صنایعی,آذرنوش انصاری | Detail
THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGY (IT) IN VALUE CREATION: A MIXED MODEL OF DYNAMIC AND OPERATIONAL CAPABILITIES,5th International Conference on e-Commerce in Developing Countries: with focus on Export,بین المللی,پوستر,1389,علی صنایعی,محمود نادری بنی | Detail
A HYBRID TECHNOLOGY ACCEPTANCE APPROACH FOR USING THE E-CRM INFORMATION SYSTEM IN CLOTHING INDUSTRY,4th International Conference on E-Commerce with focus Developing Contrise,بین المللی,سخنرانی,1388,علی صنایعی,بهرام رنجبریان,آذرنوش انصاری | جزئیات
ELECTRONIC INSURANCE BUSINESS MODELS,4th International Conference E-Commerce with focus on Developing Coontrise,بین المللی,سخنرانی,1388,علی صنایعی,محمدصالح ترکستانی | Detail
a model of adoption of electronic commerce by small and medium-sized enterprises,E-commerce with focus on developing countries,بین المللی,سخنرانی,1387,علی صنایعی,مجید رشید کابلی | Detail
The Roles of Culture Gender & Experience in the Acceptance of E-Commerce…,سومین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک.,بین المللی,پوستر,1387,علی صنایعی,علی نوروزی | Detail
Electronic Insurance Security,IADIS International conference, internet 2008,بین المللی,سخنرانی,1387,علی صنایعی,محمدصالح ترکستانی,احدی | Detail
the influential factors of the adoption leve of e_commerce in supply chain managment in the new ageof technology,`پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات,بین المللی,سخنرانی,1387,علی صنایعی,نوروزی,علی کاظمی,طاهری | Detail
Applivation of GIS in Marketing of Tourism ...,سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی,بین المللی,سخنرانی,1387,علی صنایعی,زهرا عطایی فر,تینا تیموری | جزئیات
The future of eGovernment An exploration of ICT-driven models eGovernment for Iran in,اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک,بین المللی,پوستر,1386,علی صنایعی,عباس میرزایی | Detail
E-citizenship traning, pre-requisite for the successful Implemntation of e-city,اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک,بین المللی,پوستر,1386,علی صنایعی,محمدصالح ترکستانی | Detail
Presentation of three dimension Models of Affecting Factors on Internet Buying from Customers View,اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک,بین المللی,سخنرانی,1386,علی صنایعی,منیره صالح نیا | Detail
Designing a model for evaluating the effectiveness of E-HRM (Case study: Iranian organizations),چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات,بین المللی,پوستر,1386,عباس میرزایی,علی صنایعی | Detail
E-Commerce Technology –CRM Implementation …,دومین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک و تجارت جهانی,بین المللی,پوستر,1386,علی صنایعی,علی نواز | Detail
Vendors Rating and Its Effect in E-customers with …,3ndAnnual International conference ICGeS 07,بین المللی,سخنرانی,1385,علی صنایعی,رضا شافعی | Detail
نقش تجارت الکترونیک در برنامه چهارم توسعه کشور با تاکید بر اقتصاد دانایی محور,همایش ملی چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 20ساله,ملی,سخنرانی,1384,مسعود صادقی,علی صنایعی | جزئیات
The importance of HRM & HRP in the Knowledge economy.,. 2 nd Asia Pacific Business, Conference. Cultural Diversity at the workplace: Issues and Responses,بین المللی,سخنرانی,1383,علی صنایعی | جزئیات
Impact of Joining GATT Club: Confidence-Building Measures & the Global-Economy (Iran’s Case Study,EUPRA-APPRA Joint Conference-Confidence Building For regional and global security-An Intellectual Challenge in the Era of Change-13/18 September 1997,بین المللی,سخنرانی,علی صنایعی | Detail
The Key Role of Information Security in E-Commerce,ICGeS 06 Global e-Security,بین المللی,سخنرانی,علی صنایعی,عباس علوی شاد | Detail
E-Commerce Application in the Pharmaceutical industry,سومین همایش ملی تجارت الکترونیک,ملی,سخنرانی,علی صنایعی | Detail
نقش مدیریت روابط با مشتری (CRM) در کسب مزیت رقابتی بازارهای خدماتی,چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت,بین المللی,سخنرانی,علی صنایعی | جزئیات
بازاریابی اینترنتی و نقش آن در توسعه صادرات صنعت داروسازی ایران,سومین کنفرانس بین المللی مدیریت,بین المللی,سخنرانی,علی صنایعی,عباس علوی شاد | جزئیات
Customer Relationship Management (CRM) …,دومین کنفرانس بین المللی مدیریت,بین المللی,سخنرانی,علی صنایعی,محمود غلامی کرین | Detail
Entrepreneurship and the Role of Wpmen in International Management,همایش بین المللی نقش اصفهان در توسعه علوم، فرهنگ و تمدن,بین المللی,سخنرانی,علی صنایعی,اسماعیلی | Detail
جستجو:
|
تحلیل تاثیر شخصیت خریداران بر تمایل آنها به خرید الکترونیکی در مقایسه با شیوه سنتی ( مطالعه موردی لوازم جانبی موبایل وکامپیوتر),کارشناسی ارشد,1395,علی صنایعی,آذرنوش انصاری
تحلیل و ارزیابی اثربخشی تبلیغات بانکی با توجه به نقش ویژگی های تبلیغ و درگیری ذهنی مخاطب با استفاده از مدل AISDALSOLVE مطالعه موردی: بانک تجارت شهر اصفهان),کارشناسی ارشد,1394,علی صنایعی,مجید محمدشفیعی
تعیین تاثیر ویژگی های سیستم اطلاعات مدیریت بر کارایی مدیران آموزشی و پژوهشی دانشگاه اصفهان,کارشناسی ارشد,1394,علی صنایعی,علی شائمی برزکی
تدوین، تحلیل و انتخاب استراتژی های موثر بازاریابی سرویس های دیتای شرکت مخابرات استان اصفهان بر اساس کارت امتیازی متوازن مدل SWOT و تکنیک تصمیم گیری چند معیاری ترکیبی(hybrid MCDM),کارشناسی ارشد,1394,علی صنایعی,آذرنوش انصاری طادی
ارزیابی قابلیت های پیاده سازی بندر خشک در ایران و ارایه مدلی جهت تسهیل تجارت بین المللی,دکتری,1394,علی صنایعی,سید فتح اله امیری عقدایی,علی کاظمی
عوامل موثر بر حفظ و نگهداری مشتریان شرکتی بانک مطالعه موردی صنایع بزرگ شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1394,علی صنایعی,آذرنوش انصاری طادی
ارزیابی تاثیر کیفیت خدمات سنتی بر پذیرش بانکداری الکترونیکی توسط مشتریان (مطالعه موردی مشتریان شعب بانک ملت شهر اصفهان),کارشناسی ارشد,1393,علی صنایعی,سعید فتحی
توسعه الگوی ارزش ویژه برند برای سازمان های خدماتی بر مبنای شناسایی و تحلیل متغیرهای تأثیرگذار: مورد مطالعه شعب بانک سپه,دکتری,1392,علی صنایعی,علی شائمی برزکی
طراحی مدلی برای اندازه گیری کارایی بانک های خصوصی اصفهان برمبنای رضایت و وفاداری مشتریان با استفاده از DEA,کارشناسی ارشد,1392,آرش شاهین,علی صنایعی
شناسایی و مدلسازی عوامل موثر بر تصویر برند شرکت و تاثیر آن بر قصد خریدار با تمرکز بر نقش هویت برند (مطالعه شرکت های هواپیمایی ایران در استان های منتخب),دکتری,1392,علی صنایعی,آرش شاهین,حسین رضایی دولت آبادی
طراحی الگوی تاثیر بازاریابی بر عملکرد کسب و کار با بکارگیری رویکرد فراتحلیل,دکتری,1392,علی صنایعی,سعید فتحی,علی کاظمی
شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر تمایل مشترکان تلفن همراه به دریافت و ارائه اطلاعات در تبلیغات پیامکی و ارائه الگویی برای آن. مطالعه موردی مشترکان تلفن همراه شهر شیراز,دکتری,1392,علی صنایعی,سعید فتحی
ارزیابی عوامل موثر بر اعتماد مشتری در بانکداری الکترونیکی و ارتباط آن با تبلیغات دهان به دهان (مورد مطالعه : مشتریان شعب بانک ملت شهر شیراز),کارشناسی ارشد,1392,علی صنایعی,علی شائمی برزکی
تعیین تاثیر کیفیت خدمات الکترونیکی ارائه شده از طریق وب سایت بانک ملت بر وفاداری الکترونیکی و ایجاد تبلیغات دهان به دهان مثبت با مطالعه موردی مشتریان شعب مختلف بانک ملت شیراز,کارشناسی ارشد,1392,علی صنایعی,علی شائمی برزکی
محاسبه ارزش چرخه عمر مشتری برای توسعه محصول جدید بر مبنای مدل کانو,کارشناسی ارشد,1392,آرش شاهین,علی صنایعی
طراحی مدلی تلفیقی جهت تحلیل تأثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت های تولیدی نمونه صادراتی ایران:رویکرد منبع گرا وقابلیت پویا,دکتری,1391,علی صنایعی,محمدعلی فیض پور
تحلیل عوامل موثر بر پذیرش بانک مجازی توسط شهروندان الکترونیک,کارشناسی ارشد,1391,علی صنایعی,آرش شاهین
ارائه مدلی به منظور مدیریت عملکرد در شرکتهای توزیع برق برمبنای مدل تعالی سازمانی EFQM,کارشناسی ارشد,1391,علی مروتی شریف آبادی,علی صنایعی
تأثیر استفاده از ارتباطات یکپارچه بازاریابی بر توسعه وفروش بیمه زندگی پس انداز- مورد مطالعه بیمه پاسارگاد,کارشناسی ارشد,1391,محمد حسین مشرف جوادی,علی صنایعی
بررسی میزان تحقق اهداف پیاده سازی گمرک الکترونیک در گمرک اصفهان,کارشناسی ارشد,1391,علی صنایعی,جعفر محمودی
تبیین مفهوم کیفیت وشناسایی موانع وعوامل تسهیل کننده در ارائه خدمات درمانی با کیفیت وارزیابی رضایت بیماران از دیدگاه ذینفعان-مورد مطالعه اورژانس بیمارستان شهید مطهری ارومیه,کارشناسی ارشد,1391,داود خراسانی زواره,علی صنایعی
ارزیابی نوآوری در مولفه های کلیدی سازمان وارائه چارچوب جهت استقرار مدیریت خلاقیت ونوآوری مطالعه موردی :پژوهشکده الکترواپتیک صاایران,کارشناسی ارشد,1391,علی صنایعی,ابراهیم محمودزاده
ارزیابی تأثیر اعتماد مصرف کنندگان بر پذیرش بازاریابی ویروسی بر مبنای مدل TAM -مطالعه موری بیمارستان های تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان,کارشناسی ارشد,1391,سید فتح اله امیری عقدایی,علی صنایعی
بررسی تاثیر عوامل موثر بر پذیرش یادگیری سیار بر تصمیم به استفاده از آن توسط فراگیران در دانشگاه اصفهان,کارشناسی ارشد,1391,علی صنایعی,بی بی عشرت زمانی,آذرنوش انصاری
بررسی تاثیر عناصر آمیخته ترویجی بر ارزش ویژه برند در صنایع شکلات سازی تبریز,کارشناسی ارشد,1391,سید فتح اله امیری عقدایی,علی صنایعی
عوامل موثر بر توسعه فناوری شناسایی از طریق فرکانس های رادیویی (RFID) در مدیریت زنجیره تأمین (SCM)( مطالعه موردی ایران خودرو),کارشناسی ارشد,1390,علی صنایعی,فریبرز سبحان منش
بررسی عوامل موثر بر ترجیح مشتری در انتخاب نام تجاری (مطالعه موردی: ماست پگاه اصفهان),کارشناسی ارشد,1390,علی صنایعی,سعید فتحی
تعیین موانع توسعه صادرات محصولات نساجی ایران بر اساس مدل الماس رقابت پورتر,کارشناسی ارشد,1390,علی صنایعی,کریم آذربایجانی
تحلیل عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی (مطالعه موردی: مشتریان بانک ملت شهر اصفهان),کارشناسی ارشد,1390,علی صنایعی,علی شائمی برزکی
شناسایی و تحلیل عوامل رضایتمندی مشتری و تاثیر آن بر قصد خرید مجدد در شرکت های پخش ،مطالعه موردی :مشتریان شرکت بهپخش در شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1390,علی صنایعی,علی شائمی برزکی
مطالعه تأثیر مستقیم سیستم های اطلاعاتی بر عملکرد زنجیره تأمین و سازمان,کارشناسی ارشد,1390,علی صنایعی
طراحی الگویی برای ارائه خدمات بانکی سیار بانک ملت با رویکرد وفاداری مشتری,دکتری,1390,علی صنایعی,بهرام رنجبریان,علی شائمی برزکی,محمد بیگدلی
تحلیل عوامل موثر بر اعتماد و رضایت مشتریان همراه بانک,کارشناسی ارشد,1390,علی صنایعی,علی شائمی برزکی
مطالعه تاثیر سیستم های اطلاعتی بر عملکرد زنجیره تامین در سازمان,کارشناسی ارشد,1390,علی صنایعی,علی شائمی برزکی
بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک بر رضایت و قصد بازدید مجدد مشتریان( بانک ملی ایران),کارشناسی ارشد,1390,علی صنایعی,علی شائمی برزکی
تحلیل تاثیر اصول اخلاقی بر اثر بخشی تبلیغلا بازرگانی و جذب مشتری در اصفهان,کارشناسی ارشد,1390,علی صنایعی,محمد حسین مشرف جوادی
تحلیل پیش شرط ها و پیامدهای بازارگرایی در صنعت بیمه ایران: توسعه یک مد مفهومی,دکتری,1390,بهرام رنجبریان,مجید رشید کابلی,علی صنایعی
پیش شرط ها و پیامد های وفاداری مشتری:طراحی الگوی وفاداری مشتریان برای فروشگاه های زنجیره ای ایران,دکتری,1390,بهرام رنجبریان,مجید رشید کابلی,علی صنایعی
ارزیابی بستر های مورد نیاز جهت پیاده سازی کارت امتیازی متوازن ( مطالعه موردی بانک انصار),کارشناسی ارشد,1390,علی صنایعی,حسین رضایی دولت آبادی
سنجش سطح آمادگی تجارت الکترونیکی کتابخانه های دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی شهر اصفهان به منظور ارائه یک مدل,کارشناسی ارشد,1390,مظفر چشمه سهرابی,علی صنایعی
ارزیابی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک،مطالعه موردی:مشتریان شعب منتخب بانک صنعت ومعدن کشور,کارشناسی ارشد,1390,علی صنایعی,علی کاظمی
طراحی چهارچوب استراتژیک توسعه بین المللی بازار با محوریت محصولات خاص (مطالعه موردی:شرکت گز سکه در ورود به بازار آمریکا),کارشناسی ارشد,1390,علی صنایعی,کریم آذربایجانی
طراحی الگوی تبیین عوامل موثربر موفقیت بیمه الکترونیک در صنعت بیمه ایران با نگاه یکپارچه به پذیرش فناوری توسط بیمه گذاران وآمادگی الکترونیک بیمه گران,دکتری,1390,علی صنایعی,محمدتقی عیسایی
برررسی استفاده از صنعت بازی های بر خط در تجارت الکترونیک :ارائه سناریوی جدید بازی آنلاین مربی گری فوتبال,کارشناسی ارشد,1390,علی صنایعی,زهره عظیمی فر,فریبرز سبحان منش
بررسی عوامل موثر بر شکل گیری اعتماد مصرف کننده به خریدهای اینترنتی,کارشناسی ارشد,1389,حسین رضایی دولت آبادی,علی صنایعی
طراحی مدل ارزیابی استراتژیهای بازاریابی اینترنتی برای جذب گردشگران خارجی : مورد مطالعه استان اصفهان,دکتری,1389,علی صنایعی,علی شائمی برزکی,کریم آذربایجانی,بهرام رنجبریان
ارائه مدلی برای مدیران بانک ها در بهره برداری از فرصت های استراتژیک بانکداری سیار (مورد کاوی:بانک ملی ایران -اصفهان ),کارشناسی ارشد,1389,علی صنایعی,رضا اکبریان ,فریبرز سبحان منش
ارزیابی تاثیر پیاده سازی سیستم اطلاعات مدیریت بر علل مقاومت پرسنل در شرکت مدیریت تولید برق اصفهان,کارشناسی ارشد,1389,محمد حسین مشرف جوادی,علی صنایعی
بررسی عوامل موثر بر استفاده از فناوری اطلاعات توسط مشتریان بانک سپه اصفهان بر اساس مدل پذیرش فناوری اطلاعات,کارشناسی ارشد,1389,علی شائمی برزکی,علی صنایعی
انتخاب استراتژی تجارت الکترونیکی مناسب به منظور پیاده‌سازی در صنعت فولاد (مورد مطالعه: شرکت فولاد آلیاژی اصفهان),کارشناسی ارشد,1388,علی صنایعی
تحلیل عوامل موثر بر پذیرش تجارت الکترونیکی توسط مدیران شرکتهای کوچک و متوسط شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1388,علی صنایعی,سعید فتحی
انتخاب استراتژی تجارت الکترونیک با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی (مورد مطالعه شرکت فولاد آلیاژی اصفهان),کارشناسی ارشد,1388,علی صنایعی,سعید فتحی
طراحی مدل تحلیل نقش نگرش مشتریان در تثبیت الزامات مشتری مداری در شرکتها«مطالعه ای در نظام فروش خودرو»,دکتری,1388,علی صنایعی,حسین رضایی دولت آبادی
رابطه به کارگیری فناوری اطلاعات و تصمیم گیری سازمانی در نیروی انتظامی اصفهان,کارشناسی ارشد,1388,علی شائمی برزکی,علی صنایعی
تاثیربازاریابی اینترنتی هتلهای مشهد,کارشناسی ارشد,1387,علی صنایعی,علی کاظمی
بررسی رابطه بین زنجیره عرضه الکترونیکی و وفاداری مشتریان در صنعت لوازم خانگی,کارشناسی ارشد,1387,علی صنایعی,علی شائمی برزکی
رابطه بین کیفیت خدمات و ارزش نام تجاری در هتلهای 4ستاره و 5ستاره استانهای منتخب اصفهان و تهران,کارشناسی ارشد,1387,علی صنایعی,اصغر حق شناس
عوامل موثر بر پذیرش تجارت الکترونیک از نظر مدیران ...,کارشناسی ارشد,1387,علی صنایعی,سید کمیل طیبی
امنیت خدمات بانکداری اینترنتی و رابطه آن با اعتماد....,کارشناسی ارشد,1387,اصغر حق شناس,علی صنایعی
طراحی یک مدل مفهومی برای پذیرش تجارت الکترونیک درموسسات کوچک و متوسط ,کارشناسی ارشد,1387,علی صنایعی,اصغر حق شناس,مجید رشید کابلی
تعیین و اولویت بندی عوامل رضایتمندی نمایندگی های فروش شرکت سایپا بر اساس روش FAHP,کارشناسی ارشد,1387,علی صنایعی,اصغر حق شناس
امنیت خدمات بانکداری اینترنتی و رابطه آن با اعتماد کاربران,کارشناسی ارشد,1387,علی صنایعی,علی کاظمی
Impact of E-Commerce on Export development for SMEs in Iran,دکتری,1387,Prof. Steen Kamp,علی صنایعی
عوامل موثر بر وفاداری مشتریان:مطالعه موردی بر مصرف کنندگان تایرهای کامیونی در پایانه باربری شهر شیراز,کارشناسی ارشد,1386,بهرام رنجبریان,علی صنایعی
آمادگی برای پیاده سازی چرخه مدیریت ارتباط با مشتریان,کارشناسی ارشد,1386,علی صنایعی,اصغر حق شناس
شناسایی و بررسی موانع خرید و فروش اینترنتی سهام در بورس اوراق بهادار اصفهان در سال 85,کارشناسی ارشد,1386,مهدی ابزری,علی صنایعی
بررسی نحوه هدفگذاری اجرا و ارزیابی مدیریت روابط با مشتری در ایکات,کارشناسی ارشد,1386,علی صنایعی,اصغر حق شناس
تجزیه وتحلیل فرصتهای شغلی ایجاد شده در باشگاههای ورزشی بخش خصوصی شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1386,محمد سلطان حسینی,مسعود نادریان جهرمی,علی صنایعی
بررسی تاثیر مدیریت با مشتری بر کسب مزیت رقابتی بانک کشاورزی,کارشناسی ارشد,1385,علی صنایعی
رتبه بندی عوامل آمیخته بازاریابی در تصمیم خرید مصرف کنندگان خودروهای پژو پارس، 206 و سمند در تهران,کارشناسی ارشد,1385,علی صنایعی
بررسی تاثیر تجارت الکترونیکی بر توسعه صادرات صنعت دارو سازی ایران,کارشناسی ارشد,1384,علی صنایعی,مهدی جمشیدیان,بهرام رنجبریان
برسی اثرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صادرات فرش دستیافت,کارشناسی ارشد,1383,محمد اسماعیل انصاری,کریم آذربایجانی,علی صنایعی
بررسی تاثیر خصوصی‌سازی بر بهبود عملکرد واحدهای خصوصی شده شرکت مخابرات شهرستان ورامین,کارشناسی ارشد,1382,علی عطافر,علی صنایعی
بررسی موانع توسعه صادرات نرم افزاری ایران,کارشناسی ارشد,1382,علی صنایعی,محمد حسین مشرف جوادی
بررسی تاثیر عوامل تولید وبازار رسانی بر صادرات سنگهای ساختمانی و تزئینی در شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1380,بهرام رنجبریان,علی صنایعی,سید کمیل طیبی
بررسی مزیت سنجی صنف سیمان در استان اصفهان,کارشناسی ارشد,1380,صادق بختیاری کوهسرخی,سید کمیل طیبی,علی صنایعی
بررسی استراتژی های بازاریابی مناسب برای صادرات خرمای استان بوشهر,کارشناسی ارشد,1379,بهرام رنجبریان,علی صنایعی
تحلیل و ارزیابی اثربخشی تبلیغات بانکی با توجه به نقش ویژگی های تبلیغ و درگیری ذهنی مخاطب (مطالعه موردی بانک تجارت شهر اصفهان),کارشناسی ارشد,علی صنایعی,?
جستجو:
|
یکپارچگی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان، مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت زنجیره تأمین ERP,SCM,CRM با تأکید بر تجارت الکترونیک,تالیف,جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان,1394,علی صنایعی,فرناز زیدی,محمد کریمیان
مدیریت بازاریابی صنعتی,تالیف,انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان,1394,علی صنایعی
تحقیقات بازاریابی نوین با نگرش مدیریتی,چاپ جدید,انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان,1394,علی صنایعی,آذرنوش انصاری طادی
برندسازی در مقاصد گردشگری,تالیف,شیراز، نامه‌ی پارسی,1393,علی صنایعی,احمدرضا مولایی
تجارت الکترونیکی با نگرش مدیریتی[چاپ دوم](251ص),چاپ جدید,موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران,1391,علی صنایعی
مدیریت بازاریابی صنعتی(200 ص),تالیف,انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان,1391,علی صنایعی
تجارت الکترونیک با نگرش مدیریتی,تالیف,دیباگران تهران,1390,علی صنایعی
تحقیقات بازاریابی نوین با نگرش مدیریتی,تالیف,جهاد دانشگاهی اصفهان,1390,علی صنایعی,آذرنوش انصاری
برند الکترونیکی با نگرش مدیریتی,تالیف,پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC),1390,علی صنایعی
E-Business in Developing Countries,تالیف,Koros press Limited, UK,1389,علی صنایعی
E-Commerce in Developing Countries,تالیف,دانشگاه اصفهان,1388,علی صنایعی
تجارت الکترونیک با رویکرد برکشورهای در حال توسعه,تالیف,جهاددانشگاهی,1387,علی صنایعی
تجارت الکترونیک با رویکرد برکشورهای در حال توسعه ,چاپ جدید,جهاددانشگاهی,1387,علی صنایعی
تحقیقات بازاریابی با نگرش کاربردی ,چاپ جدید,جهاددانشگاهی,1387,علی صنایعی
تحقیقات بازاریابی با نگرش کاربردی,تالیف,جهاددانشگاهی,1386,علی صنایعی
شناسایی پتانسیل های تجارت کالا بین کشورهای عضو OIC,تالیف,موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی,1381,علی صنایعی,حسن کلباسی,سید کمیل طیبی,خلیل راحتی
بازاریابی و تجارت الکترونیکی,تالیف,جهاددانشگاهی,علی صنایعی
تجارت الکترونیک در هزاره سوم,تالیف,جهاددانشگاهی,علی صنایعی
اصول بازاریابی و مدیریت بازار,تالیف,تهران-پرسش,علی صنایعی
جستجو:
|
بالابر الکتریکی جهت بالابردن معلولین و جانبازان از پله ها,تهران,1369,علی صنایعی
جستجو:
|
جایزه پژوهشگر برکزیده سال 1384,معاون وزیر علوم وتحقیقات فناوری ,تهران,
جستجو:
|
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal