۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۵ تير
علیرضا یزدانیان
دانشکده : علوم اداری و اقتصاد
گروه آموزشی : حقوق
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,حقوق خصوصی,شهید بهشتی تهران,ایران,-1382
جستجو:
|
جایگاه و قلمرو فقه و قرآن در حقوق موضوعه ایران ,همایش ملی پژوهش های قرآنی حوزه و دانشگاه,ملی,سخنرانی,1387,علیرضا یزدانیان | جزئیات
شرط فاسخ در حقوق ایران و فرانسه,نکو داشت دکتر سید حسین صفایی,ملی,سخنرانی,1386,علیرضا یزدانیان | جزئیات
آثار تمکین خاص از منظر حقوق مدنی ,مجموعه مقالات همایش نقش زن در توسعه علوم، فرهنگ و تمدن اسلامی.,بین المللی,سخنرانی,1385,علیرضا یزدانیان | جزئیات
بررسی طلاق خلع و آثار آن در حقوق زوجین,همایش بین المللی نقش زن در توسعه علوم ،فرهنگ و تمدن اسلامی,بین المللی,سخنرانی,1385,علیرضا یزدانیان,طاهره علیرضائی | جزئیات
نفقه زوجه از آغاز تا پایان، قابل تامل ,مقالات همایش نقش زن در توسعه علوم ، فرهنگ و تمدن اسلامی,بین المللی,سخنرانی,1385,علیرضا یزدانیان,شیما وفادار | جزئیات
بررسی حسن نیت در وفای به عهد در حقوق مدنی ایران و فرانسه,هفته پژوهش نهمین هفته پژوهش,هفته پژوهش,سخنرانی,1385,علیرضا یزدانیان | جزئیات
حقوق در سایه تعلیم و تربیت، ابزارهای کارآمد حفظ ارزشها ,مجموعه مقالات همایش حراست، انقلاب اسلامی، اررزشهای دینی,بین المللی,سخنرانی,1384,علیرضا یزدانیان | جزئیات
زمان انعقاد عقد در قراردادهای مکاتبه ای ,اولین همایش پست و فرهنگ مکاتبه,ملی,سخنرانی,1384,علیرضا یزدانیان | جزئیات
تدلیس شخص ثالث در حقوق مدنی ایران، فرانسه، سوئیس و مصر ,مجموعه خلاصه مقالات,بین المللی,سخنرانی,1384,علیرضا یزدانیان | جزئیات
عقد بین غایبین در عقود مکاتبه ای,اولین همایش پست و فرهنگ مکاتبه,ملی,سخنرانی,1384,علیرضا یزدانیان | جزئیات
آسیب وارده بر حقوق مدنی زنان با مفقود شدن شوهر در زلزله بم,زنان و آسیب های اجتماعی,ملی,سخنرانی,1384,علیرضا یزدانیان | جزئیات
راهکاری برای ایجاد ضمانت اجرای حقوقی جهت جلوگیری از اتلاف وقت,دومین کنفرانس روش های پیشگیری از اتلاف منابع ملی,ملی,سخنرانی,1384,علیرضا یزدانیان | جزئیات
تدلیس شخص ثالث در حقوق مدنی ایران ،فرانسه،سوییس و مصر,هشتمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان و ششمین هفته پژوهش جمهوری اسلامی ایران,هفته پژوهش,سخنرانی,1384,علیرضا یزدانیان | جزئیات
قرارداد پیوند اعضاء : از اخلاق تا حقوق,اخلاق زیستی (بیواتیک )از منظر حقوقی ،فلسفی و علمی,ملی,سخنرانی,1383,علیرضا یزدانیان | جزئیات
تفسیر ماده 226قانون مدنی در سایه حقوق رم و حقوق فرانسه,هفتمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان و پنجمین هفته پژوهش جمهوری اسلامی ایران,هفته پژوهش,سخنرانی,1383,علیرضا یزدانیان | جزئیات
بررسی حقوق مسولیت مدنی تضامنی و تضاممی,هفته پژوهش ششمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان و چهارمین هفته پژوهش جمهوری اسلامی ایران,هفته پژوهش,سخنرانی,1382,علیرضا یزدانیان | جزئیات
جستجو:
|
نقش آژانس چندجانبه تضمین سرمایه گذاری(میگا) در حمایت از سرمایه گذاری خارجی,کارشناسی ارشد,1395,محمود جلالی کروه,علیرضا یزدانیان
تحلیل تطبیقی نقش اجل در حقوق قراردادهای ایران و مصر,کارشناسی ارشد,1395,محمد مهدی الشریف,علیرضا یزدانیان
مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از اتلاف عمل در حقوق ایران و انگلستان,کارشناسی ارشد,1395,محمد مهدی الشریف,علیرضا یزدانیان
تحلیل تطبیقی تعدیل در قانون پیمان ایران و نمونه قراردادهای فیدیک و اصول قراردادهای تجاری و بین‌المللی,کارشناسی ارشد,1393,علیرضا فصیحی زاده,علیرضا یزدانیان,محمود جلالی کروه
تحلیل آثار اصل نسبی بودن و قاعده قابلیت استناد قراردادها با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس,کارشناسی ارشد,1393,علیرضا یزدانیان,محمود جلالی کروه
مسئولیت مدنی مربی ورزشی در حقوق ایران و فقه امامیه,کارشناسی ارشد,1393,مرتضی طبیبی جبلی,علیرضا یزدانیان
تحول نقش تقصیر زیان دیده درمسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس,کارشناسی ارشد,1392,علیرضا یزدانیان,محمود جلالی کروه
تبیین احکام خاص جبران خسارت در مسئولیت مدنی هسته ای در کنوانسیون های بین المللی,کارشناسی ارشد,1392,علیرضا یزدانیان,محمود جلالی کروه
ارزیابی میزان خسارت در دعوای مسئولیت مدنی,کارشناسی ارشد,1392,محمد مهدی الشریف,علیرضا یزدانیان
تحلیل تطبیقی مسئولیت مدنی مراقب نسبت به اعمال اشخاص نیازمند مراقبت در حقوق ایران و انگلیس,کارشناسی ارشد,1392,علیرضا یزدانیان,محمود جلالی کروه
تأثیر آنسیترال بر متّحدالشّکل سازی مقررات تجاری بین المللی و حقوق ایران,کارشناسی ارشد,1392,محمود جلالی کروه,علیرضا یزدانیان
مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت صنعتی نفت و گاز با بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس,کارشناسی ارشد,1392,علیرضا یزدانیان,مهدی شهابی
بررسی تطبیقی قوانین تابعیت ایران، آمریکا و آلمان,کارشناسی ارشد,1391,محمود جلالی کروه,علیرضا یزدانیان
انتقال طلب و آثار آن در حقوق ایران,کارشناسی ارشد,1390,علیرضا فصیحی زاده,علیرضا یزدانیان
رفع ابهام از قراردادها در حقوق مدنی,کارشناسی ارشد,1390,علیرضا یزدانیان,محمد مهدی الشریف
مسئولیت مدنی زیست محیطی با مطالعه تطبیقی مقررات متحد الشکل بین المللی,کارشناسی ارشد,1390,علیرضا یزدانیان,محمود جلالی کروه
ضمان ناشی از دارا شدن غیر عادلانه در حقوق ایران و فقه امامیه ,کارشناسی ارشد,1390,محمد مهدی الشریف,علیرضا یزدانیان
تحلیل رابطه حقوق مسئولیت مدنی و حقوق مصرف کننده در حمایت از زیان دیده,کارشناسی ارشد,1390,علیرضا یزدانیان,محمد کاظم عمادزاده,مهدی شهابی
تبیین تحولات مسئولیت مدنی دولت با نگاهی به لایحه مسئولیت مدنی موسسات عمومی مصوب سال 1383,کارشناسی ارشد,1390,علیرضا یزدانیان,محمود جلالی کروه
مطالعه تطبیقی منابع تعهدات در حقوق ایران و فرانسه ,کارشناسی ارشد,1390,علیرضا یزدانیان,محمد مهدی الشریف
تحلیل ماهیت تبدیل تعهد و تمییز آن از نهادهای حقوقی مشابه در حقوق ایران ، انگلیس و فرانسه,کارشناسی ارشد,1390,علیرضا یزدانیان,محمود جلالی کروه
ماهیت ، آثار و احکام مطالبه در حقوق تعهدات ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه,کارشناسی ارشد,1390,علیرضا یزدانیان,منوچهر توسلی نائینی,محمد مهدی الشریف
تحلیل فقهی حقوقی ضرر قابل جبران,کارشناسی ارشد,1390,سید محمد صادق طباطبائی,علیرضا یزدانیان
تبیین آثار نقض تعهدات ناشی از قرارداد بین بیمار با پزشک یا بیمارستان با نگاهی به رویه قضایی ایران,کارشناسی ارشد,1389,علیرضا یزدانیان,محمد مهدی الشریف
مبانی و قواعد مشترک مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر,کارشناسی ارشد,1389,علیرضا یزدانیان,محمد مهدی الشریف
تحلیل قدرت بر انجام تعهد,کارشناسی ارشد,1389,محمد مهدی الشریف,علیرضا یزدانیان
تبیین ماهیت و آثار عقود مشارکتی,کارشناسی ارشد,1389,علیرضا فصیحی زاده,علیرضا یزدانیان
آثار مسئولیت مدنی هسته ای,کارشناسی ارشد,1389,علیرضا یزدانیان,محمود جلالی کروه
بررسی تطبیقی حقوق و تکالیف متصدی حمل و نقل دریایی در قانون دریایی ایران و کنوانسیون های بین المللی,کارشناسی ارشد,1389,محمود جلالی کروه,علیرضا یزدانیان
آثار زوال رابطه قراردادی,کارشناسی ارشد,1388,علیرضا یزدانیان,محمد مهدی الشریف
بررسی تطبیقی داوری تجاری بین المللی ایران و چین,کارشناسی ارشد,1387,محمود جلالی کروه,علیرضا یزدانیان
جستجو:
|
حقوق مدنی حقوق تعهدات. قواعد عمومی مسئولیت مدنی. با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه -جلد اول,تالیف,نشر میزان,1395,علیرضا یزدانیان
حقوق مدنی حقوق تعهدات. قواعد عمومی مسئولیت مدنی. با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه -جلد دوم,تالیف,نشر میزان,1395,علیرضا یزدانیان
حقوق مدنی حقوق تعهدات. قواعد عمومی مسئولیت مدنی. با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه -جلد سوم,تالیف,نشر میزان,1395,علیرضا یزدانیان
حقوق مدنی حقوق تعهدات. قواعد عمومی مسئولیت مدنی. با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه - جلد چهارم,تالیف,نشر میزان,1395,علیرضا یزدانیان
حقوق مدنی حقوق تعهدات. قواعد عمومی مسئولیت مدنی. با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه -جلد پنجم,تالیف,نشر میزان,1395,علیرضا یزدانیان
حقوق مدنی تطبیقی: مطالعات تطبیقی در حقوق تعهدات (432ص),تالیف,نشر میزان,1392,علیرضا یزدانیان
حقوق مدنی.قواعد عمومی مسئولیت مدنی.جلد اول,تالیف,نشر میزان,1386,علیرضا یزدانیان
حقوق مدنی .قلمرو مسوولیت مدنی,تالیف,ادبستان,1379,علیرضا یزدانیان
جستجو:
|
جستجو:
|
پژوهشگر برگزیده گروه حقوق در سال 90,دانشگاه اصفهان,دانشگاه اصفهان,1390
پژوهشگر برگزیده گروه حقوق در سال 1389,دانشگاه اصفهان,دانشگاه اصفهان,1389
جستجو:
|
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal