۱۴۰۳ يکشنبه ۲۶ فروردين
علي صنايعي
گروه آموزشی : مديريت
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
Ph.D.,مديريت بازرگاني - بازاريابي,دانشگاه لاف برو,1377
M.Sc.,مديريت بازرگاني,,1369
B.Sc.,مكانيك,,1366
جستجو:
|
Explanation the structural, behavioral, and contextual functions of content marketing with the Role of Intention of Revisiting the Website,كاوش هاي مديريت بازرگاني-دانشگاه يزد-همكاري با دانشگاه هاي ديگر,1402
علي دادوند, علي صنايعي, حسين رضايي دولت آبادي, آذرنوش انصاري طادي
Value Proposition in the Buyer-Seller Relationship Quality: A Mixed Method Approach,,1402
سيدمحمدجواد رجالي, علي صنايعي, مجيد محمدشفيعي
Identifying effective factors in implementing e-insurance and its impact on competitive advantage and profitability in selected insurance companiess,پژوهشنامه مديريت اجرايي,1401
محسن سيفي, علي صنايعي, سيدفتح ا اميري عقدائي, مجيد محمدشفيعي, داريوش محمدي زنجيراني
The impact of electronic insurance implementation on agility, competitive advantage and profitability of selected insurance companies in Iran,پژوهشنامه بيمه (صنعت بيمه سابق )-بيمه مركزي ايران (اين مجله از تير90 داراي درجه علمي-پژوهشي مي باشد.),1401
محسن سيفي, علي صنايعي, سيدفتح ا اميري عقدائي, مجيد محمدشفيعي, داريوش محمدي زنجيراني
Impact of the Customer Knowledge Management on Organizational Value Creation in B2C E-Commerce,مديريت بازرگاني (دانش مديريت سابق)-دانشكده مديريت دانشگاه تهران,1401
ماندانا شريفي, علي صنايعي, آذرنوش انصاري طادي
Analyzing the Impact of Consumer Networking on Retail Industry Performance: The Role of the Entrepreneurial Orientation and Market Knowledge Moderator,مطالعات رفتار مصرف كننده,1401
فرشيد مقصودي گنجه, علي صنايعي, اكبر عالم تبريز
Designing a Content Marketing Model in Retail Marketing,مطالعات مديريت كسب و كار هوشمند,1400
علي دادوند, علي صنايعي, حسين رضايي دولت آبادي, آذرنوش انصاري طادي
Proposing a Model for Achieving Sustained Competitive Advantage in Crane Industry in Iran,پژوهشنامه مديريت اجرايي,1400
فرشيد فدائي فتح آبادي, آذرنوش انصاري طادي, آرش شاهين, علي صنايعي
A Mixed Study on Buyer-Seller Relationships in Industrial Markets (B2B): Case Study of Iran Oil Supply Chain,مديريت بازرگاني,1400
سيدمحمدجواد رجالي, علي صنايعي, مجيد محمدشفيعي
Study of Improving the Omnichannel Customers' Lifetime Value Using Association Rules Data Mining (Case Study: Iran Agricultural Bank),,1400
محمد رضائي, علي صنايعي, سيدفتح ا اميري عقدائي, آذرنوش انصاري طادي
Transformation in Urban Planning with a Localized Model of Water-Sensitive Urban Design,آب و فاضلاب,1400
هاشم اميني, علي صنايعي, حميدرضا طلايي, علي يوسفي
Determinants of Medical Tourists' Revisit and Recommend Intention,,1400
مريم حيدري فرد, علي صنايعي, آذرنوش انصاري طادي
Investigating the factors that affect consumer behavior in social capital management and facilitates the implementation of water local markets,كاوش هاي مديريت بازرگاني-دانشگاه يزد-همكاري با دانشگاه هاي ديگر,1400
مائده رباني مهر, علي صنايعي, علي كاظمي
مدل سازي آسيب پذيري بافت هاي شهري تحت سناريوهاي مختلف به منظور مديريت بحران در برابر زلزله )مطالعة موردي: منطقة يك شهرداري تهران(,,1399
محمدحسن پويان, علي صنايعي, آذرنوش انصاري طادي
Reviewing the concept of CKM with social perspective by means of the ANN-GT approach (case study: environmental protection by the water market implementation),,1399
مائده رباني مهر, علي صنايعي, علي كاظمي
An algorithm for identifying loyal customers in C2C electronic commerce models,,1399
آذرنوش انصاري طادي, علي صنايعي
An Integrity-based Conceptual Framework for Creating, Maintaining and Developing Marketing Capabilities, Sustained Competitive Advantage and Superior Business Performance,مديريت بازرگاني (دانش مديريت سابق)-دانشكده مديريت دانشگاه تهران,1399
احمد سليمي, علي صنايعي, آذرنوش انصاري طادي
بررسي اهميت بسته بندي محصول در ميزان توجه بصري مصرف كننده با استفاده از ردياب چشمي,,1398
سميه صالحي, علي صنايعي, نگار سماک نژاد, علي كاظمي
بررسي معيارهاي خريد تلويزيون و شناسايي سبك هاي تصميم گيري مشتريان در اصفهان,,1398
علي صنايعي, مجيد محمدشفيعي, محمد کريميان
بررسي تأثير گردن آويز بسته بندي محصول بر جلب توجه مشتري با استفاده از رديابي حركات چشم,,1398
سميه صالحي, علي صنايعي, نگار سماک نژاد
طراحي آميخته بازاريابي متناسب با ابزار بدهي با تمركز بر صنايع فولادي.,,1398
اميرحسين نادري, سعيد فتحي, علي صنايعي, آذرنوش انصاري طادي
عوامل تأثيرگذار بر قصد خريد اجتماعي مصرف كنندگان در تجارت اجتماعي,,1397
مهدي دشتي, علي صنايعي
تحليل تأثير شواهد برند و آوازه برند بر ترغيب به انتخاب مراجعان به استفاده از مراكز درماني با نقش ميانجي تصوير برند (مطالعه موردي: آزمايشگاههاي تشخيص طبي منتخب شهر اصفهان),,1397
علي صنايعي, آذرنوش انصاري طادي, فردوس عباس پور
Developing an island destination brand equity model: The case of Kish Island in Iran,,1397
فاطمه شهابي نژاد, علي صنايعي, علي كاظمي, هادي تيموري
شناسايي و سنجش پيشرانهاي كليدي موثر در تعيين حس مكان مقاصد گردشگري مطالعه موردي: شهر اصفهان,,1397
احمدرضا مولايي, علي صنايعي, آذرنوش انصاري طادي
ETHNOCULTURAL EMPATHY AMONG FRONTLINE HOSPITALITY AND TOURISM EMPLOYEES,,1397
محمد شريفي تهراني, علي صنايعي, علي كاظمي, حسين رضايي دولت آبادي
تدوين الگوي مقصد گردشگري مبتني بر نقاط تماس گردشگر,,1396
علي صنايعي, فاطمه شهابي نژاد
تدوين الگوي مقصد گردشگري مبتني بر نقاط تماس گردشگر,,1396
علي صنايعي, فاطمه شهابي
بررسي تاثير ابعاد شخصيتي مايرز بريگز بر تمايل به خريد الكترونيكي خريداران,,1396
نگين احقر بازرگان, علي صنايعي, آذرنوش انصاري طادي
طراحي الگوي عوامل تاثيرگذار بر مشاركت مشتريان در تجارت اجتماعي با رويكردي بر مدل محرك- موجود زنده- پاسخ,,1396
مهدي دشتي, علي صنايعي, حسين رضايي دولت آبادي
Structural equation modelling of customer attitudes towards social network advertising: a case of Iranian social networking site,,1396
سيدمهدي ميرمهدي, علي صنايعي, حسين رضايي دولت آبادي
Investigating the effective factors in users’satisfaction with social network sites,,1395
سيدمهدي ميرهادي, علي صنايعي, حسين رضايي دولت آبادي
مديريت تجربه مشتري و تداوم استفاده مشتريان از خدمات الكترونيكي بانك,,1395
آذرنوش انصاري طادي, علي صنايعي
Future Trends in Banking,,1395
افسانه اوضاعي, علي صنايعي, سيد علي اکبر نيلي پور
اثربخشي تبليغات بانكي در جذب مشتري,,1395
علي صنايعي, مجيد محمدشفيعي, بمائده اميني ولاشاني
آسيب شناسي پياده سازي بندر خشك در ايران,,1395
سيدحسن حاتمي نسب, علي صنايعي, علي كاظمي, سيدفتح ا اميري عقدائي
the impact of introversion/extroversion on online shoppping intention,,1395
علي صنايعي, نگين احقر بازرگان, آذرنوش انصاري طادي
An Analysis of Factors Affecting Intention to Purchase Products and Services in Social Commerce,,1395
مهدي دشتي, علي صنايعي, حسين رضايي دولت آبادي, محمدحسين مشرف جوادي
DESIGNING A MODEL FOR THE RELATIONSHIP BETWEEN MARKETING ACTIVITIES AND ORGANIZATION PERFORMANCE: META-ANALYSIS ON THE MODERATING ROLE OF RESEARCH TOPIC CHARACTERISTICS,,1395
باقر اصغر نژاد نوري, علي صنايعي, سعيد فتحي, علي كاظمي, ميلاد سلطاني
بررسي عامل ميانجي اشتياق برند در تأثير شخصيت برند بر وفاداري برند,,1394
علي صنايعي, سيد مهدي ميرمهدي, رضا صالح زاده
بررسي استقرار تجارت الكترونيكي در كتابخانه هاي دانشگاهي و ارائه راهبردهاي مناسب بر اساس مدل (SWOT): مورد پژوهي كتابخانه هاي دانشگاه اصفهان,,1394
نرگس اورعي, مهرداد چشمه سهرابي, علي صنايعي
طراحي الگوي توسعه بندر خشك در ايران,,1394
علي صنايعي, سيد حسن حاتمي نسب, سيدفتح ا اميري عقدائي, علي كاظمي
Using Dry Ports to Facilitate International Trade in Iran; A Model of,,1394
سيد حسن حاتمي نسب, علي صنايعي, سيدفتح ا اميري عقدائي, علي كاظمي
An Introduction of a Multi-dimensional Model for Effectiveness of E-commerce in Market Regulation and Pricing of Commodities and Services,,1394
shirin osouli ghareh aghaji, علي صنايعي
بررسي الگوي وفاداري مشتريان در فروشگاه هاي زنجيره اي ايران,,1394
علي صنايعي, عليرضا حداديان, اميرحسين باقريه مشهدي
Prioritization of Critical Success Factors in ERPII Implementation: Case Study in Iran,International Journal of Information Science & Management-مركز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري,1394
فرناز زيدي, علي صنايعي
راهبردهاي توسعه گردشگري سالمندي رهيافت بخش بندي بازار,,1393
علي صنايعي, آذرنوش انصاري طادي, شرمينه قلمکاري
The Effect of Marketing Tactical Capabilities on the Financial Performance of the Firms: Meta Approach,Iranian Journal of Management Studies(IJMS)-دانشگاه تهران پرديس قم(اين مجله از دي 90 علمي-پژوهشي مي باشد),1393
باقر عسگرنژاد نوري, علي صنايعي, سعيد فتحي, علي كاظمي
راهبردهاي توسعه گردشگري سالمندي رهيافت بخش بندي بازار با استفاده از شبكه هاي عصبي,,1393
علي صنايعي
فراتحليل نقش تعديل كننده ويژگي هاي نمونه در ارتباط بين فعاليتهاي بازاريابي و عملكرد سازماني,,1393
باقر عسگرنژاد نوري, علي صنايعي, سعيد فتحي, علي كاظمي
The effect of marketing technical capabilities on the financial performance of the firms: Meta-Analysis Approach,Iranian Journal of Management Studies(IJMS)-دانشگاه تهران پرديس قم(اين مجله از دي 90 علمي-پژوهشي مي باشد),1393
باقر عسگرنژاد نوري, علي صنايعي, سعيد فتحي, علي كاظمي
اندازه گيري كارايي برند بانك هاي خصوصي اصفهان بر مبناي رضايت و وفاداري مشتريان با استفاده از تحليل پوششي داده ها,,1393
آرش شاهين, علي صنايعي, محمد صادق رضايي
The role of brand image in forming airlines passengers’ purchase intention: study of Iran aviation industry,,1393
مجيد محمدشفيعي, علي صنايعي, آرش شاهين, حسين رضايي دولت آبادي
The Impact of Selected Internet Commerce Motives (Technological, Informing and Advertising) on the Success of an Online Shop. Case Study of Online Shops with E-Brand Trust,,1393
علي صنايعي, حسين رضايي دولت آبادي, محبوبه زارعي
آمادگي الكترونيكي كتابخانه هاي دانشگاهي شهر اصفهان,,1392
نرگس اورعي گلمكاني, مهرداد چشمه سهرابي, علي صنايعي, هادي جباري نوقابي
تحليل عوامل موثر بر پذيرش بانك مجازي به عنوان نسل جديد بانكداري الكترونيك با مطالعه موردي بر روي شهروندان الكترونيك,,1392
علي صنايعي, آرش شاهين, حميده سليميان
Analyzing the Effects of Brand Innovativeness on Attitude towards the Brand Considering the Moderating Role of Consumer Innovativeness with a Case Study in Students of University of Isfahan,,1392
علي صنايعي, آرش شاهين, احسان طاهرفر
Dimensions of Brand Equity in E-Services, Case of Electronic Banking Industry,International Journal of Information Science & Management-مركز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري,1392
علي صنايعي, علي شائمي برزكي, پري احدي
ارزيابي عملكرد بيمارستان شهيد صدوقي يزد بر اساس الگوي تعالي سازماني EFQM,,1392
سيدمحمد يونسي فر, آرش شاهين, علي صنايعي
E-Brand as a Strategic ICT-Based Leverage for Iranian Airline Companies in Religious Tourisms Industry,تحقيقات بازاريابي نوين,1392
مجيد محمدشفيعي, علي صنايعي, آرش شاهين, حسين رضايي دولت آبادي
SMS Advertising and Consumer Privacy: Analysis of Factors Affecting Consumer Willingness to send and Receive Information in Permission and Data based SMS advertising,تحقيقات بازاريابي نوين,1392
مليحه سياوشي, علي صنايعي, سعيد فتحي
ارائه مدل سنجش آمادگي تجارت الكترونيكي كتابخانه هاي دانشگاهي ايران,,1392
نرگس اورعي گلمكاني, مهرداد چشمه سهرابي, علي صنايعي, عطيه اورعي
تحليل عوامل موثر بر پذيرش آموزش مجازي با تأكيد بر عوامل دروني,,1392
علي صنايعي, حميده سليميان
ارتباط بين شايستگي هاي بازاريابي سازمان با موفقيت مديريت پروژه در شركت هاي عمراني,,1391
علي صنايعي, فرهام اميري, الفت گنجي بيدمشك
ميزان حاكميت مولفه هاي بازاريابي داخلي و تاثير آن بر توسعه كيفيت خدمات در بيمارستان افشار يزد,,1391
سيد محمد يونسي فر, علي صنايعي, آرش شاهين
بررسي تأثير كيفيت خدمات الكترونيك بر رضايتمندي و قصد خريد مجدد مشتريان (مطالعه موردي: شركت پرداخت الكترونيك بانك ملت),,1391
علي صنايعي, مهدي پورمصطفي خشكرودي, اميرمهدي قاضي فرد, محمدعلي نصيرزاده
تاثير فناوري اطلاعات بر زنجيره ارزش شركت هاي نمونه صادراتي ايران,,1391
علي صنايعي, محمدعلي فيض پور, محمود نادري بني
The Influence Of Service Quality On Service Loyalty - Case Study: Irangate Company,,1391
علي صنايعي, آرش شاهين, آرزو طاهري
ارائه مدلي براي تحليل و پيش بيني رفتار خريد مشتري ها براساس تئوري كاركردي نگرش ( مطالعه موردي صنعت خودرو ايران ),,1391
علي صنايعي, دكتر رضا شافعي
The study and assessment of the Banking Service Quality in Isfahan Sepah Bank through Revised SERVPERF Model,,1391
حکيمه کريمي, علي صنايعي, محمدحسين مشرف جوادي
تحليل رابطه بين ارزش درك شده، كيفيت درك شده، رضايت مشتري و قصد خريد مجدد در فروشگاه هاي زنجيره اي تهران,,1391
بهرام رنجبريان, مجيد رشيدكابلي, علي صنايعي, عليرضا حداديان
Evaluation of the consumers trust effect on viral marketing acceptance base on the technology acceptance model,,1391
سيدفتح ا اميري عقدائي, علي صنايعي, مهدي اعتباري
انتخاب استراتژي تجارت الكترونيك با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي (مطالعه موردي: فولاد آلياژي اصفهان),,1391
علي صنايعي, سعيد فتحي, علي‌رضا امامي
انتخاب استراتژي تجارت الكترونيك با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي (مطالعه موردي: فولاد آلياژي اصفهان),,1390
علي صنايعي, سعيد فتحي, عليرضا امامي
An investigation in to Necessary Prerequisites for Implementation of Balanced Scorecard(Case Study:Ansar Bank),,1390
علي صنايعي, حسين رضايي دولت آبادي, مهدdه جلالپور
Positioning of Top Four Cement Brands of Isfahan by Perceptual Map,,1390
مسعود جمالي, آرش شاهين, علي عطافر, علي صنايعي
Investigate the Internal and External Factors for Feasibility of the Establishment of the Electronic Commerce in the Pishgaman Kvair Co,,1390
علي صنايعي, آرش شاهين, راضيه فلاح, مهدي احمدي ندوشن
Determining the effect of ethics on advertising effectiveness with Mellat Bank customers,,1390
علي صنايعي, محمدحسين مشرف جوادي, روح اله بلوچيان
E-service quality, e-satisfaction and e-loyalty from the view Iranian users,,1390
علي صنايعي, علي شائمي برزكي, محمدعلي نصيرزاده
An Analysis of the Factors Affecting Customers Satisfaction and Trust in Mobile Banking (Case Study:Branches of Bank nk Mellat in Isfahan),,1390
علي صنايعي, علي شائمي برزكي, حميد جمشيدي
An Analysis of Brand Image, Perceived Quality, Customer Satisfaction and Re-purchase Intention in Iranian Department Stores,,1390
بهرام رنجبريان, علي صنايعي, مجيد رشيدكابلي, عليرضا حداديان
Ranking the Key Factors affecting Customer Loyalty on Mobile Payment Systems,,1390
علي صنايعي, آذرنوش انصاري
Analysis of the factors affecting of Internet banking: Case study of customers of Mellat Bank in Isfahan city,,1390
علي صنايعي, علي شائمي برزكي, مسلم سلاجقه
Determinants of Customer Loyalty Using Mobile Payment Services in Iran,,1390
علي صنايعي, بهرام رنجبريان, علي شائمي برزكي, آذرنوش انصاري
Analysis of customer satisfaction among intermediaries in the B2B markets: Case study of customers of Behpakhsh Company in Isfahan City,,1390
علي صنايعي, علي شائمي برزكي, مهدي قاسمي شورجه
Investigation of Customer Knowledge Management (CKM) Dimensions: A Survey Research,,1390
علي صنايعي, مجيد سديدي
عوامل موثر بر توسعه فناوري شناسايي از طريق فركانس راديويي (RFID) در مديريت زنجيره تامين E-SCM,,1389
علي صنايعي, اميرمهدي قاضي فرد, فريبرز سبحان منش
Selection of the Appropriate Wireless Payment Technology in Mobile Banking,,1389
علي صنايعي, آذرنوش انصاري
THE EFFECT OF INTERNET MARKETING STRATEGIES TO IMPROVE KEY SUCCESS FACTORS TO SUCCESS TOURISM INDUSTRY TO ATTRACT FOREIGN TOURISTS.CASE STUDY: ISFAHAN PROVINCE TOURISM,,1389
علي صنايعي, علي شائمي برزكي, علي كاظمي
The Effect of Non-technical factors in B2C E-Commerce (A case study in Iran),,1389
علي صنايعي, رضا شافعي
Designing a Model for Forecasting the Customers Purchasing Behavior based on the Functional Attitude Theory,,1389
علي صنايعي, حسين رضايي دولت آبادي, رضا شافعي
شناسايي مزيت هاي رقابتي در صنعت گردشگري به منظور جذب گردشگران خارجي مورد مطالعه استان اصفهان,,1389
علي كاظمي, علي صنايعي, بهرام رنجبريان, كريم آذربايجاني
Analyzing the Extent of Notice to Customer Attitude in the Organizational Structure of Vendors and Its Effect on e-Buyer’s Trust,,1388
علي صنايعي, رضا شافعي
A hybrid technology acceptance approach For Using the E-CRM Information System in Clothing Industry,International Journal of Information Science & Management-مركز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري,1388
علي صنايعي, بهرام رنجبريان, آذرنوش انصاري
CRM Implementation &… UsingE-Commerce Technology,,1388
علي صنايعي, مهدي علي نواز
Mobile Customer Relationship Management ...,,1387
علي صنايعي, عباس ميرزايي
E-Commerce and Security Government in developing Countries,,1387
علي صنايعي, ليلا رجبيون
The Use of Integrated Method of The Fishbeins Attiude Model & Customer ….,مجله بين المللي تحقيقات بازاريابي JIMMR,1387
علي صنايعي, رضا شافعي
READINESS ASSESSMENT OF IRAN’S INSURANCE INDUSTRY FOR E-COMMERCE AND E-INSURANCE SUCCESS,International Journal of Information Science & Management-مركز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري,1387
علي صنايعي, M.S.TORKESTANI, P.AHADI
An Emprical study of consumers acceptance of wireless advertising,,1387
علي صنايعي, عباس ميرزايي
Critical Successful Factors Contributing to E-Commerce Adoption among Iranian SMEs,International Journal of Information Science & Management-مركز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري,1387
علي صنايعي, ليلا رجبيون
Designing A Model for Evaluating the Effectiveness of E-Hrm (CASE STUDY: IRANIAN ORGANIZATION),,1387
علي صنايعي, عباس ميرزايي
Realationship between Service Quality, Customer Satisfaction & Customer Loyalty in Shiraz Banking System,,1386
علي صنايعي, معيني, رضا شافعي
بررسي تئوريك تاثير توليد ونشر پول الكترونيك بر سودآوري ناشران آن,,1386
علي صنايعي, علي اصغري
The Key Role of Information Security in E-Commerce,,1385
علي صنايعي
مطالعه عوامل موثر بر ترجيح مشتريان در انتخاب يك تلويزيون با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي (مطالعه موردي: شهر اصفهان),,1384
علي صنايعي, سعيده كتابي, حيدر مرتضي پور هلق
Suggestions on the Successful Management of IT Projects: Middle East Market, IT & ICT Software Scen,,1384
علي صنايعي, عباس علوي شاد
E-Banking Evolution in Third Millenium,,1384
علي صنايعي, حامد رباني
The Role of CRM in E-Business: An Application Model for Pharmaceutical Industry,,1384
علي صنايعي, عباس علوي شاد
THE ROLE OF KNOWLEDGE MANAGEMANT IN CRM,,1384
علي صنايعي
Globalization & Knowledge Economy,,1383
علي صنايعي, مسعود صادقي
Electronic Commerce and Global Marketing,,1381
علي صنايعي
شناخت بازار و فرصتها و اهميت آن در صادرات خرماي بوشهر,,1379
بهرام رنجبريان, علي صنايعي, منيجه بحريني زاده
Foreign trade among OIC member contries: Irans case study,,1378
علي صنايعي
Marketing in Islamic Countries: Irans case study,,1375
علي صنايعي, بهرام رنجبريان
فيبرنوري و مخصات اقتصادي آن مجله علمي پژوهشي دانشكده علوم اداري و اقتصاد,,1370
علي صنايعي
فيبرنوري و مشخصات اقتصادي آن,,1370
علي صنايعي
Introduce a model for CI quotient measurement (A case study in TCE),,
علي آقايي فر, علي صنايعي
قابليت پويا و تأثير آن بر مزيت رقابتي شركت هاي نمونه صادراتي كشور,,
علي صنايعي, محمدعلي فيض پور, محمودنادري بني
تعيين تأثير شايستگي هاي بازاريابي سازمان بر موفقيت پروژه در شركت هاي عمراني,,
علي صنايعي, فرهام اميري, الفت گنجي بيدمشك
بررسي عوامل موثر بر تصميم فراگيران به استفاده از ابزارهاي سيار براي يادگيري,,
سيدمهدي اخوان دردشتي, علي صنايعي, بي بي عشرت زماني, آذرنوش انصاري
An Investigation Of The factors affecting relationship marketing(RM)and the satisfaction of key customers,,
علي صنايعي, الهام سهامي
عوامل موثر بر كندي پياده سازي خدمات بانكي از ديدگاه كارمندان بانك (مطالعه موردي بانك تجارت),,
علي صنايعي, سيداکبر نيلي پور طباطبائي, افسانه اوضاعي
جستجو:
|
(14391),,1384/02/21 _ 1384/02/21,علي صنايعي, مسعود صادقي
The importance of HRM & HRP in the Knowledge economy. (71),. 2 nd Asia Pacific Business, Conference. Cultural Diversity at the workplace: Issues and Responses,1383/10/12 _ 1383/10/12,علي صنايعي
E-Banking Evolution in Third Millennium. (),Global e-Security, 1st Annual International Conference, _ ,علي صنايعي
Foreign Trade Among OIC Member Countries: Iran’s Case Study (),4th Conference Europeene d Etudes Iraniennes Certifient que, _ ,علي صنايعي
Impact of Joining GATT Club: Confidence-Building Measures & the Global-Economy (Iran’s Case Study (),EUPRA-APPRA Joint Conference-Confidence Building For regional and global security-An Intellectual Challenge in the Era of Change-13/18 September 1997, _ ,علي صنايعي
Electronic Commerce and Global Marketing (),(International Conference on E-Commerce (ICEC 2001, _ ,علي صنايعي
(Electronic Commerce Customer Relationship Management: (Case study Petrochemical Industry (),Conference of the Academy of World Business Marketing and Management Development, _ ,علي صنايعي
Globalization and E-Commerce in Third Millennium (),One day Conference, Tuesday 11th November, 2003 University of East London, _ ,علي صنايعي
Suggestions on the Successful Management of IT Projects: Middle East Market, IT & ICT Software Scene (),3rd World Congress of Software Quality Institute, _ ,علي صنايعي
a model of adoption of electronic commerce by small and medium-sized enterprises (2259),E-commerce with focus on developing countries,1387/08/01 _ 1387/08/01,علي صنايعي, مجيد رشيدكابلي
The future of eGovernment An exploration of ICT-driven models eGovernment for Iran in (4911),,1386/12/01 _ 1386/12/01,علي صنايعي, عباس ميرزايي
E-citizenship traning, pre-requisite for the successful Implemntation of e-city (4911),,1386/12/01 _ 1386/12/01,علي صنايعي, محمدصالح تركستاني
Presentation of three dimension Models of Affecting Factors on Internet Buying from Customers View (4911),,1386/12/01 _ 1386/12/01,علي صنايعي, منيره صالح نيا
Designing a model for evaluating the effectiveness of E-HRM (Case study: Iranian organizations) (7499),,1386/11/11 _ 1386/11/11,عباس ميرزايي, علي صنايعي
E-Loyalty and Influencing Factors on Online Customers' Loyalty (7499),,1386/11/11 _ 1386/11/11,علي صنايعي, مهدي علي نواز
E-Commerce Technology –CRM Implementation … (8522),,1386/08/02 _ 1386/08/02,علي صنايعي, علي نواز
Critical Successful Factors contributing to e-commerce (8522),,1386/08/02 _ 1386/08/02,علي صنايعي, ليلا رجبيون
The Roles of Culture Gender & Experience in the Acceptance of E-Commerce… (9733),,1387/08/01 _ 1387/08/01,علي صنايعي, علي نوروزي
Electronic Insurance Security (2528),IADIS International conference, internet 2008,1387/05/18 _ 1387/05/18,علي صنايعي, محمدصالح تركستاني, احدي
Vendors Rating and Its Effect in E-customers with … (1185),3ndAnnual International conference ICGeS 07,1385/10/11 _ 1385/10/11,علي صنايعي, رضا شافعي
The Key Role of Information Security in E-Commerce (),ICGeS 06 Global e-Security, _ ,علي صنايعي, عباس علوي شاد
E-Commerce Application in the Pharmaceutical industry (),, _ ,علي صنايعي
(7497),,1385/09/18 _ 1385/09/18,علي صنايعي
(9741),,1384/09/29 _ 1384/09/29,علي صنايعي, عباس علوي شاد
(),, _ ,علي صنايعي, محسن قاراگزليان
(),, _ ,علي صنايعي, فرحناز ميرلوحي
Customer Relationship Management (CRM) … (),, _ ,علي صنايعي, محمود غلامي كرين
Entrepreneurship and the Role of Wpmen in International Management (),, _ ,علي صنايعي, اسماعيلي
the influential factors of the adoption leve of e_commerce in supply chain managment in the new ageof technology (),,1387/11/30 _ 1387/11/30,علي صنايعي, نوروزي, علي كاظمي, طاهري
Determine the effects of the Mobile Learning Services on Brand Equity in (Case of : Educational Services of University of Isfahan)l (849),2014 International Symposium on Business and Management - fall Session,1393/08/21 _ 1393/08/21,مسعود حكمت‌پناه, علي صنايعي, آذرنوش انصاري طادي
Applivation of GIS in Marketing of Tourism ... (9745),,1387/11/02 _ 1387/11/02,علي صنايعي, زهرا عطايي فر, تينا تيموري
A HYBRID TECHNOLOGY ACCEPTANCE APPROACH FOR USING THE E-CRM INFORMATION SYSTEM IN CLOTHING INDUSTRY (1368),4th International Conference on E-Commerce with focus Developing Contrise,1388/08/11 _ 1388/08/11,علي صنايعي, بهرام رنجبريان, آذرنوش انصاري
ELECTRONIC INSURANCE BUSINESS MODELS (1352),4th International Conference E-Commerce with focus on Developing Coontrise,1388/08/11 _ 1388/08/11,علي صنايعي, محمدصالح تركستاني
THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGY (IT) IN VALUE CREATION: A MIXED MODEL OF DYNAMIC AND OPERATIONAL CAPABILITIES (1470),5th International Conference on e-Commerce in Developing Countries: with focus on Export,1389/07/08 _ 1389/07/08,علي صنايعي, محمود نادري بني
EFFECTS OF ICT ON MARKETING MIX IN ELECTRONIC TOURISM SHAPING MARKETING STRATEGIES IN E-TOURISM ENTERPRISES (1596),6th International Conference on e-Commerce in Developing Countries: with focus on Insurance and Islamic Banking,1391/02/20 _ 1391/02/20,علي صنايعي, مجيد محمد شفيعي, حسين شمس, حميد گلچين
DETERMINE THE EFFECTS OF MOBILE TECHNOLOGY , MOBILE LEARNING ON CUSTOMER SATISFACTION AND LOYALTY ( CASE STUDY: MELLAT BANK ) (1596),6th International Conference on e-Commerce in Developing Countries: with focus on Insurance and Islamic Banking,1391/02/20 _ 1391/02/20,علي صنايعي, آذرنوش انصاري
Factors influencing brand equity in the age of electronic services (Case of: Educational services of Safir Institute) (2717),Intenational Conference on e-Commerce in Developing Countries: With Focus on e-Security (ECDC), 2013 7th,1392/01/29 _ 1392/01/29,آذرنوش انصاري طادي, علي صنايعي, تارا نامي
A Study of Antecedents Influencing on Trust of Customers in Electronic Purchases (4107),The 8th International Conference on E-Commerce in Developing Countries with Focusing on E-Trust,1393/02/04 _ 1393/02/04,علي صنايعي, آذرنوش انصاري طادي, شرمينه قلمكاري
Evalution Effects of Consumer Satisfaction and Trust On Tourism Service Loyalty (2718),Intenational Conference on e-Commerce in Developing Countries: With Focus on e-Business(ECDC), 2015 9th,1394/01/27 _ 1394/01/27,علي صنايعي, احمدرضا مولايي
(),,1394/02/08 _ 1394/02/08,علي صنايعي, محمدصالح ترکستاني, سعيد روحاني, آزاده حاتمي
The impact of E-business on structural factors and its role in middle management positions in the organization (1871),9th International Conference on e-Commerce in Developing Countries: With focus on e-Business (ECDC) 2015,1394/01/27 _ 1394/01/27,محمد کريميان, علي صنايعي, حميد فراغيان
(),,1394/07/30 _ 1394/07/30,علي صنايعي, مجيد محمدشفيعي, مائده اميني ولاشاني
The impact of introversion/extroversion on online shopping intention (Case study: Computer and cell phone accessories) (851),2016 10th International Conference on e-Commerce in Developing Countries: with focus on e-Tourism (ECDC),1395/01/28 _ 1395/01/28,علي صنايعي, نگين اصغر بازرگان, آذرنوش انصاري طادي
(),,1395/09/18 _ 1395/09/18,علي صنايعي, علي شائمي برزكي, فريا نصيري مفخم
Investigating the impact of website attributes on online purchase intention with the mediating role of consumer internal states: an approach from the stimulus-organism-response model (),1st International Conference of Business Development and Digital Transformation,1401/08/18 _ 1401/08/19,علي صنايعي, فاطمه اميني, Majid Nili Ahmadabadi
|
تحليل عوامل موثر و ارزش هاي تجربه شده در رضايت نقشه سفر مشتري و ايجاد وفاداري در خريد لوازم خانگي,كارشناسي ارشد,1402/11/11, ,علي صنايعي
تحليل مولفه هاي اينترنت اشياء و تأثير آن در توسعه تجارت الكترونيك از نقطه نظر مصرف كنندگان الكترونيكي در بازارهاي B2C,كارشناسي ارشد,1402/11/11, ,علي صنايعي
تحليل پويايي روابط تجاري بر مديريت استراتژيك بين المللي برند و عملكرد صادراتي با نقش تعديل گري روابط بين شركتي و شدت رقابت,كارشناسي ارشد,1402/06/20, ,علي صنايعي
تاثير اقتصاد ديجيتالي بر كارآفريني و بهره وري عوامل توليد در اقتصاد ايران,كارشناسي ارشد,1401/10/28, ,علي صنايعي
طراحي مدل بازاريابي محتوا با نقش قصد بازديد مجدد وب سايت (مطالعه موردي: وب سايت دي جي كالا),دكتري,1401/10/28, ,علي صنايعي
طراحي الگوي عوامل موثر در پياده سازي بيمه الكترونيك و تاثير آن بر چابكي سازماني، مزيت رقابتي و سودآوري - مورد مطالعه: شركت هاي بيمه در ايران,دكتري,1401/10/21, ,علي صنايعي
تعيين شاخص هاي قيمت گذاري بازيكنان حرفه اي در ليگ برتر فوتبال عراق,دكتري,1401/07/02, ,علي صنايعي
طراحي الگوي تاثير هيجانات مشتري بر قصد خريد آنلاين محصولات آرايشي و بهداشتي لوكس با تاكيد بر نقش كيفيت خدمات ادارك شده - مورد مطالعه گروه هاي تلگرامي محصولات آرايشي بهداشتي لوكس,دكتري,1401/06/27, ,علي صنايعي
تحليل تأثير بازار محوري، كيفيت رابطه و دوسوتواني نوآوري بر عملكرد بازاريابي با نقش ميانجي ارزش درك شده و تناسب برند با مصرفكننده: مطالعه شركتهاي تعاوني مصرف استان اصفهان,كارشناسي ارشد,1401/06/21, ,علي صنايعي
توسعه ي مدل مديريت دانش مشتري به منظور خلق ارزش سازماني در تجارت الكترونيك در سطح B2C، مورد مطالعه: فروشگاه هاي آنلاين منتخب,دكتري,1401/05/24, ,علي صنايعي
آينده نگاري راهبردي توسعه فعاليت هاي بدني اعضاي هيات علمي دانشگاه ها,دكتري,1401/03/28, ,علي صنايعي
طراحي مدل بازاريابي همه‌كاناله براي شكل‌گيري نيات رفتاري مشتريان، با نقش ميانجيگري ابعاد ادراكي ارزش ويژه برند- مورد مطالعه: ستاد مركزي و شعب بانك كشاورزي غرب شهر تهران,دكتري,1400/06/01, ,علي صنايعي
طراحي شبكه ارتباط با مشتري و واسطه هاي فروش با ابعاد زنجيره تامين,كارشناسي ارشد,1400/04/28, ,علي صنايعي
طراحي مدل مزيت رقابتي پايدار در فعاليتهاي آميخته بازاريابي در شرايط عدم قطعيت محيطي با نقش ميانجي هوش رقابتي و سازماني - مطالعه موردي صنعت جرثقيل,دكتري,1399/09/29, ,علي صنايعي
طراحي الگوي ارائه ارزش پيشنهادي به مشتري بر اساس ارزش ادراك شده مشتري با استفاده از تحليل كلان داده در صنعت تلفن هاي همراه,دكتري,1399/09/26, ,علي صنايعي
تحليل تأثير پياده سازي استراتژي بازاريابي درونگرا بر قصد خريد اينترنتي -مطالعه فروشگاه اينترنتي "سوقنا" در سوريه.,كارشناسي ارشد,1399/06/15, ,علي صنايعي
ارائه ي الگوي ارزش محور رابطه ي فروشنده-خريدار در بازارهاي صنعتي مورد مطالعه زنجيره تامين در صنعت نفت ايران,دكتري,1399/03/26, ,علي صنايعي
تاثير هوشمندي كسب و كار و امنيت ديجيتال در گردشگري هوشمند با هدف رضايت گردشگر,كارشناسي ارشد,1398/12/11, ,علي صنايعي
تحليل تاثير عناصر بصري و كلامي طراحي بسته بندي بر احساس مصرف كنندگان و قصد خريد آنها بر اساس رويكرد مهندسي كانسي. مورد مطالعه: مربا,كارشناسي ارشد,1398/10/28, ,علي صنايعي
طراحي الگوي ايجاد مزيت رقابتي پايدار مبتني بر هوش كسب و كار ، قابليتهاي بازاريابي و مديريت دانش,دكتري,1398/07/22, ,علي صنايعي
توسعه الگوي ارزش ويژه برند مقصد گردشگري بر اساس عوامل تعيين كننده حس مكان,دكتري,1398/07/16, ,علي صنايعي
توسعه آميخته بازاريابي محصولات مالي با تمركز بر اوراق بدهي و شناسايي اولويت هاي عرضه در صنايع فلزات اساسي و معدني,دكتري,1398/06/30, ,علي صنايعي
تحليل تاثير روابط تجاري بر عملكرد صادراتي با در نظر گرفتن نقش ميانجي عملكرد برند صنعتي مورد مطالعه شركت هاي توليد كننده باتري در ايران,كارشناسي ارشد,1398/06/25, ,علي صنايعي
طراحي مدل بازاريابي عصبي به منظور جلب توجه مشتري به بسته بندي محصولات لبني,دكتري,1398/06/06, ,علي صنايعي
طراحي الگوي استراتژي رفابتي با تمركز بر قابليت هاي سازماني و ساختار بازار و تاثير ان بر ديدگاه خريدار,دكتري,1398/04/12, ,علي صنايعي
طراحي الگوي مديريت دانش مشتري در جهت تسهيل گري اجتماعي بازار اب حوضه ابريز زاينده رود,دكتري,1398/04/10, ,علي صنايعي
تحليل تاثير هوش تجاري بر كسب مزيت رقابتي با نقش ميانجي نوآوري سازماني و مديريت ارتباط با مشتري- مورد مطالعه: بيمه ملت در اصفهان,كارشناسي ارشد,1398/02/07, ,علي صنايعي
تحليل تأثير ابعاد نظريه استفاده و رضايتمندي و كاربران تأثيرگذار بر تشديد مصرف¬كننده و قصد خريد با نقش ميانجي اعتماد در استفاده از رسانه هاي اجتماعي - مورد مطالعه صنعت پوشاك,كارشناسي ارشد,1397/12/05, ,علي صنايعي
تحليل مدل سلسله مراتبي مهارت هاي همدلي فرهنگي - قومي نيروهاي فروش,دكتري,1397/10/15, ,علي صنايعي
تحليل تأثير ويژگي هاي كمپين هاي تبليغاتي و درگيري ذهني صفحات برند كالاي ايراني بر كنشگري كاربران در رسانه اجتماعي با نقش ميانجي اثر بخشي تبليغات - مورد مطالعه برند درسا,كارشناسي ارشد,1397/10/12, ,علي صنايعي
تحليل تاثير شواهد و اوازه برند بر ترغيب به انتخاب مشتريان به استفاده از خدمات مراكز درماني با نقش ميانجي تصوير برند,كارشناسي ارشد,1396/07/04, ,علي صنايعي
محاسبه ارزش چرخه عمر مشتري براي توسعه ي محصول جديد بر مبناي مدل كانو در شركت پلار,كارشناسي ارشد,1392/07/29, ,علي صنايعي
تحليل اثر ارزش وبژه برند بين الملل بر ارزش مشتري و تصميم خريدار,كارشناسي ارشد,1392/07/29, ,علي صنايعي
بكارگيري شبكه عصب خودسازمانده كوهنن در خوشه بندي مشتريان سيمان سفيد اروميه,كارشناسي ارشد,1391/12/20, ,علي صنايعي
بررسي عوامل اثر گذار بر ارزش ويژه برند خدمات بر مبناي الگوي آكر - مورد واكاوي موسسه آموزش زبان سفير,كارشناسي ارشد,1391/12/16, ,علي صنايعي
بررسي تاثير كيفيت خدمات ارزش افزوده بر رضايت مندي و قصد ادامه استفاده از اين خدمات توسط مشتريان اپراتور همراه اول,كارشناسي ارشد,1391/12/16, ,علي صنايعي
تحليل تاثير تغييرات مديريتي بر عملكرد سازمان با روش تحليل پوششي داده ها,كارشناسي ارشد,1391/08/30, ,علي صنايعي
تحليل تاثير شكاف كيفيت خدمات براساس روش وب كوال بر وفاداري مشتريان به خرده فروشي هاي آنلاين شركت ايران گيت,كارشناسي ارشد,1391/08/15, ,علي صنايعي
تبيين مفهوم كيفيت و شناسايي موانع و عوامل تسهيل كننده در ارائه خدمات درماني با كيفيت و ارزيابي رضايت بيماران از ديدگاه ذينفعان-مورد مطالعه اورژانس بيمارستان شهيد مطهري اروميه,كارشناسي ارشد,1391/08/06, ,علي صنايعي
بررسي رابطه منزلت شغل و شاغل با غرور سازماني و ترك كار در شركت نور ويژه,كارشناسي ارشد,1391/07/25, ,علي صنايعي
بررسي عوامل موثر بر پذيرش يادگيري سيار توسط فراگيران- مطالعه موردي دانشگاه اصفهان,كارشناسي ارشد,1391/07/23, ,علي صنايعي
ارزيابي نوآوري در مولفه هاي كليدي سازمان و ارائه چارچوب جهت استقرار مديريت خلاقيت و نوآوري مطالعه موردي پژوهشكده الكترواپتيك صا ايران,كارشناسي ارشد,1391/07/22, ,علي صنايعي
بررسي تاثير كيفيت درك شده وب سايت بر رضايت مشتري در تجارت الكترونيك - مورد مطالعه مركز خريد اينترنتي البسكو,كارشناسي ارشد,1391/07/10, ,علي صنايعي
شناسايي و ارزيابي تناسب سبك هاي مديريتي و دوره عمر سازمان- مطالعه موردي شركت هاي سازمان تامين اجتماعي,كارشناسي ارشد,1391/07/05, ,علي صنايعي
بررسي ميزان تحقق اهداف پياده سازي گمرك الكترونيك در گمرك اصفهان,كارشناسي ارشد,1391/06/21, ,علي صنايعي
شناسايي و رتبه بندي موانع بكارگيري تجارت الكترونيكي با استفاده از روش هاي فرايند تحليل سلسله مراتبي و تاپسيس فازي مورد مطالعه صنعت كاشي و سراميك استان يزد,كارشناسي ارشد,1391/05/25, ,علي صنايعي
بررسي و ارزيابي سرمايه گذاري در فناوري اطلاعات و ارتباط آن با بهبود فرايند تصميم گيري مديران,كارشناسي ارشد,1391/04/12, ,علي صنايعي
چارچوبي براي تصميم گيري جهت تجديد ساختار شركت هاي هلدينگ,كارشناسي ارشد,1391/04/11, ,علي صنايعي
ارزيابي عوامل موثر بر پذيرش بانكداري اينترنتي بر اساس مدل پذيرش فناوري ديوس,كارشناسي ارشد,1391/02/27, ,علي صنايعي
طراحي الكوي تبيين عوامل موثر بر موفقيت بيمه الكترونيك,دكتري,1390/12/10, ,علي صنايعي
طراحي چارچوب استراتژيك توسعه بين المللي بازار با محوريت محصولات خاص (مطالعه موردي شركت گز سكه در ورود به بازار آمريكا),كارشناسي ارشد,, ,علي صنايعي
نوآوري در سازمانهاي عمومي با رويكرد مطالعه 4p موردي حوزه خدمات شهري شهرداري اصفهان,كارشناسي ارشد,, ,علي صنايعي
پايان نامه,كارشناسي ارشد,, ,علي صنايعي
پايان نامه,كارشناسي ارشد,, ,علي صنايعي
پايان نامه,كارشناسي ارشد,, ,علي صنايعي
تعيين تاثير كيفيت خدمات الكترونيك بر وفاداري و ايجاد تبليغات دهان به دهان مثبت(مطالعه موردي:مشتريان شعب بانك ملت شهر شيراز),كارشناسي ارشد,, ,علي صنايعي
-,كارشناسي ارشد,, ,علي صنايعي
-,كارشناسي ارشد,, ,علي صنايعي
-,كارشناسي ارشد,, ,علي صنايعي
-,كارشناسي ارشد,, ,علي صنايعي
-,كارشناسي ارشد,, ,علي صنايعي
-,كارشناسي ارشد,, ,علي صنايعي
-,كارشناسي ارشد,, ,علي صنايعي
-,كارشناسي ارشد,, ,علي صنايعي
-,كارشناسي ارشد,, ,علي صنايعي
-,كارشناسي ارشد,, ,علي صنايعي
-,كارشناسي ارشد,, ,علي صنايعي
-,كارشناسي ارشد,, ,علي صنايعي
-,كارشناسي ارشد,, ,علي صنايعي
-,كارشناسي ارشد,, ,علي صنايعي
تحليل تاثير نوگرايي برندهاي لپ تاب,كارشناسي ارشد,, ,علي صنايعي
ارزيابي عوامل موثر بر اعتماد مشتري به بانكداري الكترونيكي و ارتباط آن با تبليغات دهان به دهان(مطالعه موردي: مشتريان شعب بانك ملت شهر شيراز),كارشناسي ارشد,, ,علي صنايعي
بررسي تاثير رابطه ي شخصيت مصرف كننده و شخصيت برند، در انتخاب برند توسط مشتريان بازار خودرو شهر رشت,كارشناسي ارشد,, ,علي صنايعي
تاثير اتحاد استراتژيك برند بر بهبود عملكرد بازاريابي شركت ها,كارشناسي ارشد,, ,علي صنايعي
ارزيابي تاثير بانكداري سنتي برپذيرش بانكداري الكترونيك توسط مشتريان,كارشناسي ارشد,, ,علي صنايعي
ارزيابي تاثير محرك هاي منتخب تجارت اينترنتي بر موفقيت فروشگاه هاي اينترنتي,كارشناسي ارشد,, ,علي صنايعي
تدوين ، تحليل و انتخاب استراتژي موثر بازاريابي سرويسهاي ديتاي شركت مخابرات استان اصفهان,كارشناسي ارشد,, ,علي صنايعي
تحليل و ارزيابي اثر بخشي تبليغات بانكي با توجه به نقش ويژگيهاي تبليغ و درگيري ذهني مخاطب,كارشناسي ارشد,, ,علي صنايعي
تعيين تاثير ويژگي هاي سيستم اطلاعات مديريت بر كارايي مديران )آموزشي و پژوهشي( دانشگاه اصفهان),كارشناسي ارشد,, ,علي صنايعي
تحليل عوامل موثر بر حفظ و نگهداري مشتريان شركتي,كارشناسي ارشد,, ,علي صنايعي
فرا تحليلي بر عوامل موثر بر كارايي مدل قيمت گذاري دارا ييهاي سرمايه اي,كارشناسي ارشد,, ,علي صنايعي
تحليل تاثيرشخصيت خريداران بر تمايل انها به خريد الكترونيكي در مقايسه با شيوه سنتي ( مطالعه موردي : لوازم جانبي موبايل و كامپيوتر ),كارشناسي ارشد,, ,علي صنايعي
تحليل تاثير مديريت ارتباط با مشتري بر وفاداري مشتريان با در نظر گرفتن نقش ميانجي كيفيت خدمات ، كيفيت رابطه و تصوير برند,كارشناسي ارشد,, ,علي صنايعي
تحليل تاثير اعتبار ادراك شده و تصوير ذهني مقصد گردشگري در ماني بر قصد مراجعه مجدد و توصيه ان به ديگران,كارشناسي ارشد,, ,علي صنايعي
عوامل موثر بر محبوبيت برند و تاثير ان بر نيت خريد با ميانجي گري تبليغات شفاهي,كارشناسي ارشد,, ,علي صنايعي
رساله,دكتري,, ,علي صنايعي
رساله,دكتري,, ,علي صنايعي
شناسائي و مدلسازي عوامل موثر بر تاثير برند بر رفتار خريدار,دكتري,, ,علي صنايعي
شناسايي عوامل موثر بر تمايل مشتركان تلفن همراه,دكتري,, ,علي صنايعي
طراحي الگوي تاثير فعاليت هاي بازاريابي بر عملكرد سازماني با بكارگيري رويكرد فراتحليل,دكتري,, ,علي صنايعي
مدلسازي نقش زير ساخت هاي تجارت الكترونيك در آميخته بازاريابي از بستر شبكه هاي اجتماعي و تاثير آن بر رفتار خريد الكترونيكي (مطالعه صنعت خودروسازي),دكتري,, ,علي صنايعي
طراحي الگوي نگرش نسبت به تبليغات در شبكه هاي اجتماعي,دكتري,, ,علي صنايعي
ارزيابي قابليتهاي پياده سازي بندر خشك در ايران و ارائه مدلي جهت تسهيل تجارت بين الملل,دكتري,, ,علي صنايعي
طراحي مدل برند مقصد گردشگري با تاكيد بر نقاط تماس گردشگر ( مطالعه موردي : جزيره كيش ),دكتري,, ,علي صنايعي
طراحي مدل بازاريابي همه كاناله براي شكل گيري نيات رفتاري مشتريان، با نقش ميانجيگري ابعاد ادراكي ارزش ويژه برند - مورد مطالعه ستاد مركزي و شعب بانك كشاورزي غرب تهران,دكتري,, ,علي صنايعي
توسعه آميخته بازاريابي محصولات مالي با تمركز بر اوراق بدهي و شناسايي اولويت هاي عرضه آنها در صنايع فلزات اساسي و معدني,دكتري,, ,علي صنايعي
طراحي مدلي استراتژي بازاريابي هوشمند و تاثير آن بر مزيت رقابتي پايدار و مشاركت مشتريان. مطالعه موردي: شركت لوازم خانگي اسنوا در شهر اصفهان.,دكتري,, ,علي صنايعي
بررسي نحوه اثرگذاري اقدامات مديريت زنجيره تامين و استراتژي هاي قدرتمند كسب و كار بر عملكرد توليدي و عملياتي و بازاريابي شركت هاي كوچك و متوسط با ميانجيگري رقابت پذيري استراتژيك,دكتري,, ,علي صنايعي
بسط الگوي هم آفريني ارزش با رويكرد بازاريابي معكوس B2B. مورد مطالعه شركت هاي تعاوني دانش بنيان استان اصفهان,دكتري,, ,علي صنايعي
,,, ,علي صنايعي
ارائه مدلي براي مديران بانك ها در بهره برداري از فرصت هاي استراتژيك بانكداري سيار (مورد كاوي:بانك ملي ايران -اصفهان ),,, ,
ارزيابي عوامل موثر بر پذيرش بانكداري الكترونيك،مطالعه موردي:مشتريان شعب منتخب بانك صنعت ومعدن كشور,,, ,علي صنايعي
طراحي چهارچوب استراتژيك توسعه بين المللي بازار با محوريت محصولات خاص (مطالعه موردي:شركت گز سكه در ورود به بازار آمريكا),,, ,علي صنايعي
تأثير استفاده از ارتباطات يكپارچه بازاريابي بر توسعه وفروش بيمه زندگي پس انداز- مورد مطالعه بيمه پاسارگاد,,, ,علي صنايعي
تبيين مفهوم كيفيت وشناسايي موانع وعوامل تسهيل كننده در ارائه خدمات درماني با كيفيت وارزيابي رضايت بيماران از ديدگاه ذينفعان-مورد مطالعه اورژانس بيمارستان شهيد مطهري اروميه,,, ,علي صنايعي
ارزيابي نوآوري در مولفه هاي كليدي سازمان وارائه چارچوب جهت استقرار مديريت خلاقيت ونوآوري مطالعه موردي :پژوهشكده الكترواپتيك صاايران,,, ,علي صنايعي
ارزيابي تأثير اعتماد مصرف كنندگان بر پذيرش بازاريابي ويروسي بر مبناي مدل TAM -مطالعه موري بيمارستان هاي تحت نظر دانشگاه علوم پزشكي اصفهان,,, ,علي صنايعي
جستجو:
|
Electronic Commerce a managerial perspectiive with focus on metaverse,موسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران,1401,علي صنايعي
marketing 5.0 H2H Marketing,شركت چاپ و نشر بازرگاني,1400,علي صنايعي, احمد سليمي, مهدي امامي
Electronic Governance,شركت چاپ و نشر بازرگاني,1400,علي صنايعي, مهدي امامي
neuromarketing,جهاد دانشگاهي واحد صنعتي اصفهان,1399,علي صنايعي, سميه صالحي
Industrial Marketing Management,,1399,علي صنايعي
اينترنت اشياء آينده بازار,انتشارات بازاريابي,1398,علي صنايعي
بازاريابي بين المللي پيشرفته,انتشارات بازاريابي,1397,علي صنايعي, احمد سليمي
انقلاب صنعتي چهارم,انتشارات جهاد دانشگاهي واحد اصفهان,1396,علي صنايعي
تجارت الكترونيكي با رويكرد مديريتي,موسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران,1396,علي صنايعي
يكپارچگي سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان، مديريت ارتباط با مشتري و مديريت زنجيره تأمين ERP,SCM,CRM با تأكيد بر تجارت الكترونيك,جهاد دانشگاهي دانشگاه اصفهان,1394,علي صنايعي, فرناز زيدي, محمد کريميان
مديريت بازاريابي صنعتي,انتشارات جهاد دانشگاهي اصفهان,1394,علي صنايعي
تحقيقات بازاريابي نوين با نگرش مديريتي,انتشارات جهاد دانشگاهي واحد اصفهان,1394,علي صنايعي, آذرنوش انصاري طادي
برندسازي در مقاصد گردشگري,شيراز، نامه‌ي پارسي,1393,علي صنايعي, احمدرضا مولايي
مديريت بازاريابي صنعتي(200 ص),انتشارات جهاد دانشگاهي واحد اصفهان,1391,علي صنايعي
تجارت الكترونيكي با نگرش مديريتي[چاپ دوم](251ص),موسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران,1391,علي صنايعي
برند الكترونيكي با نگرش مديريتي,پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (ISC),1390,علي صنايعي
تجارت الكترونيك با نگرش مديريتي,ديباگران تهران,1390,علي صنايعي
تحقيقات بازاريابي نوين با نگرش مديريتي,جهاد دانشگاهي اصفهان,1390,علي صنايعي, آذرنوش انصاري
E-Business in Developing Countries,Koros press Limited, UK,1389,علي صنايعي
E-Commerce in Developing Countries,دانشگاه اصفهان,1388,علي صنايعي
تجارت الكترونيك با رويكرد بركشورهاي در حال توسعه,جهاددانشگاهي,1387,علي صنايعي
تحقيقات بازاريابي با نگرش كاربردي,جهاددانشگاهي,1387,علي صنايعي
تجارت الكترونيك با رويكرد بركشورهاي در حال توسعه,جهاددانشگاهي,1386,علي صنايعي
تحقيقات بازاريابي با نگرش كاربردي,جهاددانشگاهي,1385,علي صنايعي
شناسايي پتانسيل هاي تجارت كالا بين كشورهاي عضو OIC,موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني,1381,علي صنايعي, حسن كلباسي, سيدكميل طيبي, خليل راحتي
اصول بازاريابي و مديريت بازار,تهران-پرسش,,علي صنايعي
بازاريابي و تجارت الكترونيكي,جهاددانشگاهي,,علي صنايعي
تجارت الكترونيك در هزاره سوم,جهاددانشگاهي,,علي صنايعي
جستجو:
|
جستجو:
|
بالابر الكتريكي جهت بالابردن معلولين و جانبازان از پله ها,1399/05/16
جستجو:
|
جايزه پژوهشگر بركزيده سال 1384,تهران,, ( )
|
شماره درس نام درس زمان ارائه مکان ارائه تاریخ امتحان زمان امتحان
423 تجارت الكترونيك 1401/10/24 شنبه 14:00-16:00
496 تحقيقات بازاريابي پيشرفته 1401/10/28 چهارشنبه 10:00-12:00
567 حكومت الكترونيك 1401/10/24 شنبه 14:00-16:00
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal