۱۴۰۰ يکشنبه ۷ آذر
آرزو عتیقه‌چیان
دانشکده : گروه مهندسی صنایع و آینده پژوهی
گروه آموزشی : فنی و مهندسی
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,مهندسی صنایع,دانشگاه تربیت مدرس,ایران,1385-1390
فوق لیسانس,مهندسی صنایع,دانشگاه صنعتی اصفهان,ایران,1382-1384
لیسانس,مهندسی صنایع - تولید صنعتی,دانشگاه صنعتی اصفهان,ایران,1378-1382
دیپلم,ریاضی- فیزیک,فرزانگان امین,ایران,1374-1378
جستجو:
|
مکان یابی بهینه ایستگاه های آتش نشانی با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان پوشش تقاضا- مطالعه موردی: شهر اصفهان,پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع,بین المللی,سخنرانی,1397,فرناز قنبریان علویجه,آرزو عتیقه‌چیان | جزئیات
برنامه ریزی اتاق های عمل با استفاده از استراتژی بلوکه اصلاحی با در نظر گرفتن منابع پایین دستی- مطالعه موردی: بیمارستان آموزشی درمانی الزهرا در اصفهان,دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات,بین المللی,سخنرانی,1396,محبوبه نوروزی,آرزو عتیقه‌چیان,سعیده کتابی | جزئیات
کشف فرآیندهای بخش اورژانس بیمارستان با استفاده از رویکرد فرآیندکاوی- مطالعه موردی: بیمارستان الزهرای اصفهان,چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع,بین المللی,سخنرانی,1396,مژده طایی,آرزو عتیقه‌چیان,مهدی نصر | جزئیات
ارائه مدل احتمالی مکان یابی و تخصیص هاب با ظرفیت محدود با امکان ارتباط مستقیم بین گرهها تحت سیاستهای مختلف,چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع,بین المللی,سخنرانی,1396,حمیدرضا ابراهیمی ,آرزو عتیقه‌چیان | جزئیات
زمان بندی روزانه اتاق های عمل بر اساس استراتژی بلوکه اصلاح شده – مطالعه موردی: بیمارستان آموزشی درمانی الزهرا در اصفهان ,سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع,بین المللی,سخنرانی,1395,مریم یونس پور,آرزو عتیقه‌چیان | جزئیات
زمان بندی روزانه عمل های جراحی با تکنیک بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی,سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع,بین المللی,پوستر,1395,مرضیه ایمانی ایمانلو,آرزو عتیقه‌چیان | جزئیات
ارائه سربرنامه دوره ای جراحی با استفاده از فرمولاسیون مبتنی بر الگو,سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع,بین المللی,پوستر,1395,شایان بارافکنده,آرزو عتیقه‌چیان | جزئیات
زمانبندی اتاق عمل برای جراحی الکتیو با در نظر گرفتن واحدهای مراقبت بعد از عمل,دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع,بین المللی,سخنرانی,1394,ناهید محمودیان,سعیده کتابی,آرزو عتیقه‌چیان | جزئیات
زمان بندی عمل های جراحی با مدت زمان احتمالی در بیمارستان های آموزشی-درمانی ,یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع,بین المللی,سخنرانی,1393,آرزو عتیقه‌چیان,محمد مهدی سپهری | جزئیات
رتبه بندی خطوط مسافربری شرکت ذوب آهن اصفهان بر اساس شاخص های کلیدی عملکرد با بکارگیری ابزارهای تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس فازی,دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستمها,ملی,پوستر,1392,پریچهر نواب دانشمند,هادی شیرویه زاد,آرزو عتیقه‌چیان | جزئیات
مساله زمانبندی اتاق های جراحی با رویکرد بیشینه سازی ترجیحات پزشکان و مدیریت بیمارستان مطالعه موردی: بیمارستان سعدی اصفهان,اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت,ملی,سخنرانی,1392,مهرداد باغبانی,سعیده کتابی,آرزو عتیقه‌چیان | جزئیات
Optimizing a multiple objective operating room scheduling in teaching hospitals,MCDM2011,21 international conference on multi criteria decision making,بین المللی,سخنرانی,1390,سمیه غزلباش,محمد مهدی سپهری,پژمان شادپور,آرزو عتیقه‌چیان | Detail
OPTIMIZATION OF SURGERY SCHEDULING IN TEACHING HOSPITALS,2011 INFORMS Healthcare Conference,بین المللی,سخنرانی,1390,محمد مهدی سپهری,آرزو عتیقه‌چیان,سمیه غزلباش | Detail
Incident management in motor vehicle accidents: application of data mining,Iran Data Mining Conference,ملی,سخنرانی,1386,محمد مهدی سپهری,نسیم غنبر طهرانی,هدی داورزنی,آرزو عتیقه‌چیان | Detail
مصور سازی و تحلیل فرآیند جستجوی فضای جواب توسط الگوریتم ژنتیک در حل مسائل بهینه یابی ترکیبی پیچیده با استفاده از خوشه بندی فضای جستجو,اولین کنفرانس داده کاوی ایران,ملی,سخنرانی,1386,آرزو عتیقه‌چیان,رضا برادران کاظم زاده,محمد مهدی سپهری | جزئیات
Facilities layout design using virtual multi agent system,Asia Pacific Industrial Engineering and Management Systems,بین المللی,سخنرانی,1383,حامد ترکش,آرزو عتیقه‌چیان,علی شاهنده نوک آبادی | Detail
مدل EOQ فازی با اقلام چندگانه با استفاده از الگوریتم ژنتیک و تابع ارزیابی فازی,پنجمین کنفرانس سیستمهای فازی ایران,ملی,سخنرانی,1383,سید رضا حجازی,آرزو عتیقه‌چیان | جزئیات
جستجو:
|
برنامه ریزی اتاق عمل با استفاده از رویکرد پیشنگر-واکنشی,کارشناسی ارشد,1398,آرزو عتیقه‌چیان,کامران کیانفر
فرآیندکاوی خدمات پس از فروش در شرکت های لوازم خانگی- مورد مطالعه: گروه صنعتی انتخاب,کارشناسی ارشد,1398,آرزو عتیقه‌چیان,آرش شاهین
طراحی شبکه زنجیره تامین با انتخاب نوع سیستم حمل و نقل و در نظر گرفتن اثر تبلیغات و کشش قیمتی تقاضا,کارشناسی ارشد,1398,کامران کیانفر,آرزو عتیقه‌چیان
زمان بندی یکپارچه تولید و برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات با در نظر گرفتن خرابیهای احتمالی و زوال ماشین,کارشناسی ارشد,1398,آرزو عتیقه‌چیان,کامران کیانفر
مکانیابی بهینه ایستگاههای آتش نشانی در شبکه های ترافیکی درون شهری جهت امدادرسانی در زمان بحران با مطالعه موردی در شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1397,آرزو عتیقه‌چیان,کامران کیانفر
ارائه برنامه زمان بندی جراحی اصلی استوار با در نظر گرفتن عدم قطعیت در تقاضا,کارشناسی ارشد,1396,آرزو عتیقه‌چیان,کامران کیانفر
برنامه ریزی احتمالی عمل های جراحی با در نظر گرفتن احتمال کنسل شدن عمل,کارشناسی ارشد,1396,آرزو عتیقه‌چیان,کامران کیانفر
کشف و تحلیل مدل های فرآیندی در بخش اورژانس بیمارستان با استفاده از فرآیندکاوی (مطالعه موردی: بخش اورژانس بیمارستان الزهرا اصفهان),کارشناسی ارشد,1396,آرزو عتیقه‌چیان,مهدی نصر اصفهانی
توسعه و حل مدل تلفیقی برای تعیین آمیخته بهینه جراحی ها و تخصیص ظرفیت سرویس های جراحی,کارشناسی ارشد,1396,سعیده کتابی,آرزو عتیقه‌چیان
برنامه ریزی استوار عمل های جراحی با در نظر گرفتن منابع پایین دستی (مطالعه موردی : بیمارستان الزهرا اصفهان),کارشناسی ارشد,1395,آرزو عتیقه‌چیان,سعیده کتابی
زمانبندی کوتاه مدت اتاق عمل برای جراحی های انتخابی (مطالعه موردی : بیمارستان الزهرا اصفهان),کارشناسی ارشد,1395,آرزو عتیقه‌چیان,سعیده کتابی
زمانبندی روزانه عمل های جراحی با رویکرد بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی,کارشناسی ارشد,1395,آرزو عتیقه‌چیان,مجید اسماعیلیان
زمانبندی اتاق عمل برای جراحی الکتیو با در نظر گرفتن واحدهای مراقبت های بعد از عمل,کارشناسی ارشد,1394,سعیده کتابی,آرزو عتیقه‌چیان
جستجو:
|
فرآیندکاوی,تالیف,انتشارات دانشگاه اصفهان,1397,آرزو عتیقه‌چیان
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal